LOs nazijeger Jonas Bals

Ser ingen nazister i Ukraina — bare i Norge

Del:

Av Ove Bengt Berg

Jonas Bals, fra den politiske kjernen i Nato- og EU-underdanige Ap, driver en aktiv kampanje i Norge mot meningsmotstandere som han vil klistre nazist- og fasciststemplet til. Det framstår som hans offentlige hovedoppgave. Samtidig som han mot omfattende dokumentasjon overdriver nazismens oppslutning i Norge, nuller Bals ut enhver nazistisk innflytelse i Ukraina. Det europeiske landet med åpenbart sterkest nazistisk organisering. Ved valget i 2019 fikk de sammen med likesinna like stor oppslutning som Kristelig Folkeparti i Norge i 2021.

Jonas Bals har avansert fra malersvenn til de innerste politiske maktsirkler som personlig rådgiver for partileder Jonas Gahr Støre, har vært vararepresentant på Stortinget og rådgiver på Stortinget. Han presenterer seg i debatter nå som «LO-rådgiver». Hans arbeidsoppgave i LO sies å være å bekjempe sosial dumping; all ros for det. Likevel er det interessant å registrere den voldsomme iveren Jonas Bals som LOs representant bruker på å bagatellisere og nulle ut nazistisk innflytelse i Ukraina. Som i Klassekampen 05.01.23. Samtidig som de få nazistene i Norge forstørres til en mektig politisk ressurs.

Mens det i alle europeiske land etter krigen blei tatt avstand fra frontkjempernes begrunnelse for å delta på Hitlers side, å bekjempe kommunismen, blei Hitlers samarbeidsorganisasjoner under krigen i Ukraina utropt til nasjonale helter under president Viktor Jusjtsjenko (2005-2019). «Deres samarbeid med Nazi-Tyskland, herunder også innføring av og nazihilsen og folkemord på jøder og polakker (opp imot 100 000 polakker blei drept av UPA i 1943/44), ble fortiet.»* Denne helterklæringa har EU-parlamentet i 2010 etter press fra polske EU-parlamentarikere tatt avstand fra og stilt spørsmål om Ukraina med denne helterklæringa av nazistene — ansvarlige for folkemord på jøder og polakker under krigen — er kvalifisert for EU-medlemskap.

Bals ser nazister overalt i Norge og forsøker det han kan på å gjøre dem så mektige og innflytelsesrike som mulig. Men der de faktisk finnes i Europa, i Ukraina, gjør han alt kan kan for å forsøke å skjule dem.

Ny Tid gjengir en rapport fra John Y. Jones skrivi 6. juni 2022:

Toneangivende menneskerettighetsobservatører er mer enn bekymret for Ukrainas lefling med antisemittisk tankegods. Simon Wiesenthal-senteret i Wien er ett av disse. Og en omfattende felles rapport fra Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House og Frontline Defenders advarte 14. juni 2018 sterkt mot den brede støtten Azov-bevegelsen har i Ukraina, med sin outrerte, voldelige profil mot rombefolkningen, LGBT-ere, forskjellige rettighetsaktivister og kvinnegrupper.

Bildet er henta fra faktisk.no og gjengitt med fotograf som ukjent. Heller ikke ved Googles bildesjekk går det fram at bildet ikke er ekte. Det er ikke dermed sagt at verken Ukraina eller Ukrainas hær er nazistisk. Men de finnes. Åpenbart sterkere enn i Norge. 

«Myndighetene [i Ukraina] har gjort lite for å stoppe dette, noe som har styrket og oppmuntret bevegelsen», sier forsker Tanya Coop fra Human Rights Watch i rapporten.

USA Today melder om at dette Azov-innslaget i hæren har møtt motstand i befolkningen på grunn av overgrep og vold mot sivile. Avisen intervjuer en Azov-soldat som stolt kunne fortelle at når krigen i sørøst mot russerne er vunnet, vil de marsjere mot Kyiv for å fjerne regjeringen.

