Av Ove Bengt Berg

Fjerninga av Krohg-maleriet
en nødvendig følge av den globale «woke»-ideologien 

Del:

Christian Krohgs maleri av da Leiv Eiriksson «oppdager» Amerika, skal Nasjonalmuseets besøkende ikke få se lenger. Først sa Nasjonalmuseets «samlingsdirektør» at bildet var kolonialistisk, men så påstod hun at  det var en tilfeldig og sleivete bemerkning. Det er ingen grunn til å tro henne på det. Hennes uttalelser og fjerning av maleriet  faller som hånd i hanske inn i den dominerende politiske kulturen med autoritær ensretting, «woke», og utstøting av alle dem som ikke bøyer seg for de mektige. «Woke» er globalismens ideologi. Stina Högkvist opptrer som en av de antinasjonale autoritære ideologenes tydligste talsperson.
Det norske Nasjonalmuseet ledes av to utlendinger fra land som i århundrer har okkupert Norge.

En feig og sleip unnskyldning
I en skriftlig kommentar til NTB sier Stina Högkvist: «Dette var en sleivete og lite gjennomtenkt bemerkning, sagt i forbifarten. Jeg mener ikke at Christian Krohgs maleri «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» er kolonialistisk.»

Det er det ingen som helst grunn til å tro Högkvist på. Det er bare en feig og sleip unnskyldning. Av barn og fulle folk hører en sannheten, sier et ordtak. Det hjertet er fullt av, renner munnen over med, et annet. En leder i et nasjonalmuseum sier ikke sånt som en tilfeldighet. NRKs kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad tror heller ikke at Högkvist ikke mener det hun først sa: «Högkvists spontane svar til Aftenposten tyder imidlertid på at det er hennes egen mening om maleriet. Det er i så fall en ganske historieløs holdning.» Uttalelsen er utvilsomt et resultat av de «wokes» retorikk seg i mellom. De smarteste av dem holder det internt.

Multikultur,
men bare for noen kulturer
Fjerninga av Leiv Eiriksson-maleriet er en sjølsagt konsekvens av den globale «woke»-kulturen. Multikultur er målet, men i de norske globalistenes multikulturelle verden hører ikke alle kulturer med. Som norsk kultur. For det finnes ingen norsk kultur, alt er importert, er de norske globalistenes utgangspunkt. Norsk kultur utpekes som en mindreverdig, rasistisk og kolonialistisk kultur.

steigan.no siterer svenske politiske ledere som benekter at det heller ikke finnes svensk kultur. Da tidligere statsminister Fredrik Reinfeldt danna sin første regjering i 2006 uttalte han: «Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån». En bokanmelder skreiv i en anmeldelse av Henrik Arnstads bok «Älskade fascism. De svartbruna rörelsernas ideologi och historia» dette om norsk kultur:

«Om detta med norrmän och skidor verkar som en naturlig koppling, som inget har med politik – och fascism! – att göra, så tänker man annorlunda när man läst Henrik Arnstads «Älskade fascism».»

Sånne tanker er åpenbart Nasjonalmuseets samlingsdirektør proppfull av.

«All innvandring og migrasjon er bra»
— også for indianerne i Nord-Amerika?

Det er en merkelig inkonsekvens i globalist Högkvists forakt for Leiv Eirikssons «oppdaging» av Amerika. Eiriksson bosatte seg bare i «Vinland». De amerikanske indianerne blei ikke fortrengt og drept. Det blei indianerne bare når det som er globalistenes mål, fri grenseløs innvandring over hele verden, blei praktisert. Merkelig nok skryter ikke tilhengerne av grenseløs innvandring av hvem som tapte på deres ideologi i Amerika.

Takk til Högkvist for avsløringa
Vi bør takke Stina Högkvist for at hun avslørte seg og «slapp katta ut av sekken». Det er altfor sjelden at eliten avslører seg sånn.

Maleren og samfunnskritikeren Christian Krohg, han med den sosiale nøds virkelighetsbeskrivelse, er ikke er god nok for kultureliten. Men noen takker kultureliten og «woke»-globalistene for støtten. Klanene og de voldelige gjengene i Stockholm og Malmø vil nok like at Högkvist kommer tilbake fra utlendighet som den tydelige antikolonialisten hun er for Midt-Østens tolerante multikultur inkludert «fredens religion».

Ledelsen i Nasjonalmuseet må fjernes
Det er meningsløst å ha et norsk nasjonalmuseeum som fornekter norsk historie og kultur. En dansk sjef og en svensk nestsjef er tildelt oppgaven å lede presentasjonen av norsk nasjonalkunst med den globale woke-ideologien som utgangspunkt. Det er dømt til å mislykkes. Enten må museets ledelse fjernes, eller nasjonalmuseet legges ned.

Framheva bilde:
Maleri av Christian Krohg.
Skjermdump fra Wikipedia.
Falt i offentlig eiendom.
Lagt til 20.02.2023 kl 12.16
Oppdatert 21.02.2023 kl 19.57,
skrivemåten  av navnet Christian Krohg retta opp.