Israels folkemord

«Stakkars okkupantene!
Nå må de etnisk utrenska, de terroriserte,
vise måtehold!»

Del:

Folkemordet
Palestinerne har siden 1948 vært utsatt for Israels vestligstøtta kriger. Fordrivi fra sine hjem, blitt terrorisert, ydmyka og drept. Innesperra i flyktningeleire. Hver dag siden 1948. Vesten har straffa palestinerne for de europeiske nazistenes jødeutryddelser og med opprettelsen av Israel påført palestinerne et folkemord.

Israeleren Ilan Pappes bok fra 2006.

Nå krever hele Vesten måtehold av palestinerne, og de europeiske stormaktene mobiliserer for Israel. Norge er ikke bare USAs mest lojale tjener i Europa, Norge er også Israels mest ydmyke hjelper og har spilt en avgjørende rolle for etableringa av Israel og har sørga for at Israel har fått atomvåpen. Norge har støtta Israel med den meningsløse Oslo-avtalen. NRK er USAs og Israels viktigste talerør i Norge, og Kringkastingsrådets leder Snorre Valen, er oppbrakt — ikke over 75 års overgrep mot palestinerne — men mangel på måtehold fra palestinerne.
8. mai 1945 var ikke verden opptatt av å kritisere den engelske bombinga av Dresden, men av å feire at den fascistiske og nazistiske kampen for verdensherredømme hadde blitt knust.

 Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus

At et okkupert folk og fraksjoner av det, underkua, drept og terrorisert i store fangeleire i mer enn 75 år, skal vise måtehold og forståelse for en okkupant, framstår som en søt illusjon fra mennesker som aldri har opplevd den uretten. Kravet om militært måtehold er ikke annet enn en støtte til okkupanten, til overgriperen. Særlig når bekymringa kommer fra ledende politikere i den staten i Europa som har gjort mest av alle i Europa for å muliggjøre og fortsette folkemordet på palestinerne; Norge.

Militært og politisk er det selvfølgelig vanskelig å forstå — og akseptere — at mennesker på konserter skal være noe bombemål. Hvis det har vært det. Samtidig deltar de på en konsert på okkupert område arrangert av en rasistisk okkupant som driver en apartheidstat. Det er en politisk handling mot palestinerne. Israel har utført militære angrep mot ubevæpna palestinere i all sin tid.

Hvorfor nå? Ønska Israel angrepet nå?
Hindre allianser som kan garantere palestinske rettigheter?
Israel kan ikke slås militært av Hamas, sjøl om det siste angrep er kraftigere utført med bedre våpen enn tidligere. Sånne militære framstøt mot Israel har hittil alltid ført til mer undertrykking av palestinerne. Hvorfor blei det da utført nå igjen med den lærdommen? Og hvorfor blei Israel tilsynelatende overraska og uforberedt?

Mossad har vært verdens beste etterretnings- og spionorganisasjon. Har Mossad degenerert de siste åra? Det er ikke til å tru. Statsminister Netanyahu har vært i politisk og personlig økonomisk trøbbel, og har alt å tjene på et tilsynelatende overraskelsesangrep som kan samle nasjonen på krigsfot for et motangrep der hans personlige problemer blir uviktige.

Viktigere er en annen bakgrunn. Det er allianseendringer på gang i Midtøsten. Saudi-Arabia reorienterer seg. Med Kina som en aktiv diplomatisk aktør er det bedra forhold mellom Saudi-Arabia og Iran med gjenoppretta diplomatiske forbindelser, og det kan skapes avtaler og allianser som svekker Israel og USA dramatisk i regionen. Som at alle statene går sammen og bilegger konfliktene seg imellom og påtvinger Israel grenser for hvor mye Israel kan kue palestinerne. Norge bruker Nobelprisen for i år for å hindre slike nye allianseendringer i Midtøsten. Sjøl mindre begrensninger før full okkupasjon av Palestina er uakseptabelt for Israel. Med Hamas sitt angrep svekkes og hindres denne muligheten. Og Israel kan sikre seg full okkupasjon av Israel og en ny utsettelse før den eneste rettferdige løsninga; oppløsninga av den rasistiske folkemords- og apartheidstaten Israel.

Framheva illustrasjon: Henta fra Palestinakomiteens infobrosjyre