Anders Skonhoft:

Truer norsk natur:
Landbasert vindkraft og
bruk av landarealer

Del:

01.02.2024 svarte NHO-leder Ole Erik Almelid og LO-leder Peggy Hessen Følsvik på innlegget til Anders Skonhoft i Dagens Næringsliv 29.01.24: «Mer kraft vil ødelegge enda mer natur» gjengitt på Politikus 02.02.24.
Almelids og Følsviks innlegg har overskriften «Uten mer kraft ryker klimaomstillingen». De erkjenner at Norge i dag har «tilnærmet 100 prosent ren fornybar elektrisitet fra vannkraft og vindkraft, [men fortsatt er] mer enn halvparten av den totale energibruken i Norge fossil». Særlig i transportsektoren. «For å bli et lavutslippssamfunn innen 2050 må bensin, diesel, kull og gass erstattes med elektrisk kraft der det er mulig, …». De to hevder at dagens norske kraftoverskudd «vil være borte i løpet av få år». De viser til klimatoppmøtet i Dubai som «vedtok at verden må tredoble produksjonskapasiteten for fornybar energi og doble hastigheten på energieffektivisering innen 2030, samtidig som vi skal ha en omstilling bort fra fossil energi i energisystemer.» De to lederne avslutter med «Den største trusselen mot naturen på sikt er manglende vilje og evne til å erstatte fossil energi med fornybar».
Anders Skonhoft svarte Almelid og Følsvik i DN og gjengis her med hans tillatelse:

Anders Skonhoft, professor samfunnsøkonomi NTNU

«Kraftløft», batteri-fabrikker og nye data-sentre truer naturen

I et innlegg her i DN 29. januar skrev jeg at de planene NHO og LO har for «Kraftløftet» sitt, vil bety at mye mer norsk natur og villmark vil bli ødelagt, at kraft- og energiforbruket i Norge vil øke ytterligere sammenlignet med andre rike land, og at det vil hindre at det norske klimamålet nås.

Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid og LO-leder Peggy Følsvik skriver i et tilsvar – «Uten mer kraft ryker klimaomstillingen », 1. februar – at hvis det norske klimamålet skal nås, må bensin, diesel, kull og gass erstattes med elektrisk kraft der det er mulig, eller med hydrogen, ammoniakk eller andre utslippsfrie alternativer. Det er helt riktig.

Det må da bety at energi og ressursbruk, og også offentlige virkemidler, må prioriteres til disse områdene, og ikke til subsidierte batterifabrikker, nye datasentre og andre investeringer som virker i helt motsatt retning.

De skriver også at klimatoppmøtet i Dubai før jul vedtok at verden må tredoble produksjonskapasiteten for fornybar energi og doble hastigheten på energieffektivisering innen 2030. Men de unnlater å nevne at Norge er i en helt særstilling når det gjelder bruken av fornybar energi og strøm. Ikke noe land i verden, unntatt Island, produserer og bruker så mye fornybar energi per innbygger som Norge. Men det er også slik at energieffektiviteten ikke er spesielt høy i Norge.

Og kanskje viktigere: Energieffektiviseringen har bedret seg langt mindre i Norge enn i EU-landene de siste tiårene. Mens forbedringen i Norge har vært drøye én prosent per år de siste 20 år, har forbedringen i EU-landene vært to prosent per år.

Det er store potensialer for energieffektivisering og energisparing i Norge, og dette burde oppta både NHO og LO.

Følsvik og Almlid konkluderer med at største trusselen mot naturen på sikt er manglende vilje og evne til å erstatte fossil energi med fornybar. Nei, det er helt feil. Den største trusselen mot norsk natur er den fortsatte utbyggingen av landbasert vindkraft og fortsatt ukontrollert bruk av utmarksarealer.

Framheva bilde: Foto: Privat.