«En ubehagelig sannhet» — at mesteparten var feil

Al Gores profetier
i Nobelforedraget i 2007
slo ikke til

Del:

I 2007 fikk Demokratenes presidentkandidat som tapte valget, Nobels Fredspris. Begrunnelsen til Stortingets Nobelkomite var imidlertid ikke valgtapet, men fordi Al Gore spådde katastrofe om vi ikke vedtok drastiske verdensomfattende tiltak innen få år. Nå har det gått mange år, og verden lever bedre med klimaet enn noen gang før.
Geir Hasnes har i boka Klimakunnskapskrisen med et kapittel om Al Gores nobelforedrag i Oslo Rådhus 10. desember 2007 der mange av Gores spådommer er gjengitt og kommentert av Hasnes. Kapitlet er gjengitt her med hans tillatelse. Gores siterte påstander er gjengitt i utheva skrift, og Hasnes sine kommentarer til dem i kursiv.

Geir Hasnes:

Den amerikanske visepresidenten under Bill Clinton, Al Gore, har vært klimaskremslenes fremste talsmann og hans Oscarbelønte film An Inconvenient Truth (En ubehagelig sannhet) mottok Oscar for beste dokumentar i 2006 og ga ham Nobels Fredspris året etter. Filmen var uten rot i virkeligheten.

Al Gore holdt sitt Nobelprisforedrag i Oslo rådhus 10. desember 2007

Han kalte CO2, livets gass uten hvilken det ikke ville ha vært liv på jorda, for «forurensning», og betegnet atmosfæren som tok imot våre CO2-utslipp for «åpen kloakk».

Så sa han at «iskappen over Nordpolen er i ferd med å «ramle utfor stupet». Et forskningsteam anslo at den kunne komme til å forsvinne helt på sommerstid i løpet av mindre enn 22 år. En annen presentasjon som skal finne sted neste uke, advarer om at dette kan komme til å skje om så kort tid som om sju år. Sju år fra nå.» (Kunstpause, så alvoret skulle nå inn hos folk.)
— Men nei, sommerisen forsvant ikke i 2014.

Så kom han med en rekke sjokkerende uttalelser og kvasi-profetier, som uten unntak var feil:

«I løpet av de siste par månedene har det vært vanskeligere og vanskeligere å misforstå alle tegnene på at det er noe galt med kloden vår.»
— Men det var ikke noe galt med kloden vår. Feedbacksystemet i atmosfæren ordnet opp i hva det skulle være, og jorda ble grønnere, også disse månedene.

«Vi har sett store byer i Nord-Amerika, Sør-Amerika, Asia og Australia nærmest gå tomme for vann på grunn av massiv tørke og smeltende isbreer.»
— Tørke er et naturlig syklisk fenomen, og isbreene som han siktet til, var dem i Himalaya, og de var for det meste ikke monitorert overhodet, og i India og Bangladesh fortsetter befolkningseksplosjonen, så det kunne slett ikke være så alvorlig som han ville ha det til. “Nærmest gå tomme for vann”? Da skulle jo folk dødd i hopetall. Gjorde de det? Nei.

«Desperate gårdbrukere mister sine avlinger og sitt levebrød.»
— Slett ikke, for det er ingen rapporter som forteller om massive slike hendelser.

«Både folk som lever i det kalde nord og på lavtliggende øyer i Stillehavet har vært nødt til å planlegge evakuering av de stedene som de i lang tid har kalt hjemme.»
— Nei, det har ikke vært nødvendig. Særlig morsomt med det kalde nord, hvor det jo er mer levelig når det er varmere. Vi har da også sett de lavtliggende koralløyene i Stillehavet øke i omfang siden 2007. Maldivenes regjering holdt møte under havoverflaten for å få klimastøtte. Nå bygges det stadig flere hoteller og flyplasser i strandkanten der.

«I ett land har vi sett skogbranner uten sidestykke, som tvang en halv million mennesker bort fra hjemmene sine, mens de i et annet land forårsaket en nasjonal krisesituasjon som nesten gjorde at regjeringen måtte gå av.»
– Skogbranner er i seg selv et naturlig fenomen, og større ødeleg- gende skogbranner skyldes utelukkende at man enten innfører frem- mede trær og busker og lar disse få gro for mye uten rydding, eller at man ikke lar små skogbranner få brenne og ellers pleier skogen.

«Klimaflyktninger har flyttet til områder som allerede er bebodd av andre med ulike kulturer, religioner og tradisjoner – noe som har økt potensialet for konflikter.»
— Ren løgn. Det finnes ennå ingen klimaflyktninger.

«Vi har sett millioner av fordrevne på grunn av voldsomme flommer i Sør-Asia, Mexico og 18 land i Afrika.»
— Millioner? Flom skjer syklisk, og folk flytter på seg, men millioner fordrevet på flukt? Og som om det eventuelt skulle skyldes CO2-utslipp? Da skulle vi sett enda større flommer og enda flere millioner på flukt siden.

«I de siste par årene, etter hvert som stormene er blitt kraftigere i Stillehavet og i Atlanterhavet, har hele byer vært truet.»
– Byer ved havet er alltid truet av stormer fra havet. Det er ingen dokumentasjon som forteller at stormene har blitt kraftigere enn før.

