Oslo-valget:
Tomteeierne og utbyggerne
får 51 av 59 bystyrerepresentanter

Del:

I følge mediene står valgkampen i Oslo mellom dagens byråd under Aps ledelse og et Høyre-leda byråd. Sett fra en bydel i Oslo med 10 000 innbyggere der området fortsatt er under utbygging, er kampen mellom de to nevnte alternativene uinteressant. For begge kappes de om å tilfredsstille tomteeiernes og utbyggernes interesser. Alt nå kan vi fastslå at interessene til tomteeierne og utbyggerne kommer til å få rundt 51 av bystyrets 59 representanter. Partiene gjør seg pene og vil ha stemmene fra de 10 000 beboerne, men har alt bestemt seg for at det er rundt 10 tomteeiere og utbyggere partiene vil jobbe for.
Sånn blir det når politikerne slipper unna med uforpliktende løfter og blir valgt til å vedta hva de vil de neste fire åra.

Av Ove Bengt Berg
Redaktør Politikus

Tomteeierne styrer premissene
Mediene har godtatt tomteeierne og utbyggernes syn på boligmarkedet og bomiljøet:

Det er påstanden om at det ikke er regulert nok boliger, og det bygges for store leiligheter. Det er «tilfeldigvis» også et syn på situasjonen som øker tomteeierne og utbyggernes fortjeneste.

Sett fra min del av Bydel Gamle Oslo, Ensjø, blei det allerede for et kvart århundre sia regulert mange tusen boliger som tomteeierne fortsatt ikke vil bygge. De vil vente på enda gunstigere utbyggingsforhold: Høyere boliger tettere med små leiligheter med minst mulig grøntareal rundt. I tillegg vil Høyre redusere vedtatte og regulerte boliger for å bygge kontorer, samtidig som de klager på for få regulerte boliger. «Tilfeldigvis» gjør Høyre det for å støtte en av Oslos største eiendomseiere. Dagens byråd har hatt åtte år på å gjøre noe med dette, og bygge det store regulerte parkarealet på Ensjø vedtatt enstemmig av bystyret  i 2007.

Det er både misvisende og frekt at Oslo kommune fortsatt har stående et lysskilt på Ensjø der det står at den vedtatte Ensjøplanen skal være ferdig i 2020. Det blir minst en forsinkelse på 10 år står det opp til det nåværende og kommende bystyrets overveldende flertall.

Hyblene gir kjempefortjeneste
Byrådsleder Raymond Johansen tapte sin personlige kamp innad i Oslo Ap for å bygge mange flere hybler på bekostning av familieleiligheter. Oslo AUFs leder kalte disse hybelleilighetene for bøttekott. Høyre går til valg på å bygge mange hybler. En leilighet på rundt 80 kvm kan gjøres om til fire hybler, og da blir det jo tre ekstra leiligheter til samme prisen å tjene. Fire millioner ekstra bare på én leilighet! Høyre kjemper for interessene til tomteeierne og utbyggerne.

Høyres plan som de nå beklager overfor tomteeierne
Ensjø blei under ledelse av Høyre for mer enn ti år sia presentert som Norges største utbyggingsprosjekt. Nært til Oslo sentrum. Og prosjektet var virkelig bra. Med ikke mer enn seks etasjer, og med tre parkdrag forma som en H sentralt på Ensjø. Men en rik utenbys tomteeier vil ikke det. Høyre arbeider nå sammen med Fremskrittspartiet for å redusere parkarealet til industrivirksomhet i boligområdet.

Høyesterett uttalt i en dom i 2011 at når en kommune først hadde vedtatt en reguleringsplan, var det ikke grenser for hvilken rett en kommune har til å følge denne planen. Det var etter at Trondheim kommune hadde tapt en sak i to rettsinstanser, at Trondheim kommune tok saken til Høyesterett — og vant.

