Northern Light

Del 3:
USA har drept 20 millioner i 37 land etter siste verdenskrig

Del:

Her kommer del 3, med USAs angrep på Indonesia, Iran, Irak, Den israelske-palestinske krigen, Nord-Korea og Sør-Korea, Laos, Nepal, Nicaragua, Pakistan, Pananma, Filippinene, Sør-Amerika/Operasjon Condor, Sudan, Vietnam, Jugoslavia.
Sjølsagt kan ikke kritikk av USAs forbrytelser og kriger brukes til å forsvare andre lands kriger. Men den selektive moralske indignasjonen over Russlands angrep på Ukraina avslører at den europeiske indignasjonen ikke kan være mot verken angrepskrig eller forsvar av nasjonalt sjølstyre. 

Politikus, red.

Northern Light:

Del 3. USA har drept 20 millioner i 37 land etter siste verdenskrig

Indonesia.
Del 3. I 1965, i Indonesia, erstattet et kupp general Sukarno med general Suharto. USA spilte en rolle i regjeringsskiftet. Robert Martens, en tidligere offiser ved den amerikanske ambassaden i Indonesia, beskrev hvordan amerikanske diplomater og CIA-offiserer ga opptil 5000 navn til den indonesiske hærens dødsskvadroner i 1965 og krysset dem av etter hvert som de ble drept eller tatt til fange. Anslag på antall drepte varierer fra 500 000 til 3 millioner.

Iran.
Iran mistet rundt 262 000 mennesker i krigen mot Irak fra 1980 til 1988. Den 3. juli 1988 opererte det amerikanske marineskipet Vincennes i iransk farvann og ga militær støtte til Irak under Iran-Irak-krigen. Under en kamp mot iranske kanonbåter avfyrte den to missiler mot en iransk Airbus paasasjerfly med sivile som alle ble drept.

Irak.
Irak-Iran-krigen varte fra 1980 til 1988 og i løpet av den tiden ble omtrent 105 000 irakere drept ifølge Washington Post. I følge Howard Teicher, en tidligere tjenestemann i det nasjonale sikkerhetsrådet, ga USA irakerne milliarder av dollar i kreditt og hjalp Irak på andre måter som å sørge for at Irak hadde militært utstyr inkludert biovåpen.

USA-Irak-krigen og sanksjonene mot Irak ble utvidet fra 1990 til 2003. Irak invaderte Kuwait 2 august 1990 og USA svarte med å kreve at Irak trakk seg, og fire dager senere innførte FN sanksjoner. Irak hadde grunn til å tro at USA ikke ville protestere mot sin invasjon av Kuwait, siden USAs ambassadør i Irak, April Glaspie, hadde fortalt Saddam Hussein at USA var nøytral i tvisten hans land hadde med Kuwait. Så grønt lys ble gitt, men det så ut til å være mer en felle.

Som en del av PR-strategien for å stimulere den amerikanske offentligheten til å støtte et angrep mot Irak, vitnet datteren til den kuwaitiske ambassadøren til USA falskt for kongressen om at irakiske tropper trakk ut kontaktene på inkubatorer på irakiske sykehus. Dette bidro til krigs-stemning i USA. Det amerikanske luftangrepet startet 17. januar 1991 og varte i 42 dager. 23 Februar ga president H.W. Bush ordre om USAs bakkeangrep. Bare rundt 150 av amerikansk militærpersonell døde sammenlignet med rundt 200 000 irakere.

Leslie Stahl på TV-programmet 60 Minutes i 1996 intervjuet Madeleine Albright, USAs FN-ambassadør. «Vi har hørt at en halv million barn har dødd, det er flere barn enn det døde i Hiroshima. Var prisen verdt det?» Albright svarte «Jeg synes dette var et veldig vanskelig valg, men prisen, vi synes det var verdt det».

I 1999 rapporterte UNICEF at 5000 barn døde hver måned som følge av sanksjonene og krigen. Richard Garfield sa senere at det mer sannsynlige antallet drepte blant barn under fem år fra 1990 til mars 1998 var 227 000, det dobbelte av det forrige tiåret. Garfield anslo at tallene var 350 000 frem til år 2000. Det totale antallet irakiske drepte som er et resultat av vår nåværende Irak mot Irak-krigen er 654 000, hvorav 600 000 tilskrives krig, ifølge Johns Hopkins Institute-forskere.

