Krigens i formål: USAs kontroll over Europa

USA venter nå på Rødt — støtten som mangler

Del:

Framheva bilde fra Fra You Tube:
Jens Stoltenberg i et intervju i Kultaranta, Finland 12.06.2022 :
We have to remember that we have been there, NATO Allies and Nato …since 2014, training tens of thousands of Ukrainian soldiers,  which are now on the frontline in the fight, and that has proven extremely effective.»

Av Ove Bengt Berg

Fra 1997. Her blei planene for USAs framstøt skissert.

Det er Russland som gikk til invasjon og krig. Men det var også en krig USA sterkt ønska seg. USA har hatt målet klart fra Sovjetunionens fall i 1990: Ta kontroll over hele Eurasia. De siste åra særlig for å tilrettelegge krigen mot Kina som står i vegen for USAs totale verdensmakt.
En krig er en fortsettelse av politikken med andre midler. Det vil si at hva som skjedde før krigen bestemte om det blei krig eller ikke. Og der kunne kanskje vestmaktene gjort noe annet, antyder Frithjof Jacobsen i Dagens Næringsliv 05.04.2023: «Kunne man gjort noe mer for å unngå at Putin gikk til krig?».
Nei, mener sterke krefter i Rødt. De ser Europas trussel komme fra Russland. Wolfgang Streeck hevder at USAs mål med krigen er å gjenerobre kontrollen over EU-Europa, særlig ved å belaste EU med de enorme gjenoppbyggingskostnadene i Ukraina. Derfor har USA vært militært til stede i Ukraina fra 2014. USAs politikk har vært svært vellykka. Nå mangler bare Rødt for at hele Europa skal gå i USAs takt.

Klassekampen 21.05.2021

Rødts signal til Stortinget og mediene er det viktige.
Nok våpen er ikke problemet for Ukraina
Om Rødt slutter seg til USAs krav om våpenhjelp på landsmøtet, har overhodet ingen praktisk betydning for våpenleveransene til Ukraina og virkninga på slagmarka. Verken Stortinget eller EU/NATO trenger Rødts tilslutning for å sende våpen. Våpenhjelpen fra Europa kommer fullstendig uavhengig av hva Rødt måtte mene. For Rødt er det bare et viktig symbolvedtak for å bli akseptert i «det gode selskapet». Og tro på at noen av de politikkområdene Rødt er aleine om skal få gjennomslag hvis de velger rett om våpenhjelp. Regjeringstaburetter lokker i det fjerne.

Krigen i Ukraina er åpenbart en forberedelseskrig til neste verdenskrig. Russland angriper for å sikre seg bedre mot angrep, USA bruker Ukraina for å posisjonere seg mot slaget mot Kina ved å svekke Russland. USA legger opp til at EU skal føre de krigene USA trenger i Europa. Europas befolkning blir USAs militære og politiske redskap, og igjen en slagmark.

Det nasjonale sjølstyret
Rødt er opphengt i det nasjonale sjølstyret som de mener er hovedkonflikten i verden, den konflikten som styrer alle andre verdenskonflikter og fører til en mulig ny verdenskrig. Nasjonalt sjølstyre er et viktig og riktig politisk mål. Men det er ikke kampen for det nasjonale sjølstyret som styrer konfliktene i verden i dag. Det er alle stormaktene som er på offensiven og dels bygger seg forsvar, som må stanses. Da er det feil å ta standpunkt for USA mot Russland, eller for Russland og for Kina. Stormaktene må fratas sine ressurser til å lage en verdenskrig. Og det betyr ingen støtte til noen krigførende. Da er det kamp mot alle kriger som er det viktige. For å forhindre dem å bli utløst, og stanse dem som pågår.

Rødt prioriterer ikke kampen for det nasjonale sjølstyret i andre saker. Ikke for Syria. Kamp mot EØS (EU) har lav prioritet. Rødt mener heller ikke at det er norske vilkår for trygdeytinger som skal gjelde, men kjemper for at det er EUs regler som skal overstyre norske stortingsvedtak. Kamp mot EU er heller ikke en viktig sak i strømspørsmålet. Rødt aksepterer at kampen mot strømprisene skal føres på EU-tilhengernes vilkår.

Partiplakat Ap

Arbeiderklassen er kanonføde
Det er ikke politiske ledere og medieledere som dør i krig på slagmarka, heller ikke de mange krigsivrige intellektuelle.  Det er russiske og ukrainske unge arbeidsfolk som dør, som blir skada og lemlesta sammen med sivile og barn. Da burde kravet være: Stopp krigen. Ikke som Rødt-ledelsen vil: Flere kanoner som krever mer kanonføde.

Oppdatert 22.04.2023 kl 22.59

Andre artikler om Ukraina-krigen på Politikus.no:

14.04.2021: SV og Rødt: Godtar begrunnelsene for militære angrep.
20.04.2022: Kamp om sjølråderett eller en stedfortrederkrig mellom USA og Russland/Kina på ukrainsk jord?
04.06.2022: Ola Tunander: Hvilke krefter driver Ukraina-krigen?
30.06.2022: «Jens Stoltenberg — terrorbomber og krigshisser»
29.09.2022: Verden godtar ikke lenger Europas dobbeltmoral.
21.01.2023: Einar E. Jacobsen: Brev til Rødts stortingsrepresentant
0302.2023: Vardøger 40-23: En bauta i sivet
21.02.2023: Ukraina: Dreier seg om USAs kontroll over EU
18.01.2023: Venstresidas våpenstøtte til Ukraina/USA/EU: Totalt nederlag for Russland — til hvilken pris for ukrainerne?
27.02.2023: Wolfgang Streeck: Et tidsskille: Tyskland underordner seg USAs geopolitiske strategi.
01.03.2023: Det tyske «Manifest for fred»
04.03.2023: «Give Peace a chance».