Drammen Høyres
gjentatte skryting
av sitt store nederlag:
Påtvingi rensing av elva.

Del:

Med jamne mellomrom finner unge medlemmer av Drammen Høyre, fortrinnsvis unge damer, det lønnsomt for seg å skrive innlegg om at det er Drammen Høyre ved sin daværende ordfører som har æren for at elva blei rensa for kloakk fra 1987. Sånn smisking blir det stortingsseter av.
Er disse unge damene kunnskapsløse eller bare utspekulerte? Sikkert begge deler. Det var miljøvernminister Sissel Rønbeck fra Ap som tvang Drammen bystyre, med en Høyre-ordfører, å rense elva.
Dette skriver jeg om i et innlegg i Drammens Tidende nettside 31. oktober 2023, og i papiravisa 2. november.
Hva er det med Drammen Høyre som utvikler og belønner løgnere, 36 år seinere? Det spørsmålet tar jeg opp i neste artikkel som jeg sender til DT.

Ove Bengt Berg.
Som redaktør av Politikus er jeg sterkt subjektiv i denne saka,
da det var jeg som starta kampen mot det enstemmige bystyret
som ikke ville rense kloakken.
31.10.23 har jeg et innlegg nettavisa av Drammens Tidende,
som gjengis her. 

Faksimile fra DTs nettside.

Ove Bengt Berg:

Sommeren 1987 blei dramatisk for Drammen bystyre og dets leder, Høyre-ordfører Turid Wickstrand Iversen. Høyres kamp mot rensing av kloakken ut i elva, fra før 1972, havarerte. Miljøvernminister Sissel Rønbeck påla Drammen kommune å starte rensing av kloakken, eller få  50 000 kroner i bot hver dag inntil starten.

Det er interessant at dette nederlaget fortsatt svir så sterkt for Høyre, etter 36 år, at det ikke kan vedstå seg sine feil og aktivt prøver så skjule dem.

Med jamne mellomrom forsøker Høyres representanter som Tore Opdal Hansen, Lene Westgaard-Halle og sist Sandra Bruflot i DT 28.09.23, å skjule Høyres kamp mot rensing av elva. Det er forståelig. Høyre kan ikke vise til et eneste vedtak som dokumenterer det Høyre-politikerne skryter av Høyre for. Høyre kjempa til siste slutt for at kloakken ikke skulle renses. Høyres daværende ordfører sa til Fremtiden at Drammen kommune ikke hadde råd til en rein elv.

En ansatt i fylkesmannens miljøvernavdeling sa til meg «at ingen tenker på elva». Da tok jeg initiativ til Drammenselvas venner og fikk med meg flere. Pressekonferanse på elva med besøk til de utløpene med avføringsrester som Drammen Høyre kjempa sånn for å opprettholde. Det blei en politisk toppsak i Drammen. Aftenposten skreiv om «Kloakkpress i Drammen». Så sa Miljøverndepartementet nei til Drammen bystyres anke.

Jeg veit at det var vanskelig for miljøvernminister Rønbeck å si nei til et så voldsomt press fra en så stor kommune som Drammen, og si nei til noe hennes statsminister hadde sagt ja til 15 år tidligere. Men departementets politiske ledelse endte opp med at den organiserte motstanden mot fortsatt urensa kloakk stod så sterkt, og at miljø nå var blitt så viktig, at det var umulig nok en gang å imøtekomme Høyres og hele bystyrets ønske om fortsatt å sende urensa kloakk ut i elva.

I en leder i DT 11.07.2009 skriver avisa under tittel Makten og æren i byen:

«Berg var pådriver for å rense elva på 1980-tallet, og han fikk etter hvert hjelp av den unge og pågående miljøvernministeren Sissel Rønbeck som tvang Drammen til å rense det som den gangen var en pøl.». «… Ove Bengt Berg og Sissel Rønbeck hadde helt rett den gangen. Rensingen av elva hadde en helt avgjørende betydning for byens videre utvikling».

Dagens folkevalgte politikere er ikke bare forvokste tenåringer som bruker vervene sine til å skaffe seg bedre betalte og mer behagelige jobber. Men som vi i tillegg har sett, de nasker fra statskassa og tilgodeser vennene sine. I denne sammenhengen er Drammen Høyres løgner om egne feil bare som usselt lommetjuveri å regne. Drammen Høyres forfall er likevel et godt eksempel på forfallet blant Norges politiske ledere. Heller ikke i Drammen Høyre finnes det voksne som kan sette en stopper for sånne smålige løgner.

Snart skal det nye sjukehuset i Drammen innvies. Vil Høyre ta æren for det og? Høyre som i fylket og bystyret kjempa for å plassere sjukehuset på Gullaug? En tidligere varaordfører for Høyre i Drammen var misfornøyd med ordfører Tore Opdal Hansens innsats for sjukehuset i Drammen. Det var andre som kjempa for at sjukehuset skulle ligge i Drammen. Hvem?

I stedet for å bli overøst med løgner, synes jeg at de andre og jeg som arbeida mot ødeleggelsene av byen burde fått litt offisiell heder for innsatsen vi gjorde for Drammen mot et motvillig bystyre. Samtidig er jeg glad for at jeg ikke blir en sånn takk til del. Å bli æret av usle lommetjuver er å synke ned på deres nivå.

Det stinka i elva av den kloakken Høyre ikke ville rense. Nå stinker det bare av Drammen Høyre.

Framheva bilde:
Drammen utvikles rundt elva.
Lenge var den bare en flytende pøl
av biologisk sjukehusavfall, slakteriavfall,
og avføringspølser fra mennesker.
Men så tapte Høyre og hele bystyret.
Kloakken måtte renses, og nå
bygger byen trivsel
og framsteg rundt ei rein elv.
Fordi Høyre tapte.
Foto: OBB/Politikus 17.05.2019.
Oppdatert 02.11.2023 kl. 09.09