Document.no skremmer med at
først faller Israel for islam, så Europa

Vendepunkt:
USA/Israel taper Midtøsten

Del:

Hamas sitt motangrep mot Israels okkuperte områder har blitt verdenspolitikkens viktigste kampsak, viktigere enn Ukraina-krigen. Krigen om Israels okkupasjon dreier seg om svekkelsen av USAs kontroll over Midtøsten, og dermed USAs svekkelse i hele verden.
Document.no har nå kommet opp med et helt nytt argument for Israels fortsatte utvida okkupasjon. Document skremmer med at kampen for Israel dreier seg om islams kamp for erobring av nye stater: Først tar vi Israel, så tar vi Europa.

Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus

Israel —
folkerettsstridig okkupant

En okkupert har rett til å sette seg opp mot en okkupant etter folkeretten. Følgelig er det i samsvar med folkeretten både å forsvare sin stats areal, og prøve å ta tilbake okkupert område. Sånn som Norge gjorde mot tyskerne i 1940. Israels okkuperte områder er ikke godkjent av FN, snarere tvert imot. Så kan noen si at Israel har okkupert dette området i så mange år, sjøl om det er folkerettsstridig, at det nå «de facto» er Israels. Det er et politisk spørsmål som avhenger av totalsituasjonen når en kan si at okkupasjonen er blitt en akseptert realitet. Israels mange okkupasjoner og bosettinger på okkupert område er ikke akseptert av andre enn Israel, USA, Nato og muligens EU, og er ikke legitim og uansett formaliteter, og er klart i strid med folkerettens formål.

Dernest:
Det var tyskerne
som drepte 6 millioner jøder,

ikke palestinerne
Johan Galtung skreiv i Aftenposten 19.08.1967:

Det vi gjorde var å ekspropriere et européisk problem og slenge det for føttene på araberne, spesielt da palestinerne — det vi skulle gjort var å ta fra Tyskland, den verste av oss alle her i det kristne Europa, et område stort nok til å huse nasjonen Israel, f. eks. i Bayern.

For det tredje:
«Her bodde vi for 2 000 år sia»
er
rasistisk imperialisme
Å gi Bayern, eller hvilket som helst annet område, til Israel, er likevel feil. Det er bare et godt bilde på urimeligheten av å straffe palestinerne for de tyske nazistenes forbrytelser.
Det er også meningsløst å bruke en bosetting for 2 000 år sia som argument for å fortrenge noen fra sine bosteder i dag. At det går an å hevde som mange av kristenfolket hevder at det står i Bibelen at jødene skal få Israel — og som betyr at de kristne må forlate sine boliger for jødene i dag — er jo bare helt vilt. Det er i grunnen komplett uforståelig at det går an å anse seg som rasjonell og hevde et sånt standpunkt.

Sionisme = ensretting, rasisme, apartheid
Sionismen, ideen om at jødene skal samles i en stat der alle skal tro og rette seg etter en religion, den jødiske, er en rasistisk apartheid-politikk. Theodor Herzl grunnla sionismen i 1896 med boka Der Judenstaat. Sionisme er ideologien om at jødene må bo i en stat med bare jøder. Herzl tenkte først ikke på Palestina, men på Argentina og Øst-Afrika som mulige steder å rydde unna folk for nye jødiske bosettere. Men jødene i Europa var integrert i sine egne land og trivdes der, trass i en del diskriminering. Jøder flest var lenge imot Herzls påfunn.

Det er grunn til å merke seg at de norske nazistene under den tyske okkupasjonen malte slagord som «Palestina kaller» på butikkvinduer eid av jøder. Nazistene i Norge delte Herzls syn om at jødene måtte reise ut av landet sitt og flytte til Palestina. Uten tanke på dem som måtte tvangsflyttes.

«First we take Israel, then we take Europe»?
Document.no prøver å forsvare Israels mange folkerettsstridige overgrep mot palestinerne med at «muslimene er verre». Muslimene vil ta over hele Israel, og deretter Europa. Det var budskapet i en video fra Document.no der redaktør Hans Rustad intervjua gravejournalist Alf R. Jacobsen.

