Steinar Jakobsen:

Det grønne sammenbruddet

Del:

Det er ikke bare en vitenskapelig diskusjon om den ikke beviste sammenhengen mellom CO2 og været, det er også mange andre og kanskje viktigere emner å ta opp i forbindelse med den klimapanikken som prøves skapt. Nemlig om behovet for «det grønne skiftet», kostnadene ved dette skiftet og følgene av det. Steinar Jakobsen fra Bodø og medlem av Klimarealistene, fikk utrolig nok på trykk et innlegg om det grønne skiftet i Avisa Nordland 25.10.2023. Det gjengis her med Jakobsens tillatelse. 
Han skriver: Som mange forskere skriver: «Det grønne skiftet» vil bli det mest feilslåtte, minst konsekvensutredede, og største  taps­eksperimentet rundt energi i den vestlige verden noensinne.

Politikus.

Steinar Jakobsen:

Bilde av innlegget i Avisa Nordland.

DET ER bare et tidsspørsmål
før de tunge industrilandene må innse at vind og sol aldri vil kunne tilby en tilstrekkelig stabil og økonomisk akseptabel løsning pä energibehovene. Men problemet er verre enn at sol og vind ikke er funksjonelle løsninger for storskala industristater, nemlig at man i euforien rundt «det grønne skiftet», med sin enøyde tiltro til CO2-hypotesen, samtidig har fordømt fossile energikilder og trodd at de kan man bare kvitte seg med. Og dermed besluttet vettløse nedleggelser av livsviktig infrastruktur — og dette uten å løfte en finger for å gjøre fossile energikilder mindre miljø­skadelige mens de fremdeles er i drift.

KONSEKVENS: «DET grønne skiftet» har hovedskylden
for sammenbruddet i reelt miljøvern «Det grønne skiftet» har dermed gjort at man har sluttet å fokusere på reelt miljøvern, herunder best mulig rensing av fossile løsninger når de såkalte «grønne» løsninger feiler. Men nå står vinteren for døra, og igjen står man ille berørt med den dysfunksjonelle grønne lua i hånda i Tyskland, og må lese slike overskrifter: Tyskland fyrer opp gamle kuIlkraftverk for å dekke kraftbehovet

DE SISTE dagene har temperaturen i deler av Tyskland godt under det som er vanlig for sesongen, noe som skaper bekymring for om kraftforsyningen i landet er god nok i møte med vinteren. Spotprisene på strøm nådde 133,70 euro per megawatt-time på Epex Spot SE (16.10.2023).

Det er den høyeste prisen på over en måned, ifølge Bloomberg. Prisoppgangen er også drevet av at det den siste tiden har vært lite sol og vind i Iandet, som begrenser fornybarproduksjonen.

TYSKLANDS GAMLE kullkraftverk Jänschwalde ble søndag startet opp igjen for å dekke vinterens kraftbehov i landet. Dette skriver Bloomberg i dag. Kullkraftverket ble nedlagt i 2018, men åpnet igjen på vinterstid i fjor for å dekke strømbehovet i regionen etter at Russlands invasjon av Ukraina førte til galopperende gass- og strømpriser, skriver Finansavisen.

Jänschwaldes block F, som nå er satt i produksjon, har en kapasitet på 500 megawatt. Kullkraftverket er drevet av LEAG, og ligger øst i Tyskland.TyskIand har tidligere bestemt seg for å fase ut kullkraften innen 2038, men fjorårets ekstraordinære gassmarked tvang landet til å sette enkelte av sine gamle kullkraftverk i produksjon.

DETTE ER enda en gang en strek i regningen for regjeringens planer om en omstilling til fornybar kraftproduksjon. En annen del av kraftverket, Block E, står også klart til å kunne bli satt i drift dersom det skulle bli behov. Block E har ytterligere 500 megawatt produksjonskapasitet. Dette er nok dessverre bare begynnelsen på det grønne sammenbruddet i  de store industrilandene, med fallende industrivekst, dyrtid og tap av økonomisk kontroll.

Flere uavhengige forskere, dog uten å bli tildelt skikkelig spalteplass i MSM, har for lengst fastslått at «Det grønne skiftet» vil bli det mest feilslåtte, minst konsekvensutredede, og største  taps­eksperimentet rundt energi i den vestlige verden noensinne.

Framheva bilde:
Energiproduksjon vest i Tyskland.
OBS! CO2 er ingen synlig gass. 
Foto: OBB/Politikus.