Ingen bevist
årsakssammenheng mellom temperaturøking/-minsking og mengden CO2.
Ingen formel som viser hva en viss mengde økt CO2 gir av temperaturendring.

Internasjonal mediekampanje:
Alle steder på jorda
øker temperaturen
dobbelt så mye
som alle andre steder på jorda.

Del:

Igjen koker og brenner hele jorda. Igjen har vi kun kort tid igjen til katastrofen. Lar mediene noen utbasunere. Samlinga av de utvalgte avisoverskriftene på bildet viser en internasjonal mediekampanje som hevder at alle lokale steder har alle hatt en dobbelt så høy temperaturutvikling som alle andre steder!
Kampanjen om skogbrannene som en følge av klimaforandringer på grunn av CO2, er en repetisjon av kampanjen fra The New York Times i 2021. Den bygger på feil faktum. Arealet skog som har brent de siste 20 åra er sterkt redusert.

Av Ove Bengt Berg
Red. Politikus.no

Skogbrannen på Rhodos sammen med temperaturer målt inne i bykjerner på asfalten, blei til en seiersgang i redaksjonene Europa rundt. Som en kopi av kampanjen fra 2019/2020.
Sjøl om meldinga om varmen hadde vært riktig for hele Europa og hele verden, finnes det ikke det noen dokumentasjon på at gassen CO2 er årsaken.
Det grønne skiftet dreier seg om å tømme statskassa for tiltak som de rikeste kapitalistene veit ikke er verdt verken investering eller drift.

Varmen er overdrivi —
skogbrannene er påtente
Arealet for skogbrannene er sterkt redusert i dette årtusen. Det er skogbrannene som har vært argumentet blant journalistene og aktivistene for at det haster med det grønne skiftet i Norge og Europa. Både nrk.no og vg.no illustrerer 01.08.2023 den kommende katastrofen med skogbrannene. Også MDGs ledende talspersoner viser til skogbrannene når de skal fordømme dem som ikke tar katastrofevarslene deres alvorlig.

Skogbrannene er påtente. Skogen brenner ikke om temperaturen blir over 50 grader. De som trur det har aldri forsøkt å tenne opp ved i en peis eller et bål. I badstua mi bygd i tre varmer jeg den opp til 80 grader — med strøm – uten at vegger og benken brenner.

Det er skogbrannene som har vært argumentet blant journalistene og aktivistene for at det haster med det grønne skiftet i Norge og Europa. Både nrk.no og vg.no illustrerer 01.08.2023 den kommende katastrofen med skogbrannene. Også MDGs ledende talspersoner viser til skogbrannene når de skal fordømme dem som ikke tar katastrofevarslene deres alvorlig.

Henta fra steigan.no 23.07.2023

Dessuten er de temperaturene som VG og andre meldte om 14. juli i år, målt på bakken, ikke to meter over bakken som temperaturer skal måles. Sammenlikna med de samme temperaturene de samme stedene for 30 år sia, 14. juli 1993, er de omtrent helt like. Som turister sør i Europa melder om, det er faktisk vanlig at det er varmt nær Middelhavet om sommeren.

Skogbrannene blir færre
40 journalister i New York Times jobba 
med «Postkort fra en verden i brann»

NASAs statistikk over branner i verden fra 2001-2022. Figur fra The Wall Street Journal, 01.08.2023.

2022 er året da det rekordlave skogsarealet av skoger som brant ned. Skogbrannene verden over er drastisk redusert sia 2001. Men i slutten av 2021 engasjerte The New York Times 40 redaksjonelle medarbeidere for å lage postkort med en

fotorealistisk animasjon av verden i flammer. Det eksplisitte målet var å overbevise leserne om klimakrisens alvorlighet gjennom en rekke historier om klimaendringsrelaterte ødeleggelser over hele verden, inkludert skogbrannene i Australia i 2019-20.