Norges politiske elite
er mot Ensjø-beboerne og for tomteeierne

Men en utenbys tomteeieren er rik og har innflytelsesrike kontakter, og har satt seg til motverge.  Han nekter å bygge både regulerte boliger og gi fra seg areal til parkene. Tomteeieren har fått hjelp av Kristelig Folkepartis tidligere leder og statsråd, Valgerd Svarstad Haugland, nå som statsforvalter. Bergens tidligere byrådsleder Monica Mæland og den bergenske statsministeren Erna Solberg har også engasjert seg sterkt til fordel for tomteeieren for å hindre boliger og parker på Ensjø, og har pålagt kong Harald å støtte tomteeieren i at det ikke skal bygges boliger og parker som vedtatt.

Raymond: Uinteressert og svak byrådsleder
Oslo kommune ledes ikke av så tøffe kommunepolitikere som det er i Trondheim. Byrådsleder Johansen er sterkt opptatt av rikspolitiske spørsmål med ekstra sterke meninger. Å bygge boliger og parker som er hans kommunalpolitiske oppgave, viker han unna for når tomteeierne og Høyre-regjeringa viser seg vrange. Da er han som et lam. Ap og særlig MDG er tilhenger av å bygge høye hus, tett, uten grøntarealer mellom og med det som lederen i AUF i Oslo helt rett kaller bøttekott. MDGs begrunnelse for sine vedtak om dårligere bomiljø er hensyn til klimaet i hele verden. Høyre vil gjerne ha høyhus øst i Oslo, for tyngden av Høyres velgere bor i andre boliger enn blokker — på vestkanten i Oslo.

10 000 beboerne nulles ut av 10 tomteeiere
Det er rundt 10 000 mennesker som bor på Ensjø i Oslo. Disse vil partiene ha stemmer fra. Men det overveldende flertallet av partiene som vil ha stemmene fra disse 10 000, arbeider for rundt 10 tomteeiere, noen av dem også utenbys boende. Ap, Høyre, Fremskrittspartiet, SV og MDG stiller til valg med den samme boligpolitikken på Ensjø. De burde vært ærlige overfor velgerne og heller stilt en felles liste, kalt Betong- og hybelpartiet. Alt tyder på at dette partiet får minst 51 av de 59 bystyrerepresentantene, 86 prosent.

Udemokratisk å gi noen rett til å gjøre hva de vil i fire år
Hvert år blir vi innbudt til å velge dem som skal styre over oss i de neste fire åra, annet hvert år lokalvalg og riksvalg. Men vi blir tilbudt å ta stilling til politiske løfter som ikke er mer forpliktende enn skift i sand.

Narredemokrati uten folkeavstemninger
I virkeligheten framstår dette som et narredemokrati. De vi velger gjør hva de vil og bryr seg ikke det minste om det programmet de har gått til valg på. Fordi plutselig er noe annet viktigere enn valgprogrammet. Dessuten blir i økende grad de valgte representantene ikke velgernes representanter, men representanter for de mektigste organisasjonene og de elitistiske nettverkene som styrer på velgernes vegne og med de skattepenga som er henta inn for sine velgerne. Som tomteeierne og utbyggerne og deres støttespillere i mediene. En elite som i økende grad trekker sine ektefeller med i statsstyringa.

Tomteeierne og politikerne ville tapt
folkeavstemning om parker og boliger

Hadde det vært folkeaavstemning i Bydel Gamle Oslo og Ensjø om parkene skulle bygges, om de skulle reduseres, om boligene som er klare til å bygges skal bygges og med de vedtatte høydene, ville tomeeierne blitt feid av banen med sin lille minoritet. I stedet blir det som tomteeierne vil.

Framheva bilde:
Utdrag av monter som Oslo kommune har satt opp på Ensjø
og som fortsatt står der.
Alt skulle vært ferdig i 2020, men nå er det uvisst når og om det blir ferdig.
Oslo kommune bryter markedsføringsloven med det oppslaget.
Foto: OBB/Politikus.