Nobels fredspris:

Det er forskjell på
å ønske noe og tørre det:
Vil Biden, Zelenskyj eller
endelig NATO få fredsprisen?
Kongsberg Våpenfabrikk?

Del:

Stortingets oppnevnte Nobelkomite for Vestens syn på krig og fred, er nå i ferd med å bestemme seg for hvem som skal få årets fredspris. En skal ikke ha mye kjennskap til hva Stortingets utvalgte av de norske politikere mener om internasjonale forhold og fred og krig, for å forstå hvem de aller helst ønsker å gi prisen til. Det betyr også mye for prisens prestisje, at den gis til mektige som kan øke prestisjen.
Tør Nobelkomiteen endelig rette opp sin pine for aldri å ha gitt Nato den fredsprisen EU fikk? Eller blir det amerikansk president/tapende presidentkandidat igjen? Eller til helvetespredikant António Guterres?
Hvem som får prisen avhenger av hvor sterkt komiteen føler den kan støtte USA uten å gjøre seg enda mer uinteressant i den nye verden som vokser fram fri for Vestens kontroll.

Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus

Tildelinga blir garantert ikke til noen av de nye regimene i Sahel-regionen som har kasta ut Frankrike som hersker i regionen. Heller ikke til BRICS som demper konflikter og skaper samarbeid i flere verdensdeler, ikke til Kina for sitt bidrag til fredsavtalene mellom Saudi-Arabia og Iran og ikke til Kinas nye silkevei for økt internasjonal handel. Internasjonal handel passer ikke inn i den utvida sanksjonspolitikken som USA fremmer mot alt og alle USA har utpekt til motstander.

Internasjonale norske politikere som Jens Stoltenberg og Thorbjørn Jagland for sine vestlige fortjenester, kan vel ikke få den?

Humanitært hvileskjær?
Kanskje tildeles prisen til noen som komiteen ser på som et hvileskjær. Noen av Vestens organisasjoner som framstår som humanitære. I og med at det påstås med økende styrke at verden igjen står i fare for å gå under av værendringer — nok en gang — kan vel Guterres med sitatet «helvetes porter er åpnet» eller noen av hans kampfeller blant helvetespredikantene få den? Klimaalarmistene trenger enda en ny Nobel fredspris nå når det etter hvert pipler fram opplysninger om hvor mye det vil koste og hvor lite det vil monne på temperaturen, om overhodet noe.

Eller blir det bidrag til å rette opp den påståtte feiloppfatninga om at det bare finnes to kjønn og at følte kjønn er like biologiske, og at derfor den internasjonale Pride-organisasjonen og andre multiseksuelle organisasjoner bør få prisen? Eller andre av USAs og Vestens humanitære woke-ledere?

«Våpen skaper fred»
Det er sagt til noens forferdelse. Men det er jo også sant, at når en part vinner militært, så blir det fred. Hvertfall en god stund etterpå. Det var neppe den måten at Alfred Nobel tenkte at fred skulle oppnås. Det er jo en fred skapt over lik.

Langt fra formålet
Praksisen med Nobelprisene viser både at tildelingene er langt fra det Alfred Nobel tenkte på i testamentet sitt, og at pristildelingene først og fremst er et ønske om å fremme Vestens økonomiske interesser verden over. Når USA og Vesten taper sitt internasjonale hegemoni, blir hensikten med Vestens krigspris og Stortingets Nobel-komite umulig å opprettholde.

Framheva bilde: Fra Verdun. Bildet er tatt av H. Hach fra Pixabay.

 

Vedlegg:
Stortingets oppnevnte Nobelkomite 2021, henta fra wikipedia.
Wikipedia opplyser: «Medlemmene velges med en fordeling mellom stortingspartiene som tilsvarer partienes styrkeforhold i Stortinget.» Komiteen skifta i 1977 navn fra Det norske Stortings Nobelkomite til bare Den Norske Nobelkomiteen. Det er for å gi inntrykk av at komiteen handler helt uavhengig av dem som oppnevner dem; Stortinget. Det er det nok noen som tror på, men ikke så særlig mange verden rundt.
Her er årets medlemmer:

  • Berit Reiss-Andersen (66 år), komitéens leder, advokat. Tidligere statssekretær. Arbeiderpartiet.
  • Anne Enger (71 år), tidligere stortingsrepresentant og statsråd. Senterpartiet.
  • Asle Toje (46 år), komitéens nestleder, statsviter og kommentator. Tidligere forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt. Fremskrittspartiet.
  • Kristin Clemet (63 år), daglig leder for tankesmien Civita. Tidligere stortingsrepresentant og statsråd. Høyre.
  • Jørgen Watne Frydnes (36 år), daglig leder av Utøya AS. Arbeiderpartiet.

Varamedlemmer 2021–2023

  1. Geir Flikke (57 år), professor. Høyre.
  2. Inger Skjelsbæk (51 år), forsker. Sosialistisk Venstreparti.
  3. Laila Dåvøy (72 år), tidligere stortingsrepresentant og statsråd. Kristelig Folkeparti.


Sekretær (ansatt 2015): Olav Njølstad (63 år), Nobelinstituttets direktør