Fra WSJ 01.08.2023

Dette skriver Bjørn Lomborg i et innlegg i The Wall Street Journal 01.08.2023. Når «verden står i flammer» og  skogene «brenner ned» så har skogbrannenes areal utvikla seg til et minimum til slutten av 2022. Fra et allerede lavt utgangspunkt i 2001. I Norge mener vi jo at det er et problem at naturen gror til av økt trevekst.

Brannene i Australia 2019-2020 fikk mediene til å ta fram karakteristikker som «Apokalypse nå» og «Australia i brann». Mens tidligere gjennomsnitt for skogbrent areal i Australia var åtte prosent, var året da det blei snakka om brannkatastrofe i Australia i 2019-2020 bare på fire prosent!

Men katastrofealarmen fikk ikke tilstrekkelig virkning, så da gjentar alle de dominerende mediene budskapet om igjen i år, men henvisning til de menneske-påstatte brannene på Rhodos som et eksempel at nå må vi virkelig komme i gang med å fange CO2-gassen. Det er derfor at VG og NRK vil prøve å begrunne katastrofen med at om vi ikke handler nå, så går vi undergangen i møte om kanskje bare måneder. Nok en gang. Dette er fullt ut støtta av FNs generalsekretær, tidligere portugistisk sosialdemokratisk statsminister og tidligere FNs høykommisær for flyktninger.

Hvorfor var det nesten like varmt for hundre år sia?

Varmerekorder i Europa. gamle fortsatt gjeldende utheva.

Fortsatt er mange målte rekorder gamle, og ingenting tyder på krise eller trender mot krise. Varmerekorden i Norge er fra 1977, og rekorden i Oslo fra 1901. Sjøl om vi i dag slår hundre år gamle rekorder med en tiendels grad, hvorfor sier ikke det like mye om klimasituasjonen da som det påstås å ha med CO2 å gjøre nå? For før 1950 fantes det knapt omfattende industrielt utslipp av CO2.

I tillegg er det all grunn til å stille spørsmål om riktigheten av de temperaturene som oppgis nå og tidligere. Nå måles de fleste temperaturene nærmere byene enn før. Særlig i Russland blei målestasjonene utafor byene lagt ned etter Sovjetunionens oppløsning.

Melder katastrofer hvert år som aldri kommer

Tegning av Steve Hunter.

Vi har alle hørt om fortellinga med å skrike om fare fare i ett sett. Til slutt tror ingen varsleren lenger. Det har vært varsla krise i tiår etter tiår. Om at det blir kaldere, og at det skal varmere. Og det skal regne mer. Det er meldt om frister innen ti år på 1990-tallet. Al Gore fikk Nobelprisen i 2006 for å melde om at isbreen på toppen av Kilimanjaro skulle være borte i 2010 og at havet skulle stige med 6 meter «i nær framtid». Varslene slår ikke til.

Som heller ikke de religiøse varslene i menneskenes historie. Verken gudene eller menneskene bestemmer været. Når karrieresugne unge mediefolk er sommervikarer i Norge, blir 40 varmegrader, eller 45, nok til å tenne skogbranner – uten fyrstikker.

I 2017 hadde vi tre år på oss. Hvem kan tru på Trædal lenger?
Samset i sporene til presten Ole Hallesby som skremte med helvete etter døden.

MDGs aktive skremmevarsler brukte i sommer i artikler skogbrannen i Rhodos som nok en gang et eksempel på hva som skjer med med skogene hvis vi ikke gjør som han vil. For seks år sia skremte han med at vi hadde tre år på oss.

Det er vel ingen som har vært som presten Hallesby som spådde et forferdelig helvete etter døden for alle dem som ikke var kristne, som MDGs Eivind Trædal og tilsatt i Cicero, Bjørn H. Samset. I Dagsavisen denne uka spurte en kommunikasjonsmedarbeider i et innlegg om det er det lureste å rope krise og katastrofe i ett sett. Om skremslene virker mot sin hensikt. Det må de da gjøre etter som varslene bommer hele tida?

