Bjørn Lomborg dokumenterer med et innlegg i WSJ

Stadig mindre skog brenner.
Medieomtalen øker
med færre branner

Del:

Det brenner mindre i verden, trass i hva mediene sier. Mediene overdriver bevisst. The New York Times satte 40 medarbeidere i gang for å dokumentere alle branner. Alt sjølsagt for å å bruke det som bevis for behovet for å fange en usynlig gass, CO2. Men sjøl om det hadde brent mer, er det uansett ingen begrunnelse for virkninga av CO2. Et sammenfall av forskjellige forhold sier ikke noe om at det er en årsakssammenheng mellom dem.

Av Ove Bengt Berg,
redaktør Politikus

Bjørn Lomborg. Foto: OBB/Politikus

Bjørn Lomborg har sendt ut en artikkel fra 31. juli som har vært gjengitt i Wall Street Journal og New York Post, og som han også har lagt ut på twitter/X. Han skriver om satelittfotograferte data fra hele verden som viser at stadig mindre skogsareal brenner. Mens vi alle får inntrykk av at det brenner enda mer, er ikke virkeligheten som påstått av alarmistene. Tross alarmene viser undersøkelser over tid at «velgere flest ikke er villige til å støtte den svært kostbare klimapolitikken som aktivister og grønne politikere har foreslått. Overopphetede overskrifter om klima-armageddon er et forsøk på å skremme oss til å støtte dem likevel, på bekostning av fornuftig diskusjon og debatt», skriver Lomborg, og fortsetter:

I stedet opptrer mediene som om verden står i brann. I slutten av 2021 satte New York Times inn over 40 medarbeidere i et prosjekt kalt «Postcards from a World on Fire», med en fotorealistisk animasjon av en verden i flammer i spissen. Det eksplisitte målet var å overbevise leserne om klimakrisens umiddelbare betydning gjennom en rekke historier om klimaendringsrelaterte ødeleggelser over hele verden, inkludert skogbrannene i Australia i 2019-20.

Data for brannene er oppgitt til og med 2022. Lomborg opplyser om at tall fra Global Wildlife Information System per 31. juli 2023 som viser at det har «brent mer land i Amerika enn vanlig. Men i store deler av resten av verden har det brent mindre – i Afrika og spesielt i Europa. Globalt viser GWIS at det brente arealet ligger litt under gjennomsnittet for perioden 2012-2022, en periode som allerede har vært blant de laveste i verden», skriver Lomborg. Og han fortsetter:  «Over hele verden har færre områder som brenner hvert år, ført til generelt lavere røyknivåer, noe som i dag sannsynligvis forhindrer nesten 100 000 spedbarnsdødsfall årlig, ifølge en fersk studie utført av forskere ved Stanford og Stockholms universitet.»

«Apocalypse Now» og «Australia Burns»
Lomborg nevner i innlegget mange eksempler på at det har brent mindre, dvs at NASAs data stemmer, og at skadene har blitt mindre:

Sjøl om Australias skogbranner i 2019-20 fikk medieoverskrifter som «Apocalypse Now» og «Australia Burns», viser satellittdataene at dette var en selektiv fortelling. Brannene var ekstraordinære i to delstater, men usedvanlig små i resten av landet. Siden begynnelsen av 2000-tallet, da 8 % av Australia brant, har arealet av landet som brenner hvert år gått ned. Brannene i 2019-20 svidde 4 % av Australias landareal, og i år vil det brente arealet sannsynligvis bli enda mindre.

Lomborg trekker fram klimaforskeren, skaperen av den uriktige hockeykølla, Michael Mann, som hevder at «klimapolitikk er den «eneste måten» å redusere branner på».  Men tiltak som bedre skogs- og arealdrift er «mer effektive og billigere løsninger enn klimapolitikk. Modeller fra Environmental Protection Agency viser at selv med en drastisk reduksjon i utslippene vil det ta 50 til 80 år før vi vil se en liten effekt på det brente arealet i USA», skriver Lomborg.

Og, det blir ikke mindre skogsareal!
Noen vil nok være raskt ute med å prøve å tilbakevise fakta om nedgangen i antall skogsareal brent, med at det bare skyldes at skogsarealet i verden har blitt mindre. Men det stemmer ikke! Skogsarealet i verden har økt, se øverste kurven i denne oversikten:

Få nye innlegg fra Politikus
direkte inn i eposten.
Registrer deg under innlegget
med epostadressen din, klikk på Abonner

Falsk alarm — igjen
Flere isbjørner enn noen gang

Heldigvis viser alle meldinger om katastrofe, rød kode osv å være feil. Alt som spås av varslerne viser seg å ikke stemme. Det så og si alle mediene forteller om at det blir så mange skogbranner, det stemmer overhodet ikke. Lomborg:

Når du leser overskrifter om branner, bør du huske på de andre klimaskremslene som viste seg å være feilslåtte. Isbjørnene var en gang plakatungene for klimatiltak, men nå anslås de å være mer tallrike enn noen gang i løpet av det siste halve århundret. Vi ble fortalt at klimaendringene ville føre til flere orkaner, men satellittdata viser at antallet orkaner globalt har hatt en svakt nedadgående tendens siden 1980.
…Den fornuftige løsninga vil være å erkjenne at både klimaendringer og karbonkutt medfører kostnader, og deretter forhandle seg fram til en balanse som setter de mest effektive tiltakene først.

Lomborg er leder for Copenhagen Consensus, gjesteforsker ved Hoover Institution ved Stanford University og forfatter av boka Falsk alarm. Politikus har tidligere skrivi to innlegg basert på Lomborgs synspunkter; Uviktige klimatiltak: Svært kostbare, uten betydning for temperaturen i år 2100, politisk umulig å gjennomføre  og Dagens klimapolitikk har ingen effekt og koster altfor mye. 

Framheva bilde,
sammensatt av foto av pixundfertig, pixabay
og tabell fra NASA/Lomborg.

Oppdatert 27.08.2023 kl 11.55