Hou Yue, Kinas ambassadør til Norge:

Kina tilfører sikkerhet
i en verden med usikker framtid

Del:

Ambassadører deltar sjelden i politiske debatter i de landa de er utsendte representanter. I Norge er det vel stort sett bare USAs, Israels og Tyrkias ambassadører som blander seg ivrige inn i det norske ordskiftet om saker som gjelder deres eget land. Litt overraskende hadde den kinesiste ambassadøren et lengre innlegg i Dagens Næringsliv 26.04.2023. 
Politikus har fått ambassadens tillatelse til å gjengi innlegget. Ambassadørens hensikt er sjølsagt å gi et best mulig inntrykk av Kinas politikk. Sjøl med kunnskapen om denne hensikten er det ingen grunn til ikke å orientere seg om hvordan kineserne sjøl vil framstille sin politikk. Også som en motvekt mot vestlige mediers negative omtale. Hva som er rett vil «virkeligheten» avgjøre. 

Politikus.

Hou Yue:

Kinas løsninger, basert på innsikt i betydningen av likeverdighet og åpenhet, vil bidra positivt til verdens fred og stabilitet.

Hva vil morgendagen bringe?

Ingen kan komme med et entydig svar. Det eneste sikre med fremtiden, er at det knyttes stor usikkerhet til det som skjer i verden. Vi ser nemlig et større utviklingsgap, hyppige hendelser rundt opphetede temaer, intensiverte, geopolitiske konflikter og en svak gjeninnhenting i økonomien.

Over 800 millioner av verdens befolkning sulter og 100 millioner er fordrevet fra sine hjem.

I møte med utfordringene er noen land i villrede, mens enkelte andre er opptatte av «frakobling og kjedebryting», til og med å blåse liv i den kalde krigen for å opprettholde sitt hegemoni.

Mange norske venner spør meg: Hva er Kina innstilt på å gjøre?

Fra den 20. nasjonalkongressen av Kinas kommunistparti, til årets to sesjoner for landets nasjonale lovgivende og politisk rådgivende organ, har Kina avgitt sine klinkende klare svar: Vi vil stadig kjempe for fellesverdiene for menneskeheten tuftet på fred, utvikling, rettferdighet, demokrati og frihet, fortsette å satse på høykvalitetsutvikling og åpning overfor omverdenen på et høyt nivå, fremme en kinesisk tilnærming til modernisering og tilføre den usikre verden en robust sikkerhet.

Først og fremst skal Kina være et anker for fredelig utvikling. For ti år siden tok president Xi Jinping til orde for å bygge et fellesskap for menneskeheten med sikte på en felles fremtid, som understreker at vi deler en felles fremtid på godt og vondt.

Kina har hele tiden støttet en multipolar verden og demokratisering av internasjonale relasjoner, og tar sterkt avstand fra jungelloven. Kina går i bresjen for gjensidig respekt, solidaritet og samarbeid, som baner veien for langsiktig vekst og felles velstand.

I det siste har dialogen mellom Saudi-Arabia og Iran i Beijing oppnådd viktige resultater med innsats fra alle partier. Belte-vei-initiativet har skapt drøye 420.000 arbeidsplasser for landene langs handelsrutene, og løftet nesten 40 millioner mennesker ut av fattigdom.

Kinas løsninger, basert på innsikt i betydning av likeverdighet og åpenhet, vil fortsette å bidra positivt til verdens fred og stabilitet.

For det andre skal Kina være en pådriver i gjeninnhentingen av verdens økonomi. Koblinger mellom Kina og verden har aldri vært så tette som i dag. Hvert minutt passerer varer verdt nesten 12 millioner dollar grensen mellom Kina og verden for øvrig; hver time investerer Kina 16,3 millioner dollar direkte i utlandet; hver dag flyter utenlandske investeringer på nesten 500 millioner dollar inn til det kinesiske markedet.

I fjor anvendte Kina utenlandsk kapital på mer enn 189 milliarder dollar, en økning på nesten 50 milliarder, sammenlignet med tre år tilbake. Vi har som mål å øke BNP med rundt fem prosent i inneværende år, mens IMFs anslag er 5,2 prosent. Dette vil utgjøre 30 prosent av verdens økonomiske vekst. Kina vil fortsette å satse på å forbedre markedsadgang, styrke liberalisering av, og tilrettelegging for, handel og investering, og fremme institusjonell åpning.

Kina, med sitt enorme marked bestående av 1,4 milliarder innbyggere, en forbrukergruppe med middelinntekter på 400 millioner, samt velfungerende produksjons- og forsyningskjeder, vil by på flere muligheter for vinn-vinn samarbeid til både Norge og resten av verden.

For det tredje skal Kina være en vekstpol for det grønne skiftet og innovativ utvikling. I de ti årene som gikk har Kinas skogsareal økt med over syv prosent; energiforbruk per enhet BNP er redusert med over 26 prosent; og produksjon og salg av nyenergibiler ligger helt i teten globalt for sjette år på rad. I 2022 tilsvarer Kinas kraftproduksjon fra fornybare kilder en reduksjon av CO2-utslipp på 2,26 milliarder tonn.

Med alt det ovennevnte som utgangspunkt, ønsker Kina å utdype internasjonalt samarbeid med andre land for å realisere et felles mål om grønn og innovativ utvikling.

Ingen enkeltland er i stand til å løse de globale utfordringene alene, det være seg konflikter, kriger, flaskehals i utvikling eller klimaendringer. Det går i utakt med tidens trend å trekke en ideologisk linje og hisse opp blokkonfrontasjon. Det å bygge murer er urealistisk og vil heller ikke føre noe sted. Bare ved å stå sammen kan man overvinne vanskene som ligger foran oss.

Som et norsk ordtak sier: «Bak skyene er himmelen alltid blå». Kinas økonomi kommer en enda lysere fremtid i møte, og denne stø kursen vil skape tillit og tilføre verden mer livskraft.

Når man spaserer i Oslos gater, kjenner man at våren nærmer seg med forsiktig skritt. Som et gammelt kinesisk dikt beskriver: «Den østlige brisen kommer feiende – årstidens umiskjennelige åsyn; Med en myriade av rødt og fiolett gir våren oss et trofast gjensyn.»

Vi ønsker alle norske venner hjertelig velkommen til Kina. Kanskje et besøk til Hongkong for et pulserende byliv, eller en reise til Xinjiang for dets unike sjarm? Hva med en «sydentur» til Hainan med kritthvite sandstrender og turkisgrønt sjøvann, eller til hovedstaden Beijing for å følge landets historiske fotspor?

Uansett har den kinesiske våren mye å by på.

 

Framheva bilde: Xiamen, Kina. Foto Charlotte fra Pixabay