Øystein Steiro Sr:

Nødvendig å forstå
både sine venner og fiender

Del:

Red. Politikus:
Dette innlegget har Øystein Seiro  Sr. lagt ut på hjemmesida si, Alternativt forum, 24.03.2023. Å forstå både sine venner og fiender, er en grunnleggende og gammel krigsteoretisk erfaring. I vår moralske verden der motstanderen bare blir vurdert som ond, kan det moralske utgangspunktet uten forsøk på faktisk vurdering av venners og fienders hensikter føre til alvorlig sjølskading. 
Innlegget er gjengitt med Steiros tillatelse og står for hans synspunkter. Uthevinger av Politikus.
Øystein Steiro Sr:

Norge er et lite og geopolitisk utsatt land.
Det ligger som en buffer mellom stormaktene. I vest verdens ledende stormakt USA, som vi er venner og alliert med, men som er langt unna og har egne interesser som stormakt å ivareta. I øst Russland, verdens største land, som vi deler grense med, men som vi nå deltar i en krig mot.

Norges nærhet til Russlands strategiske andreslagsflåte på Kola-halvøya, vår geopolitiske betydning og beliggenhet i forhold til kontrollen over Nord-Atlanteren og porten til Polhavet og vår nyervervede rolle både som vertskapsland for amerikanske baser og som Europas viktigste leverandør av gass, gjør Norge og norsk territorium utsatt.

Nesten enhver krise eller krig mellom stormaktene av noe omfang vil gjøre oss til objekt for stormaktenes interesser. Det er vi nå under krigen i Ukraina. Norges sikkerhet er sterkere truet enn noen gang under den kalde krigen, og kanskje mer enn noe annet NATO-land.

USA er verdens ledende stormakt.
Det har USA vært siden forrige årtusenskifte. USA har omkring 600 større og mindre baser rundt omkring i verden. I tillegg har USA 11 hangarskipsgrupper som kontinuerlig pløyer de 7 hav. Det gjør de ikke for moro skyld. Det gjør de for å ivareta amerikanske sikkerhetsinteresser og for å utøve maktprojeksjon og innflytelse rundt omkring i verden.

Men intervensjonister og isolasjonister skiftes om å ha føringen i amerikanske utenrikspolitikk. Da USA etter bombingen av Pearl Harbour i desember 1941 kom aktivt med i andre verdenskrig, var det bare motstrebende. Sterke krefter i amerikansk innenrikspolitikk var mot. Og det var ikke primært for å redde Europa. Det var for å redde seg selv om Europa skulle falle i nazistenes hender.

På samme måte som det er en myte at USA kom med i andre verdenskrig for å redde Europa, er det en myte at amerikanske tropper er stasjonert i Europa primært for å forsvare Europa. Og det er en myte at etableringen av amerikanske baser i Norge primært er for å forsvare Norge. 

Sett fra Washington er de her primært for å forsvare USA, for få fordelen av en fremskutt forsvarsperimeter og dybde i eget forsvar og for å kunne utøve maktprojeksjon i vår region. De er her sekundært for å forsvare Europa og Norge. 

At vi har sammenfallende interesser er en bra ting. Deres nærvær øker vår evne til avskrekking, men det øker samtidig også spenningen i vårt nærområde. USAs forhold til andre land er, som andre stormakters, først og fremst drevet av hva som tjener egne interesser.

Det gjør USA til en usikker og uberegnelig alliert å ensidig basere vår sikkerhet på, slik vi har gjort etter at vi avviklet mesteparten av Forsvaret omkring årtusenskiftet og vi overlot forsvaret av Norge til NATO, dvs. til USA som står for over 70 % av NATOs budsjett.

Norge er et lite land, og som et lite land er våre forsvars- og sikkerhetsinteresser av ren defensiv karakter mens amerikanske forsvars- og sikkerhetsinteresser inneholder et klart offensivt element. Det er dårlig forstått av norske forsvarspolitikere.
[Utheva av Politikus.no]

Russland er en stormaktsnabo med stormaktsinteresser.
Vi har aldri vært i krig med Russland før nå gjennom krigen i Ukraina. Men Russland søker, på samme måte som USA, å ivareta egen sikkerhet både når det gjelder den regionale balansen i konvensjonelle våpen og når det gjelder strategiske kjernevåpen, den såkalte terrorbalansen.

Men Russland er ikke på vei til stabilt demokrati integrert i det europeiske fellesskap, slik vi forutsatte da vi selv avviklet vårt invasjonsforsvar for drøyt to tiår siden. Russland har utviklet seg motsatt og i totalitær retning. Men derfra til å tro at russerne er dumme og inkompetente, at krigen i Russland ikke har støtte i befolkningen og at russisk utenrikspolitikk er drevet av en stormannsgal enkeltperson med ambisjoner om å overgå tsar Peter den store, er en feilslutning.

For russerne ledes ikke av Putins tsaristiske ambisjoner eller av hevn eller stolthet, men av strategi basert på grundig analyse av egne behov og muligheter. Det er ikke moroner [sløve, dumme. Mkn Politikus] som går rundt i Kremls fornemme saler og i den russiske generalstabens dystre kontorer. [Utheva, Politikus]. Sett fra deres egen side av gjerdet er russerne høyst rasjonelle og konsistente mht. det de ser som Russlands langsiktige strategiske interesser. Vi behøver ikke være overrasket over at de vil hevde et syn motsatt av vårt, både når det gjelder den historiske bakgrunnen og årsakene til invasjonen av Ukraina.

All propaganda er spinn
Deres propaganda er, som vår, selvsagt også full av spinn. Det er ikke vanskelig å mobilisere russerne om de blir overbevist om at fienden er nære slektninger av den lille østerriker med bart. Da husker russerne ikke bare drapene få år tilbake i Odessa og den årelange bombingen av det østlige Ukraina, men også egen borgerkrig, den polsk-russiske krig og det tyske felttog fra 1941-1945.

Fra den sovjetiske æresgravlunden i Treptow, Berlin. Her ligger 8 000 soldater begravet. Foto: OBB/Politikus.

Oppofrelsen og de enorme russiske tapene under andre verdenskrig sitter fortsatt dypt i den russiske folkesjelen. Et stort flertall av den russiske befolkningen støtter krigen og ser den som en militær operasjon for å beskytte den russiske flertallsbefolkningen på Krim-halvøya og de russiske minoritetene øst i Ukraina.

Det bør vi forstå når vi på vestlig side vurderer eskaleringsfaren. For en utenrikspolitikk basert på stereotypier og en oppfatning av omverdenen styrt av ønsketenkning, kan fort føre veldig galt av sted.

I forholdet mellom stormaktene er det makta som rår.
Det er brutalt, men det er slik det er. Det er det relative økonomiske og militære styrkeforholdet som bestemmer utfallet og grensene når det kommer til stykket. Sånn har det alltid vært. Og sånn vil utfallet av krigen i Ukraina også bli bestemt.

Framheva bilde: Bildet er tatt av tprzem fra Pixabay