Den Israelske-Palestinske krigen.
Omtrent 100 000 til 200 000 israelere og palestinere, men de fleste av sistnevnte, har blitt drept i kampen mellom disse to gruppene. USA har vært en sterk tilhenger av Israel, og gitt milliarder av dollar i bistand og støtter at de har atomvåpen.

Nord Korea og Sør Korea.
Koreakrigen startet i 1950 når, ifølge Truman-administrasjonen, Nord-Korea invaderte Sør-Korea 25. juni. Men Sør-Korea startet de fleste grense-sammenstøtene med Nord-Korea i 1948. Nord-Korea-regjeringen hevdet at den sørkoreanske hæren i 1949 begikk 2617 væpnede angrep. Det var en myte at Sovjetunionen beordret Nord-Korea til å angripe Sør-Korea. USA startet sitt angrep før en FN-resolusjon ble vedtatt som støttet USAs intervensjon, og USA bidro til kaoset i krigen ved å bruke av napalm. Under krigen var de fleste drepte sørkoreanere, nord-koreanere og kinesere. Fire kilder gir dødstall fra 1,8 til 4,5 millioner. En annen kilde gir totalt 4 millioner, men kan ikke si hvilke nasjoner de tilhørte.

Laos.
Under Vietnamkrigen fra 1965 til 1973 slapp USA over to millioner tonn bomber på Laos, mer enn det som ble sluppet under andre verdenskrig av begge sider. Dette ble senere kalt en «hemmelig krig», siden den skjedde samtidig med Vietnamkrigen, men fikk lite pressedekning. Branfman gjør det eneste anslaget som finnes, og sier at hundretusener døde. Dette kan tolkes som at minst 200 000 døde.

Nepal.
Mellom 8 000 og 12 000 nepalesere ble drept etter en borgerkrig brøt ut i 1996. Dødstallene ifølge Foreign Policy in Focus, økte kraftig med ankomsten av nesten 8 400 amerikanske M-16 kamprifler og amerikanske rådgivere. Nepal er 85 prosent landsbygd og har sårt behov for landreformer.

Nicaragua.
Del 5. I 1981 styrtet sandinistene Somoza-regjeringen i Nicaragua og frem til 1990 ble rundt 25 000 nicaraguanere drept i en væpnet kamp mellom sandinistregjeringen og Contra-opprørere. USA støttet det seirende regimet ved å gi skjult militærhjelp til Contras, antikommunistiske geriljaer, fra november 1981.

Pakistan.
I 1971 invaderte Vest-Pakistan, en autoritær stat støttet av USA, brutalt Øst-Pakistan. Krigen endte etter at India, med en økonomi som var presset etter å ha tatt inn rundt 10 millioner flyktninger, invaderte Øst-Pakistan (nå Bangladesh) og beseiret de vest-pakistanske styrkene. Millioner av mennesker ble drept under de brutale kampene, av noen omtalt som folkemord begått av Vest-Pakistan. Tre kilder anslår at 3 millioner mennesker døde.

Panama.
I desember 1989 invaderte amerikanske tropper Panama, offisielt for å arrestere Manuel Noriega, landets president. Dette var et eksempel på USAs syn på at det er verdens herre og kan arrestere hvem de vil. I en årrekke før det hadde han jobbet for CIA, men falt i unåde delvis fordi han ikke var motstander av sandinistene i Nicaragua. Det er anslått at mellom 500 og 4000 mennesker døde.

Filippinene.
Filippinene ble styrt av USA i over hundre år. I løpet av de siste 50 til 60 årene har USA finansiert og på annen måte hjulpet forskjellige filippinske regjeringer som forsøkte å undertrykke grupper som arbeider for folkets velferd. Amerikanske spesialstyrker og marinesoldater var aktive i kampoperasjoner. Det anslåtte antallet personer som ble henrettet og «forsvant» under president Fernando Marcos var over 100 000.

Sør-Amerika: Operasjon Condor.
Dette var en felles operasjon av 6 despotiske søramerikanske regjeringer , Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay og Uruguay, for å dele informasjon om sine politiske motstandere. Anslagsvis 13 000 mennesker ble myrdet. Den ble opprettet 25. november 1975 i Chile og kalt Interamerican Reunion on Military Intelligence. Den 6. mars 2001 viste New York Times et nylig deklassifisert dokument fra utenriksdepartementet som avslører at USA la til rette for kommunikasjon for Operasjon Condor.

