Gjennom Brics:

Kina: Aktiv
med initiativ
for Israel-Palestina

Del:

21.11.2023 skreiv jeg et innlegg på Politikus om at USA fortsatt har størst makt i Midtøsten. Med særlig ett eksempel, den siste avstemninga i Den arabiske liga der ni inkludert de største landa bortsett fra Iran og Irak stemte mot kraftige tiltak mot Israel i Gaza. Og at det samtidig viste at Brics og Kina ikke står så sterkt som mange gir inntrykk av. Men som jeg åpna for i det innlegget kunne det skje mye diplomatisk og uten  stor offentlig oppmerksomhet. Og det gjorde det. Samme dag som jeg la ut min kommentar, blei det avholdt et digitalt møte i regi av Brics der Kina fremma et forslag om hvordan Palestina-konflikten bør utvikle seg videre. Det gir et håp om en bedre framtid for palestinerne — og alle i Midtøsten — ved at USA mister, eller gir opp, kontrollen over regionen. USA kan ikke tape noen krig nå, mener Wolfgang Streeck, men samtidig trekker USA seg brått ut av de krigene de har starta, uten seier. 

Av Ove Bengt Berg
Redaktør av Politikus

Det er Voltaire-net som refererer fra et digitalt toppmøte i Brics etter initiativ fra Sør-Afrika som også har sendt inn en klage mot Israels hær for krigsforbrytelser til den internasjonale straffedomstolen («krigsforbryterdomstolen») i Haag. Domstolen anerkjennes ikke av store land som USA, Russland, Kina, India, Indonesia og Tyrkia og er derfor ikke med i den, som heller ikke Israel. På det digitale møtet i Brics 21.11.2023 deltok de fem statene som grunnla Brics (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika) sammen med de nye medlemmene (Saudi-Arabia, Argentina, Egypt, Etiopia, Iran og De forente arabiske emirater) — og FNs generalsekretær. Møtets representanter samla over halvparten av verdens befolkning.

Det er derimot.no som har lagt ut Voltaire.net sitt referat, og som er gjengitt her. Det mest interessante er hva Kinas president, Xi Jinping sa om krigen nå og framover:

Kinas president Xi Jinping skisserte de tre presserende imperativene:

  • slutt på fiendtligheter og oppnåelse av en umiddelbar våpenhvile;
  • opphør av alle former for vold og angrep mot sivile og løslatelse av sivile holdt i fangenskap;
  • slutten på kollektiv straff rettet mot befolkningen i Gaza.

Det internasjonale samfunnet iverksetter konkrete tiltak for å forhindre at konflikten koker over og setter stabiliteten i Midtøsten som helhet i fare.

Xi Jinping understreket også at den underliggende årsaken til den israelsk-palestinske konflikten ligger i uvitenhet om:

  • det palestinske folkets rett til å eksistere som et folk (nektet av de «revisjonistiske sionistene» fra Zeev Jabotinsky til Benjamin Netanyahu)
  • dens rett til en stat (bekreftet under Oslo-avtalen i 1993); og
  • dens rett til retur (bestemt ved resolusjon 194 fra FNs generalforsamling i 1948).

Det er derfor hensiktsmessig å organisere en internasjonal konferanse for å rette opp disse urettferdighetene.

Det er som er klart, er at verken USA eller Europa er interessert i noe annet enn fortsatt ubegrensa rett til å la Israel gjøre hva de vil i Midtøsten. Før det er for seint og hele Midtøsten «koker over», som Kinas president sa det. Kinas innflytelse i Palestina-konflikten er en god mulighet for fred der. En mulighet for at opprettelsen av Israel, et resultat av fredslutninga etter den andre verdenskrigen, ikke får samme betydning som skuddet i Sarajevo for den første, og fredsavtalen etter den første verdenskrigen fikk for at vi fikk den andre verdenskrigen.

Europa har gode tradisjoner med å legge til rette for verdenskriger, foreløpig bare to ….

Framheva illustrastrasjon:
Av Dyi13, iStock.