«Etter hvert som ekstremtemperaturene har økt, har titusener av mennesker mistet livet.»
— Udokumentert løgn.

«Etter hvert som skogene fortsetter å bli svidd av og ryddet i en takt som tilsvarer en fotballbane hvert sekund, og etter hvert som flere og flere levende arter er i ferd med å bli utryddet, ser vi at det livsnettet som vi er avhengige av begynner å bli ganske tynnslitt.»
— Det har ingen ting med CO2 å gjøre. Dessuten er altså jordas grønne dekke økt med flere prosent siden 2007, så netto skogareal er økt. Det skjer også at levende arter vil stå i fare for å bli utryddet, men menneskene er faktisk ganske flinke til å sørge for at det ikke skal skje, gjennom vern av truede arter. Klimapanelets og Gores uttalelser om katastrofal utryddelse fant ikke sted da og har ikke funnet sted på de 12 årene som har gått.

«For noen uker siden rapporterte en offisiell studie at klodens naturlige immunsystem, de utslagsvaskene som tidligere tok opp mye av vårt overskytende karbon, synes å miste sin evne til å gjøre dette.»
— Hvor skrullete går det an å være? Nei, klodens naturlige system for å ta opp karbon funksjonerer i beste velgående.

«Etter hvert som den globale temperaturen fortsetter å stige, står store mengder av frosset karbon i permafrosten og i de grunne havene i nordområdene i stadig større fare for å tine opp og slippe ut i atmosfæren enda mer forurensing som forårsaker global opp- varming, noe som potensielt kan komme til å doble de allerede farlig høye konsentrasjonene.»
— Her var det nok karbon i form av metan som ble omtalt. Men siden karbon ikke er farlig for jorda, vil det ikke gjøre noe som helst om den globale temperaturen steg. Gjennom bruk av ladede ord som «forurensning» og «de allerede farlig høye konsentrasjonene» viser Gore oss hvilken eminent sjarlatan han er. Men ladede ord kan bare bringe frem følelser, og hintet om at utsluppet metan skal gjøre situasjonen enda verre enn den er, har ingen rot i virkeligheten, kun i datamodeller som uansett har vist seg ikke stemmer.

«Etter å ha utført 10.000 ligninger for hånd, beregnet Svante Arrhenius at jordklodens gjennomsnittstemperatur ville øke med mange grader dersom vi doblet CO2-mengden i atmosfæren.»
— 10 000? Hæh? Du trenger ikke mer enn noen få. Mon tro om han mener antallet beregninger?

«I motsetning til andre former for forurensing, er CO2 usynlig, uten smak og lukt, noe som har bidratt til å holde sannheten om vår klimakrise ute av syne og ute av sinn.»

— CO2 er ikke forurensning, og sannheten om klimakrisen er at der ikke er noen. Men å stå og si at “sannheten” om dette våset har vært “ute av syne og ute av sinn” all den tid dette er den mest propa- ganderte sak i menneskehetens historie, med Oscarpris, Nobelpris, alle verdens land som deltakere på klimakonferanser, og for lengst besluttede lover om nullutslipp av et flertall av verdens politikere allerede da, får meg til å lure på om fyren er så dum at han ikke skjønner at han forteller verdens største løgn i den setningen.

Og kongehuset, regjeringen, stortingsrepresentanter, kultur- personligheter, pressen, og millioner av TV-seere hørte på, og trodde dette.

Det sier noe om skolesystemet i Norge at man ikke tok til motmæle mot slikt.

Han fortsatte som den verste helvetespredikant:

«Trusselen om en klimakrise er reell, den øker og er overhen- gende og universell. Nok en gang er vi ute i siste liten. Straffen for å fortsette å ignorere kravene til fremsynthet er enorm, den øker og vil ganske snart bli fullstendig uholdbar og uopprettelig.»
— Til hvilket man tørt bemerker: “Enden er ennå nær!”

Av den enkle grunn at det ikke har skjedd noe ille siden 2007. Der er intet uholdbart og uopprettelig ved våre CO2-utslipp.

Al Gore fortsatte å prate tull i sikkert en time til, og man kan ikke kommentere alt. Men bortimot slutten sa han:

«Og fremfor alt må det settes en pris på CO2-forurensingen, slik at våre markeder kan hjelpe oss til å treffe rasjonelle avgjørelser om hvordan vi kan få til en drastisk reduksjon av forurensingen. I tillegg til den mekanismen som vurderes for denne nye traktaten – et globalt utslippstak med handel slik at man faktisk får fordelt ressursene på de mest effektive reduksjonsmulighetene – bør vi også forsøke å endre skattesystemet på verdensbasis, med en CO2-avgift som grad- vis senkes i tråd med den enkelte stats lovgiving, slik at skattebyrden forskyves over fra sysselsetting til forurensing. Dette er den overlegent enkleste og mest effektive måten å fremskynde løsninger på krisen på.»

Gratulerer, Al Gore. Du fikk med deg politikerne til å betale for kjøp og salg av CO2-kvoter. På fullstendig fiktive vilkår om en ikke- eksisterende trusel.

På disse løgnene ble du milliardær.

Framheva bilde: Åsgårdsreien. Av Peter Nicolai Arbo, 1872.