At innvandringa, og særlig fra muslimer, har vært både ukontrollert og for stor til Europa, er åpenbart. Noen av innvandrerne, og kanskje religiøse ledere i noen muslimske land, kan drømme om, tenke på og kanskje planlegge et IS-kalifat i Europa. Men det er ingen grunn til å tro at lederne i muslimske stater jobber for det, ei heller at det er mulig å oppnå. Før det skjer vil det politiske sjiktet som styrer i Europa i dag og står for den nåværende innvandringspolitikken med å øke tilpassinga av Europa til islam, bli feid vekk fra maktposisjonene sine. Nye ledere vil stoppe en sånn utvikling. Ikke minst vil vanlige folk gjøre opprør. Det vil nok bli voldelig uro i Europa som følge av bedre muslimsk organisering — ikke minst militær organisering — men de klarer ingen varig maktovertaking.

Uansett vil denne utviklinga skje helt uavhengig av hvordan det går med Israel. Argumentet til Document om at «First we take Israel, then we take Europe» er bare et forsøk på å skremme med muslimene for å samle oppslutning om en aggressiv folkerettsstridig erobrer i Midtøsten i en situasjon der stadig flere ser Israels sanne karakter.

USA/Israel taper Midtøsten
Den tillyste israelske bakkeinvasjonen av Gaza lar vente på seg. Israel har foreløpig nøyd seg med terrorbombinga av Gaza, og har gått med på våpenhvile fra mandag morgen og som gjelder per 19. oktober kl 07.00.

President Biden er i Israel for å møte statsminister Netanyahu. Det er mer for å legge bånd på Israel enn å støtte Israel. USA ser at statene i Midtøsten inkludert Kina og «tredje-verden-land» samler seg mot Israel og USA og presser USA ut av Midtøsten. Biden sa til CBS´ «60 Minutes» sist søndag at en israelsk okkupasjon av Gaza vil være en stor feil. Israels USA-ambassadør sa Israel ikke hadde noe «sterkt  ønske om å okkupere eller reokkupere Gaza» og «ikke noe ønske om å styre over livene til over to millioner palestinere

Den tidligere indiske diplomaten M. K. Bhadrakumar driver nå en blogg og den 17.10.2023 skriver han om det diplomatiske spillet rundt den aktuelle krigen, gjengitt på steigan.no.

Bhadrakumar peker på at USA er opptatt av å få fri de israelske gislene, mens de andre statene i Midtøsten og Kina er opptatt av Palestina-spørsmålet og den humanitære krisen i Gaza. Det er kontakter mellom Iran og Saudi-Arabia, og Kinas spesialutsending innkalte 13. oktober de arabiske utsendingene i Beijing der Kina understreka «deres kollektive holdning om at en «veldig alvorlig» humanitær krise har oppstått etter Israels angrep på Gaza» og «det internasjonale samfunnet har ansvaret for å iverksette umiddelbare tiltak for å lette spenningen, fremme gjenopptaking av samtaler for fred, og ivareta det palestinske folkets lovlige nasjonale rettigheter.» De arabiske utsendingene skal ha vært fornøyd med Kinas konstruktive rolle.

Russland orienterer seg bort fra Israel
Derimot.no har 18.10.2023 et innlegg fra John Helmer, en australskfødt journalist med base i Moskva. Helmer sier at det positive forholdet Russland og Putin har hatt til Israel nå endres. I en twitter-melding skriver Erdogan at «President Erdoğan og President Putin av Russland utveksla også synspunkt på potensielle initiativ for å møte dei humanitære behova i regionen.».

Vendepunkt for USA/Israel
Alt dette peker i retning av at USA og Israel mister initiativet og innflytelsen, og at det endelig nærmer seg en stopp for Israels fortsatte utvidelser. Til og med en  kraftig arealmessig innskrenking med en egen palestinsk stat, som pris for fred, kan Kina, Saudi-Arabia og Iran med flere sørge for mens USA sitter på sidelinja.

Avstemninga i FNs sikkerhetsråd er et signal: Russlands forslag om våpenhvile fikk flertall med Russland, Kina, Mosambik, Gabon og De forente arabiske emirater. Vesten stemte imot: USA, Storbritannia, Frankrike og Japan. (Brics-landet Brasil og Ghana valgte å ikke stemme).

Interessant er også demonstrasjonen i Washington i natt, inne i Capitol Hill, der jøder demonstrerte mot Israels angrep på Gaza under parolen «Ikke bomb Gaza i vårt navn.»

Framheva bilde:
Demonstrasjon foran Norges Utenriksdepartement 14.10.2023.
Foto: OBB/Politikus