Israels fordriving
og slakting av palestinere
— ikke en kamp for eller imot islam

Del:

Entusiasmen for Israel er voldsom blant kristenfundamentalistene og i sterkt  høyreorienterte kretser i Norge. For dem er ingen handling fra Israel det minste kritikkverdig; ethvert israelsk angrep med utviding av sitt okkuperte område begrunnes med «Israels rett til å forsvare seg». Men en slik rett har ikke Israel etter folkeretten som en okkuperende ekspansiv stat.
Da det blei ytt motstand mot okkupantmakten Israel mot ett av de mange folkerettsstridige okkupasjonene deres 7. oktober i år, nærmest eksploderte det i en samstemmig aggressiv opphisselse, nærmest som et gammeltestamentlig raseri. Ikke mot okkupanten, men i voldsom opphisselse mot islam og muslimene spesielt.
Det er mye det er grunn til å kritisere religioner for, særlig islam. Og det deres tilhengere i og utafor Midtøsten, som i Europa, jobber for og imot. Men forsvaret av palestinerne dreier seg ikke om en kamp for og imot islam eller om den muslimske trua og kultur. Den krigen som har pågått i Palestina hver dag siden 1947 dreier seg om å støtte et folk som er overfalt og fordrivi til å gjenerobre sin rett til å leve og bo på sitt område.
Hvem palestinerne velger til å forsvare seg eller til å hjelpe dem, avgjør ikke hva krigen i Palestina mot inntrengerne og okkupantene, Israel, dreier seg om. Forsøk på å forsvare Israels overgrep med å snakke om den islamistiske religionens mange kritikkverdige forhold, må avvises som en sleip vri på å forsvare Israels overgrep og folkemord.
Krigen i Palestina dreier seg om kampen for å forsvare retten for et folk å motsette seg fordriving og fullføringa av et folkemord. 

Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus

FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Michael Lynk, har skrivi:

«Ingen annen okkupasjon
i den moderne verden har noensinne
blitt gjennomført med så mange
alvorlige brudd
på internasjonalt lovverk
uten at verdenssamfunnet har reagert
».

Dette skreiv han lenge før Israels aktuelle folkemord i Gaza.

Marielle Leraand skreiv for NY TID, gjengitt i Trønderrød 10.12.2023:

  • Israel er eneste land i verden som i vårt århundre har fått lov til å stenge inne 2,3 millioner mennesker i en eneste stor konsentrasjonsleir, uten tilgang til strøm, vann og mat, og som sakte, men sikkert vil tørste og sulte befolkninga ihjel.
  • Israel er eneste land i verden som får lov til å bombe sykehus med kritisk skadde pasienter.
  • Israel er eneste land i verden som får lov til å bombe FN-skoler, kirker, moskeer hvor titusener av flyktninger har søkt tilflukt.
  • Israel er eneste land i verden som får lov til å drepe og skade flere hundre FN-ansatte sykepleiere og leger.
  • Israel er eneste land i verden som får lov til å drepe titalls journalister.

Alt dette i løpet av en drøy måned.

Ei uke seinere oppsummerer NRK med en kildeløs notis 23.12.2023 at så mange som 20 258 palestinere drept, og av disse 5 000 soldater. 53 688 er skadd. 20 000 døde tilsvarer alle innbyggerne i byer som Harstad, Molde, Lillehammer, Gjøvik eller Horten. Eller så mange som blei drept i det allierte bombeangrepet på Dresden i februar 1945. I det siste døgnet før 23.12.2023 blei 201 drept og 370 skadd i Gaza. Av «Israels rett til å forsvare seg».

Det er rett og slett ufattelig at så mange nordmenn kan stå fram i medier under fullt navn og forsvare en slik slakting og brudd på alle mål om løsning av internasjonale konflikter. I det godes og fredens tjeneste. Uten at det finnes fnugg av militær nødvendighet for folkemordet i Gaza, bare den vanlige velutvikla israelske hevngjerrigheten. Kan vi godta å ha disse blodtørstige israelvennene som venner på Facebook? Kan vi tro at disse kan mene noe fornuftig om andre spørsmål?

