Alle kabelselskaper er pliktig til å sende NRKs tv-kanaler

Telia-direktøren nekter NRK
å sende tekst-tv

Del:

Telia-direktør Stein-Erik Vellan oppfører seg som kringkastingssjef. Foto: Telia

Av Ove Bengt Berg

Kabelselskapene er pålagt etter kringkastingsforskriften å sende NRKs fjernsynsprogrammer, uansett hva kabelselskapets eiere synes om NRKs programmer. Verken Medietilsynet eller regjeringa har gitt Telia redaktøransvar for NRKs tv-sendinger. Likevel sensurer Telia NRK, fordi Telia leverer teknisk utstyr til sine kunder som ikke kan videreformidle NRKs tekst-tv-signaler å komme fram på kundenes tv-skjerm. Telia informerer ikke kundene sine at de nekter å sende dem tekst-tv. Medietilsynet må pålegge Telia å inndra alle «dingsene» som ikke kan sende tekst-tv, og levere nye. 

Forskriften om kabelselskapenes formidlingsplikt
Kringskastingsforskriften § 4-2 første ledd:

Kabeleier har plikt til å formidle Norsk rikskringkastings fjernsynssendinger og Frikanalen.

Tekst-tv er «ut»
De store kommersielle tv-kanalene i den vestlige verden har lagt ned tekst-tv-sendingene, som også statsfinansierte norske TV2. Tekst-tv var en teknisk nyvinning da det kom, men det er fremmed for influenserungdommen. Den største andelen tekst-tv-brukere er tunghørte og døve samt eldre. Og da er det bare å kutte — omtrent samtidig med at regjeringa la fram eldremeldinga si om at eldre skulle få tilrettelagt å leve et normalt og verdig liv? Det trenger vel ikke en direktør for et velstående svensk firma bry seg om?

Telias sensurboks

Teliaboksen som overstyrer NRK. Foto: Politikus.no. 

Det var i forbindelse med Telias oppgradering av teknisk utstyr i borettslaget mitt at Telias redaksjonelle overstyring av NRK kom for en dag. Det viser seg nemlig at det nye tekniske utstyret ikke godtar å vise tekst-tv på skjermen. Likevel kommer Telia med dette utstyret uten å si fra at Telia dermed egenrådig har redusert NRK-tilbudet og gitt seg sjøl en redaksjonell makt. Telia bryter både vilkåret for å drive kabelselskap og dessuten også kringkastingsloven i og med at Telia med dette avsetter kringkastingssjefen.

Medietilsynet har ikke gitt Telia dispensasjon
Jeg har kontakta Medietilsynet, og det har 27.06.2023 ved kommunikasjonsrådgiver og pressekontakt Nina Bjerke sendt dette svaret til Politikus om unntak fra kringskastingsforskriften § 4-2 første ledd:

Vi har nå sjekket, og Medietilsynet har ikke behandlet noen henvendelser om unntak fra bestemmelsen du viser til i kringkastingsforskriften, fra hverken Telia eller andre.

Telias manglende dispensasjon, som de heller ikke bør få, innebærer at så lenge NRK sender tekst-tv som en del av sine tv-sendinger, må Telia bare finne seg i å videreformidle dem. Det er dessuten andre tv-stasjoner som også sender tekst-tv: Svensk tv, dansk tv, tyske ARD og 3SAT (Tyskland, Østerrike, Sveits). Telia og andre selskaper har sikkert jurister som kan tenkes å prøve å vri seg unna ved å påstå at tekst-tv ikke er tv. Men det går ikke.

Kabelselskapenes rolle
mellom tv-stasjonene og kundene bør diskuteres. Har vi kunder fordeler av dette opplegget? Hvordan skal forbrukerne komme godt ut av dette opplegget? Når kabelselskapene og tv-stasjonene ikke blir enig, er det oss forbrukere som taper.

Medietilsynet må korrigere Telia
At det skal være mulig for Telia å gi meg tilbake tilgangen til tekst-tv, regner jeg med er mulig. Offentlig er det uinteressant hva som skjer med en enkeltkunde. Det som er av offentlig interesse er å få Telia til å rette seg etter de lovene Telia er underlagt, og det er Medietilsynets oppgave.

Derfor må kravet overfor Medietilsynet være å kreve:

Ingen av kabelselskapene kan levere ut tv-bokser som ikke kan videreformidle tekst-tv. Alle utleverte bokser må inndras og nye leveres ut som tilfredsstiller vilkåra for kabeltv-virksomheten.

Med nær en halv million kabel-tv-kunder vil det sikkert koste Telia betydelig, men det er deres egen bevisst valgte feil.

Disse krava vil bli oversendt Medietilsynet til i dag.

Oppdatert 28.06.2023 kl 11.22.