Fra frigjøringsdag til feiring av norske erobringskriger

Forsvarssjefen enig med Putin: «Operasjoner» — ikke krig

Del:

Av Ove Bengt Berg

Riksdagsbygningen i Berlin beseiret 02.05.1945.

I forbindelse med frigjøringsdagen i dag, som i Norge er omgjort til en dag for feiring av Norges imperialistiske kriger, har forsvarssjef Eirik Kristoffersen sendt en melding til VG. Der kaller Kristoffersen Norges kriger som dem mot Jugoslavia (1999), Afghanistan og Libya for «operasjoner». I det ledende politiske sjiktet i Norge er de opprørte over at Putin omtaler invasjonen i Ukraina for en «operasjon». Men ikke når forsvarssjefen sjøl slutter seg til Putins begrepsbruk og kaller også Norges angrepskriger for «operasjoner».

Når begrepet operasjon blei innført i stedet for krig, blir ikke undersøkt her. Bare at omskrivinga er godtatt. Det er jo heller ikke utenkelig at erstatning av ordet krig med operasjon, er en USA-oppfinning som Putin har kopiert. Men likefullt er Putin og Kristoffersen skjønt enige: Krig er ikke krig, men operasjon. Det er da noe positivt ved det: At en er enig i at krig er noe ille som en helst ikke skal nevne ved sitt rette navn.

VG gjengir en melding fra Kristoffersen:

8. mai er vår frigjøringsdag og fra 2010 er det også en nasjonal veterandag. Over 100 000 norske soldater har bidratt i operasjoner utenfor landets grenser etter at 2. verdenskrig var over. Vi hedrer våre veteraner med anerkjennelse og respekt, skriver Kristoffersen.

Politikus har tidligere omtalt dette misbruket av frigjøringsdagen da de tyske nazistene måtte innse at deres imperialistiske eventyr var over. Fra innlegget i 2020 siteres:

Til og med Aftenpostens Harald Stanghelle ser det problematiske i denne omgjøringa av 8. mai i en artikkel i 2013. Stanghelle siterer en kollega i Bergens Tidende, Olav Kobbeltveit, som skreiv i 2012: « … når eg heiser flagget 8. mai, vil eg ikkje bli teken til inntekt for norsk åtakskrig i utlandet — i hovudsak på amerikansk kommando». Stanghelle siterer også en innsender i avisa: « … nå har myndighetene gjort 8. mai først og fremst til en PR-dag for «krigernasjonen» Norges deltagelse i konflikter i utlandet …»

«Krig er det nye fred»
På bloggen NYTT (Slukk brannen), skreiv Geir Hem 8. mai i fjor [2019] at det er

«en provokasjon at regjeringen og Forsvaret bruker frigjøringsdagen 8. mai til å hylle norske krigseventyr som bryter fullstendig med de verdiene som 8. mai opprinnelig stod for. …FN ble grunnlagt i 1945 basert på nettopp erfaringene fra 2. verdenskrig, og FN-pakten forbyr angrepskriger. Angrepskrig som et middel til å oppnå geopolitiske målsettinger er altså en forbrytelse. Likevel brukes nå frigjøringsdagen i et forsøk på å lære det norske folk at krig er det nye fred.»

 

Framheva bilde: Foto: OBB/Politikus.no