Støre: «Totalt uakseptabelt».
De varmeste forsvarerne av Israel burde jo stått fram og sagt at «Det er nok nå, stopp!» av hensyn til Israels eget omdømme verden over. I denne sammenhengen er det et lyspunkt at vår statsminister, Jonas Gahr Støre, som helst vil underlegge Norge under EU og USA og har støtta fullt opp om norsk bombing som USA har beordra oss til å utføre, at han kritiserer Israel sterkt.

– Den måten Israels krigføring rammer helsevesenet og hele det humanitære systemet på er totalt uakseptabelt, og må stoppe, sier Støre.
Han påpeker at Gaza nå i realiteten står uten sykehus.
– Det betyr at over 2 millioner mennesker som har veldig stort behov for helsehjelp er i en sårbar situasjon vi bare ikke kan akseptere, sier Støre.
– Vi ser at helsepersonell blir tatt ut av sykehusene, avhørt og avkledd. De får ikke gjort jobben sin. Det er helt uakseptabelt. Det humanitære systemet kan bryte helt sammen. Dette er ekstremt alvorlig, sier han.

I tillegg til bombinga og ødelegginga av helsetjenesten, er det stor matmangel for over en halv million mennesker på Gaza.

Uansett hva som måtte ligge bak Støres uttalelse, er det viktig både overfor alle de tøylesløse norske tilhengerne av Israel, at han sier dette. Viktig også som en uttalt kristen troende og gift med en prest. Mange kristne heier jo på Israel fordi de tror at Palestina under jødisk diktatur bekrefter at Bibelens fortellinger er rett. Hvis noen statsledere i andre europeiske land skulle få vite hva en av EUs mest ukritiske og ivrige tilhenger mener om Israels framferd, er det også gunstig. Macron er også skeptisk mot denne krigføringa.

FN tar avstand fra Israel:
Ulovlig okkupasjon,
ikke forholdsmessig svar
Ikke noe land i verden har fått flere vedtak i FN mot seg. Det er fordi Israel helt ugrunna blir sett på som den verste i verden, trass i at de på ingen måte er det, hevder særlig Document.no. Men faktum er at Israel har begått flest brudd på det som kalles folkeretten, og hvordan en okkupant skal oppføre seg. En okkupant får ikke folkerettslig aksept for bygging på okkupert område. Mange sånne klare brudd er det både nødvendig og viktig at verdenssamfunnet tar avstand fra.

Om israelsk apartheid
FN-sambandet i Norge har en fyldig omtale av Israel-Palesina-spørsmålet på sin hjemmeside. Blant annet står dette:

Daværende FNs spesialrapportør for menneskerettighetssituasjonen i de okkuperte palestinske områdene, Michael Lynk, konkluderte i sin rapport til FNs menneskerettighetsråd, 25. mars 2022, at Israels 55 år lange okkupasjon av palestinske områder, er apartheid. Nåværende spesialrapportør, Francesca Albanese, har samme konklusjon.

Israelsk apartheid innebærer at palestinerne blir undertrykt, diskriminert og forfulgt på rasistisk grunnlag, basert på deres identitet som palestinere. Innen folkeretten anses apartheid for å være en forbrytelse mot menneskeheten.

Store internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, slik som Human Rights Watch og Amnesty International, har tidligere  konkludert med at Israels politikk mot palestinerne bryter apartheidkonvensjon, slik FN-rapporten bekrefter. Samme kritikk har den israelske organisasjonen B’Tselem kommet med, i tillegg til flere palestinske organisasjoner.

Menneskerettighetsorganisasjonene hevder at israelsk apartheid ikke begrenser seg til de okkuperte områdene, men rammer det palestinske folk som helhet. Det inkluderer palestinske flyktninger og palestinere med israelsk statsborgerskap.

