La Anne Borg avsløre seg enda mer

Behold elefanten i butikken
som et godt
negativt eksempel!

Del:

På universitetene er det blitt et politisk problem. Som før vil ikke alle gå i takt! Men nå er det nye tider, og da kreves ensretting. «Vitenskapen» er nå et fast system som vedtas med et flertall, eller som staten vil. Da må kjetterne ut. NTNUs rektor Anne Borg har tatt poenget, og jobber iherdig for ensrettinga. Heldigvis får hun kritikk, og mange krever at hun må gå, minst ett styremedlem.
Men det er mye bedre å ha henne enda lenger så enda flere ser henne som den autoritære knebleren hun er og det nye autoritære styringssystemet hun inngår i. Ikke bare på universitetene. Sies hun opp på fredag, som hun sjølsagt egentlig burde, vil den nye autoritære styringsforma på universitetene fortsatt skjules og framstå som demokratisk når den ikke er det.

Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus

Anne Borg. Foto: Thor Nielsen/NTNU. Wikimedia.

Anne Borg har et stort potensial, hun kommer helt sikkert til å gjøre enda mer skade. Det er da flere enn Øystein Eikrem som ikke bare kan sies opp, men også avskjediges på dagen? Avskjedssaka blei et knusende nederlag for korstoget hennes. Elefanten Borg kosta norske skattebetalere et betydelig beløp fordi det ikke fantes grunnlag for hennes autoritære kamp for absoluttenes renhet mot Eikrem.  Det kosta fellesskapet godt over 10 millioner den fadesen, og hun slapp å betale erstatning for de millionene hun hadde påført både NTNU og fellesskapet.

Aftenposten refererte i 2021 hva elefanten Borg fikk seg til å påstå: det «er overveiende sannsynlig at Eikrem hadde tilgang til å disponere» noen Facebook-profiler, og så konkluderer hun: «På denne bakgrunn kan Eikrem holdes ansvarlig for de omstridte ytringene uavhengig av hvem som rent faktisk har foretatt publiseringen». Les de to foregående setningene en gang til! Det er ganske utrolig at det er mulig å få en framtredende offentlig stilling med et så ansvarsløst autoritært syn på rettssikkerhet i en institusjon som har som samfunnsoppdrag å drive fri forskning med et mangfold av meninger. NTNU måtte i tillegg betale Eikrem 60 000 kroner da Datatilsynet fastslo at NTNU, under Borgs ledelse, ulovlig hadde brutt seg inn i Eikrems eposter.

De autoritære er villige til å gå langt for å sørge for ensretting. Det er ikke tilfeldig som Grete Brochmann viser til at det på Institutt for samfunnsfag på Universitet i Oslo er «en høy andel blant forskerne som mangler ytringsmot eller som bedriver selvsensur.» (Interessant nok mener samfunnsfagforskerne at ytringsrommet bare er for snevert når ens egen posisjon er truet, ikke når andres ytringsrom er truet. En er ikke samfunnsforsker for ingenting. Det er bare individet, helst «jeg», som teller!).

Til vg.no i dag sier Anne Borg: «— Alle NTNUs ansatte har selvfølgelig ytringsfrihet og akademisk frihet. Det er kjernen i universitetet, og det er jeg veldig opptatt av, sier rektoren.» Ja, veldig! Rette ord av rette person. Når orda er det motsatte av hvordan hun faktisk handler, er det praksis som forteller hva hun mener. Og det er uakseptabelt.

Tidligere kunnskapsminister Ola Borten Moe har sagt at det på universitetene må være plass for kjetterske tanker. Kanskje tror han på det sjøl, med det er ikke målet for universitetene. I dette systemet er det viktig å ha de rette meningene, og fjerne dem som ikke kan gå i slutta tropp. Som å ha en så frastøtelig og uakseptabel mening som at det bare er to kjønn. De ansatte sjøl er veldig opptatte av den eneste eneste rette og mulige meninga, det de helt uvitenskapelig fastslår som «vitenskapens» syn. Særlig er de sjølerklærte venstreorienterte ivrige på å holde den absolutte renhet i sin utrenskningstrang.

Anne Borg er viktigere å ha og fortsette med å opptre som elefanten som lite skjønner noe av den porselensbutikken hun er i. Hvis hun må gå nå, skjules og pyntes virkeligheten før det blir åpenbart for alle hva som er galt med ensrettinga på universitetene. Sånn at vi ikke får en kloning av henne som etterfølger. Anne Borg som rektor fortsatt vil være viktig for å forstå ikke bare hva slags autoritære og totalitære universiteter vi utvikler, men enda viktigere: Hvilket totalitært samfunn vi utvikler med slike universitetsledere.

Så derfor bør hun få holde på litt til. Vi trenger noen som tydelig for alle viser hvor vi er på veg. Noen ganger er «Jo verre, jo bedre». En stund…

Framheva bilde: NTNU, Trondheim.
Foto: Shekko, Wikimedia.

Oppdatert 13.12.2023 kl 23.28.
Lagt til opplysningen om at
Datatilsynet fastslo at
NTNU under Borgs ledelse
ulovlig brøyt seg inn i Eikrems eposter
og måtte betale han en erstatning på 60 ooo kroner.