Knut Yrvin: Velgerne vil ikke
at elevene skal styre i klasserommet

Om markedsfundamentalisters samarbeid
med venstresidas militante identitetspolitikere

Del:

I en tråd på Facebook om håndhilsesaka på Linderud skole i Oslo, kommenterte Ap-medlem Knut Yrvin paragraf 9A i opplæringsloven som i praksis fratar læreren makt i klasserommet og gir den til elevene.

Knut Yrvin:
Knut Yrvin. Foto: Kjetil Ree/wikimedia.

Loven ble foreslått av Torbjørn Røe Isaksen (H) som kunnskapsminister i 2017. Dette etter et utvalg ledet av Øystein Djupedal (SV) i 2015 hvor han og kulturrevolusjonære venstresiden ville ha inn den postmoderne normkritikken inn i skolen. 

Høyres korps av tillitsvalgte er ekstremt dårlige på ideologi etter at de forlot konservativ tenking for heller å importere California-liberalisme med fremveksten av en ultraliberal elite – et sammensurium av høyresidens markedsfundamentalister og venstreliberale tilhengere av kulturell liberalisme og militant identitetspolitikk. 

I USA har det Demokratiske partiet adoptert denne politikken med solid vekst i innvandring. Vil man begrense innvandring blir man kritisert for å være nasjonalsosialist. I USA har økt immigrasjon ført til en sterkt forverret situasjonen for arbeiderklassen og de fattige. 

Den nye retningen av Høyre vil liberalisere narkotika. De gir blanke i femdoblingen av narkotikadødsfall i USA siste 20 årene. 

En urealistisk klimapolitikk med kobling av Norges vannkraftproduksjon til et ekstremt dysfunksjonelt strømmarked i Europa med land som har kuttet kjernekraft-produksjon uten å bygge tilstrekkelig ny kraftproduksjon med fornybar kraft.  Energiewende i Tyskland var en «massiv fiasko» allerede i 2019 i følge den [tyske Riksrevisjonen].  

Denne politikken er en kombinasjon av nyliberalisme og New Left-politikk fra en regressiv postmoderne venstreside. De Høyre rekrutterer til sitt parti av unge politiske «talent» ser ikke hvor galt dette går av sted. 

Deler av AUF lider av det samme. De selger inn tidvis naturstridig pseudovitenskap med flere enn to kjønn, en merkelig forestilling om at kraft kan markedet håndtere sammen med enorme kutt i produksjon av kraft, og ja til rusmidler. Noe som har gitt storbyer som San Francisco et gigantisk problem.  At folk slutter å tro politikk virker. 

De ender da med to retninger. Alle de som vil ha slutt på ideologisk svermeri og velger ganske jordnære partier og politikk. Og de som ødelegger for muligheten at partier kan styre noe som helst.

Var det ikke MDG som vedtok interseksjonell feminisme og Venstre som påstår at det finnes et tredje ikke-kjønn sammen med den nå avgåtte kulturministeren Trettebergstuen. Sistnevnte bruker drømmeri fra Bufdir til å få igjennom anti-vitenskapelige lovgivning.  

Velgerne kommer til å si nei til disse tingene. De vil si nei til mere av det som kalles normkritikk.  De sier ja til at lærerne blir kaptein i klasserommet. 

Forfallet til postmodernistene er så tydelig nå, at de politikerne som vil overleve neste tiåret — de må snu.

Innlegget er gjengitt med Knut Yrvins tillatelse og står for hans mening.
Foto: Av 14995841 fra Pixabay