«Fullskala» invasjon?
Med alle Russlands militære ressurser?

Del:

Lørdag 24.02.2024 er det et møte på Litteraturhuset i Oslo om Medier i krigens skygge. Ola Tunander skal holde et innlegg der om et innlegg har har skrivi til Ny Tid om bruken av ordet «fullskala krig». Derfor legges dette innlegget fra 29.12.2023 ut på nytt:

Redaktørene for  NRK, VG, Aftenposten, Nettavisen, Dagens Næringsliv og Dagsavisenhar i sitt mangfoldige enfold ett felles begrep som de lar sine underordna bruke når invasjonen i Ukraina omtales: «Russlands «fullskala» invasjon i Ukraina».
Invasjonen er omfattende og dramatisk med rundt 300 000 døde soldater hittil. Men fullskala er den ikke. Angriperen har ikke brukt alle våpna Russland har til disposisjon.
Bruken av betegnelsen fullskala er selvfølgelig en måte å gi ekstra tyngde til kritikken av invasjonen på, men hvorfor er den graderinga virkelig nødvendig? Den er jo åpenbart feil. Særlig fordi redaktørene derfor også sier at Russland er en svak og ufarlig angriper, når de ikke er mektigere enn det de angrep med. Stikk motsatt det som er USAs/Natos budskap: Russland er farlig, rust opp!

Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus

Hva betyr ordet fullskala?
Ordbøkene.no forklarer ordet full med maksimalt innhold, fylt og som fullstendig, hel, komplett og uavgrenset. Skala betyr i følge samme kilde gradinndeling/målestokk/omfang.
På en skala som er full, når noe er fullskala, er mengden på skalaen fylt helt opp med det som er mulig. Når Russlands invasjon er «fullskala» må det bety at Russland har angripi med alt landet har av våpen og soldater. Og det har de jo åpenbart ikke. Men redaktørene vil likevel hjelpe leserne sine med å gjøre invasjonen enda verre enn den er. Og underslår samtidig hvor dramatisk mye værre en fullskala invasjon er enn den faktiske invasjonen som er ille nok.

Wikpedia skriver: «De norske forskerne Karen-Anna Eggen og Tor Bukkvoll ved Institutt for forsvarsstudier advarte i november 2021 om muligheten for fullskala krig.» Er det disse to som har satt redaktørene på sporet av ordet fullskala lenge før invasjonen starta?

Invasjonen
13 prosent av hæren
I følge TV2.no 01.02.2023 angrep Russland med 160 000 soldater 24.02.2022, og at antall soldater i februar 2023 var på 360 000 soldater. I følge snl.no er det 1 190 000 stridende i Russland, med 1 500 000 i reserve og i tillegg 559 000 halvmilitære. Bare soldater, er 160 000 av 1,2 millioner eller 2,7 (1,2 mill + 1,5 mill), maksimalt 13 prosent av hæren, virkelig fullskala?

Wikipedia opererer med andre tall enn snl.no på antall soldater. Wikpedia skriver:

Russlands bakkestyrker bestod av rundt 400 000 soldater, hvorav 280 000 er i hæren, 50 000 er luftbårne og 35 000 er marineinfanterister. Russland hadde 2840 stridsvogner og 5220 andre kampkjøretøyer, 4684 artillerienheter, minst 1500 luftvernbatterier og 150 ballistiske missiler. Ukraina hadde 900 000 reservister (personer som har gjort militærtjeneste de siste 5 årene), mot Russlands 2 millioner.

Wikpedia gir heller ikke støtte for påstanden om at det er en invasjon med et fullskala mål:

Ifølge Seth Jones, ved CSIS, er 150 000 russiske soldater (3,4 soldater per 1000 innbygger) langt fra nok til å holde et land som Ukraina okkupert. Jones viser til den allierte okkupasjonen av Tyskland der det var 90 soldater per 1000 innbyggere…

Atomvåpen inkludert i fullskala
Skal ordet fullskala angrep ha noen mening må alle våpna en militærstat har, være med. Og de er foreløpig ikke i bruk. Russland har mange ubåter med atomvåpen. Det er ikke meldt om det fra Svartehavet skutt ut raketter eller kjernefysiske våpen fra disse ubåtene som Ukraina vanskelig kan forsvare seg mot.

Ikke fullskala angrep,
hvorfor da bruke «fullskala»?
Dette er jo bare et ord. Hvorfor henge seg opp i det når det gjelder å bidra til at en av sine egne vinner med moralsk støtte å vri og vende på ord og begreper?

Redaktørene bruker ordet fullskala om noe som ikke er det, for å komme med ekstra kritikk og å høyne dem moralske forargelsen med et antatt uangripelig nøytralt ord. Mediene er aktive i krigen på Ukrainas og USAs side. I krig er alt lovlig, heter det. Og redaksjonene lever nok i en felles rus av suveren makt der de i et mangfoldig enfold kan skrive det samme nærmest i kor uten å få kritikk for det. Kritikerne kan bare avvises med at de er putinister.

Media som en reklamebransje
Det de mer eller mindre statsfinansierte redaktørene driver med, er ikke en gang et forsøk på beskrive virkeligheten. De beskriver virkeligheten sånn de vil at den skal framstå, bestemt på forhånd. Akkurat som de gjør i altfor mange andre saker, særlig i de politisk viktige spørsmåla.

Framheva illustrasjon:
OpenClipart-Vectors fra Pixabay