Til journalisten.no 20.09.2021 uttalte Hallvard Norum i NRKs klimaredaksjon at han lar seg «frustrere over tendenser til dommedagsporno» som får «det til å se ut som at verden går under».

Det er ingen værkatastrofe

Globale klimadødsfall, kilde CRED og Falsk alarm

Brukes betegnelsen katastrofe om værsituasjonen over hele kloden, må vi snakke om langt alvorligere forhold. Mange og voldsomme kriger, for eksempel. Der dør det mange og med enorme ødeleggelser av infrastruktur og menneskelige samfunnsforhold. Merkelig nok er de ivrigste katastrofemelderne også de ivrigste på å krige.

Kode rød snakka FNs generalsekretær om i 2021. Men verden eksisterer fortsatt.

Nedstenginga verden over på grunn av koronaen, har vært i nærheten av det som kan kalles katastrofe, ikke jordas alltid skiftende vær og temperatur.

Leveforholda for verdens folk blir bedre over hele verden etter som tilgangen på energi øker, det vil si olje, kull og gass. Da kan velstanden utvikles. Naturkatastrofer og voldsomme vær har det alltid vært i menneskenes levetid. Alltid har vi tilpassa oss værgudene og gjort store framskritt. Det dør i praksis ikke lenger mennesker av voldsomt vær eller branner, fordi vi har tilpassa oss.

Dansken Bjørn Lomberg er en av dem som mener vi må tilpasse oss som før i stedet for å prøve å fange CO2. Det er vesentlig mye billigere, og det eneste som vil fungere. Det viser jo også resultatet for hva vi har gjort.

Det er ingen sammenheng
mellom temperaturutvikling og mengden CO2
Det er riktig at kriminaliteten er størst der kirkespirene er høyest, men høyden på kirkespirene er ikke årsaken til kriminaliteten. Det er heller ikke CO2 som er årsak til temperaturforskjellene. Det finnes ingen dokumentert sammenheng mellom en viss mengde CO2 og en bestemt temperaturøkning/-minsking. Formelen for sammenhengen mellom temperaturen og CO2 er ikke lagt fram, fordi den ikke lar seg dokumentere. Formelen for at x mengde CO2 = y antall grader varmere lar seg ikke bevise.

Ser en på forholdet mellom CO2 og temperaturen i jordas historie, er det klart at det ikke finnes snev av sammenheng mellom CO2 og temperaturen — det som er katastrofevarslernes fundament. Se denne oversikten, viser den den påståtte sammenhengen? Hvem vil levere en sånn besvarelse som bevis på at klimafundamentalismens påstand stemmer?

«Banale psykologiske fornektelsesmekanismer»
Ene-administratoren av ei Facebook-gruppe for Klassekampen, ei gruppe med mange fornuftige og lærerike innlegg, Alf-Erik Øritsland, vil ikke ha noen motforestillinger til regjeringenes syn på betydninga av å fange CO2 i gruppa si. I si gruppe vil han nå «sette foten helt ned for alt sånt. Det begynner å bli mer enn bare litt utmattende, med alle dagens tydelige klimaendringer, at en del blant oss er fanget i banale psykologiske fornektelsesmekanismer. De får jobbe med seg selv,…», skreiv han 25.07 i år.

«Det grønne skiftet»:
For at kapitalistene skal tømme statskassa og
fattigdommen gjeninnføres
En administrator av ei Facebook-gruppe for avisa Klassekampen burde være opptatt av de økonomiske drivkreftene i samfunnet; «Følg penga». Da vil han se at kapitalismen nå reddes — i tillegg til det sikre, krig — med statlig finansiering til både investering og drift. Og at det ikke blir noen velstand med den nye energipolitikken. Som forslaget om at vi skal leve hele livet uten å bevege oss mer enn 15 minutter fra der vi bor. Pål Steigan har beskrivi denne framtida treffende: Nå handler det ikke lenger om klima. Dette er rå klassekamp. 

Framheva bilde: Henta fra Facebook og twitter, X.