Sudan.
Siden 1955 da landet fikk sin uavhengighet, har Sudan vært i en borgerkrig. Fram til ca. 2003 ble omtrent 2 millioner drept. Det er ikke kjent om dødstallet i Darfur er en del av totalt antall drepte. Menneskerettighetsgrupper har klaget over at USAs politikk har bidratt til å forlenge den sudanesiske borgerkrigen ved å støtte forsøk på å styrte sentral-regjeringen i Khartoum.

I 1999 møtte USAs utenriksminister Madeleine Albright lederen av Sudan People’s Liberation Army (SPLA) tilbød ham matforsyninger hvis han ville avvise en fredsplan fra Egypt og Libya. I 1978 ble Sudans enorme oljereserver oppdaget, og i løpet av to år ble det den sjette største mottakeren av amerikansk militærhjelp. Det er rimelig å anta at hvis USA hjelper en regjering til å komme til makten, vil den føle seg forpliktet til å gi USA en del av oljen.

En britisk gruppe, Christian Aid, har anklaget utenlandske oljeselskaper for medvirkning til avfolking av landsbyer. Disse selskapene, ikke amerikanske, mottar regimets beskyttelse og tillater i sin tur regimets bruk av deres flyplasser og veier. I august 1998 bombet USA Khartoum med 75 cruisemissiler. USA sa at målet var en fabrikk for kjemiske våpen eid av Osama bin Laden. Men bin Laden var ikke lenger eieren, og anlegget hadde vært den eneste leverandøren av farmasøytiske forsyninger til den fattige nasjonen. Som et resultat av bombingen kan titusener ha omkommet på grunn av mangel på medisiner for å behandle malaria, tuberkulose og andre sykdommer. USA inngikk et forlik med fabrikkens eier.

Vietnam.
En avtale for flere tiår siden sa at det skulle det være et valg om et enhetlig Nord- og Sør-Vietnam. USA motsatte seg dette og støttet Diem-regjeringen i Sør-Vietnam. I august 1964 bidro CIA og andre til et falskt flagg angrep på et amerikansk skip i Tonkinbukta, og dette ble brukt som et påskudd for en massiv amerikansk krigføring i Vietnam.

I følge en uttalelse fra den vietnamesisk regjeringen i 1995 var antallet sivile og militært personell drept under Vietnamkrigen 5,1 millioner. Siden dødsfallene i Kambodsja og Laos var rundt 2,7 millioner, er det anslåtte totalen for Vietnamkrigen 7,8 millioner. The Viritual Truth Commision gir et tall på 5 millioner drepte, og Robert McNamara, tidligere forsvarsminister, sier ifølge New York Times Magazine at antallet drepte vietnamesere er 3,4 millioner.

Jugoslavia.
Del 6. Jugoslavia var en sosialistisk føderasjon av flere republikker. Siden det nektet å være nært knyttet til Sovjetunionen under den kalde krigen, fikk det en viss støtte fra USA. Men da Sovjetunionen ble oppløst, tok Jugoslavias nytteverdi for USA slutt, og USA og Tyskland arbeidet for å omforme landets sosialistiske økonomi til kapitalisme med en splitt og hersk strategi. Det var etniske og religiøse forskjeller mellom ulike deler av Jugoslavias befolkninger som ble satt opp mot hverandre av USA for å utløse krigene som oppløste landet.

Fra begynnelsen av 1990-tallet og frem til nå ble Jugoslavia delt i flere uavhengige nasjoner, og på grunn av ødelagte økonomier sammen med CIA-medvirkning, har gjort det til en bonde på sjakkbrettet for kapitalistiske land. Oppløsningen av Jugoslavia ble først og fremst forårsaket av USA. Anslag over drepte i de interne krigene i Jugoslavia: Bosnia og Krajina: 250 000, Bosnia: 20 000 til 30 000, Kroatia: 15 000 og Kosovo: 500 til 5000.

Kilde:
Fra Global Research, publisert 17 April 2022.
Skrevet av James A. Lucas.
Oversatt fra engelsk. Mye er forkortet og redigert, det anbefales å lese orginalartikkelen med linker.
Orginal artikkel:
The U.S. Has Killed More Than 20 Million People in 37 “Victim Nations” Since World War II.

Politikus.no er ikke kjent med hvem som står bak signaturen Northern Light,
men det som legges fram er uansett interessant og lesbart.  Innlegget står for signaturens mening.

Oppdatert 08.10.2023 kl 20.36