FN fastslår at Israels okkupasjon bryter folkeretten på flere punkter. Ifølge FNs spesialrapportør for de palestinske områdene, Michael Lynk, er det snakk om flere brudd på menneskerettighetene og den internasjonale humanitærretten. «Ingen annen okkupasjon i den moderne verden har noensinne blitt gjennomført med så mange alvorlige brudd på internasjonalt lovverk uten at verdenssamfunnet har reagert», skriver han. 

Hagai El-Ad leder den israelske menneskerettsgruppa B´Tselem. El-Ad viser i et intervju med Fri Fagbevegelse 20.09.2022 til virkelighetsbeskrivelsen som verdens tyngste menneskerettsorganisasjoner er enige om, og det er at Israel nå i økende grad blir en apartheid-stat. Hagai El-Ad sa i tillegg i intervjuet:

– Israels mål er permanent kontroll over hele området fra Middelhavet til Jordan-elva uten å gi palestinerne verken frihet, rettigheter, uavhengighet eller rettferdighet.

Palestinaspørsmålet i geopolitikken
Støre har et forslag til USA:

– Det er å tenke grundig gjennom dette. De kan miste sin sympati, som de har hatt etter det grusomme terrorangrepet 7. oktober, om dette fortsetter, sier Støre.
…Men krigføringen i Gaza har utviklet seg på en måte vi ikke kan akseptere.

USA trengte Israel i Midtøsten etter krigen som et brohode for å forsvare sine tilganger på nok og billig olje. I dag er det kommet så langt at det i praksis er Israel som styrer USA på grunn av alle de mektige og velstående israelskvennlige organisasjonene i USA. Både presidenter og presidentkandidater snakker dem etter munnen fordi pengene deres er nødvendig for å drive valgkamp, og dermed gis Israel frie hender. Også når det rammer USAs internasjonale posisjon.

USA har nå valgt seg andre problemer som er viktigere, særlig kampen mot Kina. Og som et ledd i den, krigen i Ukraina. Det er grenser også for USA hvor mange kriger og politiske kamper USA kan initiere og føre samtidig. Nå mister USA interessen for Ukraina, og USA taper enda mer anseelse i den største og viktigste delen av verden, den utafor Vesten.

Dagens Næringsliv skriver i sin leder 27.12.2023:

Resultatet av krigen er at Israel står mer politisk isolert enn på lenge. Styrkingen av bånd mellom Jerusalem og oljenasjonene i Gulfen er satt på vent og muligens varig skadet. «Den store satan» USA er globalt svekket, etter å ha opprettholdt støtten til Israels aggressive krigføring. Putin-regimet i Russland er vinnere, fordi oppmerksomheten er flyttet bort fra Ukraina-krigen, og fordi mange store land utenfor Vesten kobler USAs støtte til Israel sammen med støtten til Ukraina.

Den politisk og militært mislykka marineaksjonen i Rødehavet er en bekreftelse på USAs svekka stilling, også på grunn av støtten til Israel. I bakgrunnen sitter Kina rolig og venter på kinesisk vis…

Situasjonen er ikke god for framtida til verdens folk. I boka til Peder Martin Lysestøl om «PALESTINERNE historie og frigjøringskamp» utgitt på Oktober forlag skreiv forlaget på baksida av boka alt i 1972:

Kanskje starter den 3. verdenskrig i Palestina? Uansett vil utviklingen her få betydning for i årene som kommer.

Denne dystre spådommen bør ikke vise seg sannspådd, men mindre sannsynlig har den dessverre ikke blitt etter 1972.

Framheva bilde:
Demonstrasjon i Oslo 11.11.2023.
Foto: OBB/Politikus

Andre nylige innlegg om Palestina:
Streeck: Elefanten i rommet
Macron: Fullstendig tilintetgjøring av Hamas betyr krig i ti år.
Kina: Aktiv med initiativ for Israel-Palestina