Wagenknechts parti,
tar fra Die Linke og AdF,
og får 20 prosent?

Del:

Den tyske Die Linke-politikeren Sahra Wagenknecht vil mandag gjøre kjent at hun vil presentere et nytt parti, melder rnd.de. Hun mener hun med den partistiftinga vil dekke behovet for alle dem som ikke lenger «føler seg representert av noe parti», sa hun torsdag kveld i følge rnd.de. Det er skapt et politisk tomrom som hun vil fylle, mener hun.
En YouGov-undersøkelse fra september i år viste at til sammen 20 prosent av tyske velgere vurderer å stemme på det partiet. Partiet hennes vil ta velgere fra både Die Linke og AfD, Alternative für Deutschland. Intitativet vil uansett bety slutten for Die Linke som parti. 

Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus

Wagenknecht vil presentere partiet med en tradisjonell venstreorientert økonomisk politikk, kombinert med en streng innvandringspolitikk, stans i strenge klimatiltak, stans i våpenleveransene til Ukraina, ingen sanksjoner mot Russland, nei til korona-nedstenginger og stopp med «woke»-politikken. For dette er en politikk som ikke tjener innbyggerne, mener Wagenknecht. Dette blir omtalt som «populisme» fra venstre. For store deler av den europeiske intellektuelle venstresida, venstresosialdemokratene, i Norge SV og Rødt, vil en sånn plattform karakteriseres ikke bare som ekstremhøyre, men vil også svertes med anklager om rasisme og fascisme med lukt av nazisme. For de unge i Die Linke er økt innvandring den viktigste saka.

I intervjuet med Wolfgang Streeck om Tyskland som Europas skadde nav, sier Streeck:

Die Linke som parti vil være dødt en gang for alle i det øyeblikket Wagenknecht-gruppa formelt løsriver seg fra partiet, noe som forventes å skje i løpet av høsten. Et Wagenknecht-parti kan håpe på å tiltrekke seg arbeiderklassen i AfDs velgergruppe, noe Linkspartei åpenbart ikke kan. Det som er igjen av Die Linke vil ikke klare sperregrensa på fem prosent ved neste forbundsdagsvalg, og det vil være slutten for partiet.

Tida vil vise. Kjernesakene for de europeiske venstresosialdemokratene er nettopp en sterk støtte til den internasjonale globalistiske politikken og støtte til USAs kamp for internasjonalt «anti-autoritært demokrati». Med sterk støtte til migrasjon som løsninga for verdens mange fattige ikke-industrialiserte stater og for en oppløsning av vestlige nasjonale fellesskap som erstattes med parallellsamfunn med egne lover.

Får Wagenknechts intitiativ gjennomslag i Tyskland, vil det nok også få økt oppslutning i andre europeiske land som en ny venstreopposisjon.

Framheva bilde:
Forsida av S. Wagenknechts bok De sjølgode fra 2021.
Bøker fra tyske opposisjonelle
som ikke deler synspunktene
til det sjølerklærte venstreorienterte humanitærpolitiske komplekset,
oversettes ikke til norsk.

Oppdatert 22.10.2023 kl. 08.39