Antikrigskonferansen

Egne norske veier til fred?

Del:

Alle norske partier har lik felles holdning til Russlands invasjon i Ukraina: Ingen fred før Russland er drivi tilbake til sine grenser og er helt ute av Krim. Til siste ukrainer stuper. Disse militære krava overfor Russland kommer ikke til å bli oppfylt før USA går inn med tropper og atomvåpen. Og kanskje ikke da heller. Og så skal vi i Norge diskutere veier til fred?
Det inviterer lørdagens antikrigskonferanse til, om «veier til fred». Det høres lite relevant ut for dem som militært og politisk bestemmer, og heller ikke for en norsk eller europeisk opinion. 

I og med at Rødts teoretiske tidsskrift er medarrangør sammen med det partiuavhengige tidsskriftet Vardøger, har konferansen, også med sin akademiske tilnærming, smak av å være en trøst til Rødts mindretall som var imot våpenhjelpa til Ukraina. 

Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus

Likevel er det nyttig om flere av oss får litt grundigere innsikt i alle forholda som kan bidra til fred. I og med at Ukraina verken aleine eller med hele Europa og USA bak seg, kan oppnå det som er de norske partienes kompromissløse mål, kan en bit av realisme i Norge muligens bidra til at færre dør i den krigen som ikke kan vinnes av Ukraina. Hvis våpenhvile blir gjennomført nå. En våpenhvile er åpenbart til fordel for Russland, på kort sikt, men også for de millionene som ikke blir kanonføde. De fattigste som ikke kan betale seg ut av militærtjeneste.

Sjøl har jeg mest forventninger til hva en av innlederne, Wolfgang Streeck, har å si. Streeck ble brakt inn i norsk offentlighet av Vardøger, dets nummer 38 fra januar 2020. Med artikkelen «De fortrengtes tilbakekomst som begynnelsen på slutten til den nyliberale kapitalismen.» Som Vardøger skriver om han, «en av Tysklands mest markante samfunnsforskere». Han er i tillegg en god samfunnsanalytiker med inngående kunnskap til økonomiske forhold og internasjonal politikk. Dessverre blir bøkene hans ikke oversatt av noe norsk forlag, men flere av artiklene hans er oversatt og lagt ut her på Politikus. På konferansen skal Streeck i følge programmet innlede om The Irresponsibility of Bystanders. Det kan også bli om tre forslag til forutsetninger for fred i verden, i Eurasia og i Midtøsten. 

Politikus vil komme med et referat fra konferansen i morgen.

Framheva bilde: Foto: Pexels from Pixabay

Oppdatert 04.11.2023 kl 08.47.
Det stod at Rødts leder ikke slapp til orde.
Det var rett, men Rødts medlem i forsvarskommisjonen
skal få være med i en avsluttende panelsamtale mellom tre.