Foredrag av Øystein Nordeng, professor em. i økonomi BI

EU: Synkende produksjon,
mangler billig energi og
medlemslanda har motstridende politikk

Del:

Av Ove Bengt Berg

EU kan ikke levere rimelig energi til medlemslanda. For de driver hver sin motstridende energipolitikk. Særlig Frankrike mot Tyskland og omvendt. Den udemokratiske og byråkratisk styrte embetsmannsstaten EU er maktesløs mot at medlemslanda prioriterer egne interesser framfor EU-kommisjonenes ønsker.
Norge gjennomførte det grønne energiskiftet alt på begynnelsen av det forrige århundret med utbygging av vannkrafta. Norge eksporterer utslippskutt (mest av alle) til EU verdt 30 milliarder Euro hver år, mer enn 300 milliarder norske kroner i året.

Øystein Nordeng. Foto: OBB/Politikus.no

Dette foredro pensjonert økonomiprofessor Øystein Nordeng om på Klimarealistenes lokallagsmøte i Bærum 09.05.2023. Om EUs politikk minnet Nordeng om at EU har hatt lavere vekst i produksjon, inntekt og sysselsetting enn noen annen del av verden (med unntak av Antarktis [!]). Men EU-kommisjonen evner ikke å finne og få til felles tiltak, og medlemsstatene velger derfor egne løsninger tilpassa egne behov.

Nordeng opplyste om at alle medlemslanda i EU har støttetiltak for husholdninger, mange også for næringslivet. Politikken i EU er nasjonal og det er ulike energipriser i statene. Mange stater gjør det norske politikere ikke tør: Treffer tiltak mot høy fortjeneste i kraftselskapene. Tross EU-kommisjonens hjelpesløshet, retter kommisjonen likevel kritikk mot medlemsstatenes bruk av penger på energistønad. Til ingen nytte. Det er bare Norge som har statsledere som prioriterer alle andres interesser enn sine egne.

Frankrikes energipolitikk
Nordeng: Allerede i september 2021 forberedte Frankrike tiltak for å skjerme strømkundene. Kraftprodusentene fikk beskjed om å prioritere franske kunder, på egen regn ing, framfor å eksportere (til Tyskland). Nå er det påbegynt full nasjonalisering av den franske kraftbransjen. Det investeres store summer i kjernekraft, omsetninga av strøm rasjonaliseres og målet er å holde lave energipriser.

Tysklands:
Mens Frankrike satser på å skaffe billig energi, legger Tyskland opp til dyr energi. Nordeng sa at Tyskland har satsa på russisk gass i samspill med sol- og vindkraft og har lagt ned atomkraftverka sine. Sommeren 2022 bevilga Tyskland 15 milliarder Euro for å kjøpe strøm og gass, mens de nå har bevilga 200 milliarder Euro for innkjøp av energi for å subsidiere tyske forbrukere og næringsliv.

Dette har utløst kritikk i nabolanda som mener at energiprisene dermed drives opp. Tyskland overfører kostnadene for sin politikk til nabostatene. Nordeng mener at «Tyskland har interesse av en snarlig forståelse med Russland».

Få nytt innlegg direkte som epost:
Registrer deg nederst etter innlegget.

 

De grønne i Tyskland: 60 øre kWt!
Interessant, og det er all grunn til å plage norsk offentlighet og norsk politikk med, det er at De grønnes industriminister i Tyskland, i motsetning til MDG i Norge, har gått inn for en makspris på strøm på 60 øre kilowatttimen, kWt. Men bare til industrien. Private kan få støttee.

Fri konkurranse gir høyeste pris
Som alle er kjent med med, er det den høyest mulige prisen som det er mulig å oppnå på strøm hver dag, som skal gjelde for alle: Marginalprisen. I USA er det mye sterkere regulering av strømmarkedet enn i Europa. Det er også mye sterkere skattlegging av overskudd på energiproduksjon i USA.

Viktigere å fjerne deler av 4 prosent av atmosfærens  CO2
enn å skaffe nok billig energi

Energikaoset i Europa skyldes det grønne skiftet som prioriterer lavere produksjon og dårligere levestandard. Det er deler av det menneskapte CO2-et som det satses på å redusere mest mulig av, som gir denne reaksjonære politikken til lavere levestandard.

Grunnlaget for denne politikken er feil. Det finnes ingen dokumentert vitenskapelig sammenheng mellom andel CO2 i atmosfæren og temperaturen på jorda, og det blir også bekrefta med misforholdet mellom samsvar av COog temperatur i jordas historie.

Framheva illustrasjon:
Arild Eugen Johansen,
Klimarealistene