En FN-rapport fra 5. mars 2015 forteller om «etterrettelige meldinger om at vilkårlig arrestasjon, tortur og bortføringer er utført i hovedsak av bevæpnede bander, men også av ukrainsk politi».

Alt dette bryr ikke Jonas Bals seg om. Han maler, og han har malt i årevis, med brei malerull om den påstått store nazistiske innflytelsen i Norge. Et google-søk bekrefter at LOs talsperson Bals sin mangeårige iver med å forstørre nazistisk og fascistisk innflytelse i Norge. En påstått innflytelse som Bals verken kan ta PST eller Senter for ekstremismeforskning (C-Rex) til inntekt for. I forbindelse C-Rexs siste rapport sa en av lederne der, Anders Ravik Jupskås, at det ikke stemmer at høyreekstrem vold og terror i vår del av verden er en av de største truslene vi står overfor. Nazistene er ytterst få og uten kraft i Norge, dokumenterer C-Rex.

En må male med brei pensel og si det inn med tesjeer hvis en skal unngå at Bals kaster nazist-og fascistanklagene mot dem han ikke er enige med. Det er ikke lett å være uenig med Bals og unngå å bli stempla som fascist eller nazist.

Det er interessant å se den utspekulerte woke-aktige diskusjonsteknikken til LO-rådgiver Jonas Bals i en tråd på sin egen Facebook-side fra 13. januar i år.

 • Jonas Bals:
  Hans Ebbing: Hva tenker du om Putin-regimets forkjærlighet for mellomkrigstidas fascister? Om drapene på alle de opposisjonelle (ikke sjelden utført av fascister), fengslingene, bistanden til diktaturet i Belarus da fagbevegelsen og kvinnebevegelsen nesten klarte å velte diktaturet?
 • Hans Ebbing:
  Jonas Bals: Hvis du er i tvil, kan jeg opplyse deg om at jeg ikke har sans for noen av «mellomkrigstidas fascister», inkludert Stephan Bandera og hans slagord «slava Ukraina».
 • Jonas Bals:
  Hans Ebbing: Nå var det altså Putin-regimets aktive bruk av fascisten Ivan Iljin jeg tenkte på. Men også mer konkret: hvordan forholder du deg til det som skjer i Belarus as we speak, med massefengslinger av fagforeningskamerater? Ser du ikke hvilke krefter du er med på å støtte opp om?
 • Hans Ebbing:
  Jonas Bals: Hvis du endelig trenger å vite det, erklærer jeg hermed at jeg er sterk motstander av ikke bare massefengslinger av fagforeningsfolk, men også av dem enkeltvis i Belarus som i andre land. Begriper ikke hvordan du kan finne på å stille meg dette spørsmålet. Din form for debatt er grovt insinuerende og svekker din troverdighet i den offentlige debatt.

Mens de fleste motstandere av Russlands krig mot Ukraina begrunner det med retten til det nasjonale sjølstyret, er Jonas Bals sin motstand basert på at Russland er en fascistisk stat og at det dreier seg om et fascistisk overfall og at krigen dreier seg om en antifascistisk krig som den andre verdenskrigen, nå imot Russland. Analysen hans av Russland som en fascistisk stat har han fått motbør av Bernt Hagtvet for, av alle.

Virkelighetsbeskrivelsen av nazismens styrke og muligheter i sitt eget land tar Bals grunnleggende feil om. Han har heller ikke bedre kunnskap om Ukraina når han underslår at det der finnes en reell nazistisk organisering med innflytelse på regjeringa der, med erfaring fra organisering fra før siste verdenskrig. Bals driver for LO ikke med virkelighetsbeskrivelse, men for å tegne et kart som passer med hans private politiske mål: Fordømming og utstøting.

* Fra Arne Overreins artikkel
Broderfolkene, krigen og NATOs lange arm
i Vardøger 40, side 80.

Framheva bilde: Statue av OUN-leder Stepan Bandera.
Foto: Wikpedia.