Ove Bengt Berg:

Tyskland viser det også:
Uten kraftig statsstøtte ikke elbilsalg

Del:

I Norge får alle som vil kjøpe elbil 280 000 kroner av staten for å gjøre det framfor å kjøpe en bensin- eller dieselbil. I fjor var det også i Tyskland mange som kjøpte elbil. 104 300 elbiler blei solgt i desember som utgjorde en markedsandel på hele 55 prosent. Da var den tyske statens og bilprodusentenes støtte til kjøperne på nær 100 000 norske kroner. Fra januar i år blei støtten redusert til maksimalt 45 000 kroner. For den støtta blei ulempene med elbil for stor for kjøperne, og salget av nye elbiler stupte ned til 15 prosents andel i januar i år.

Dette er nok et eksempel på at elbilens kostnader og ulemper er sånn at elbilen bare kan få kjøpere med mye statsstøtte eller forbud. Blir bare elbiler tillatt, vil bilismen over natta bli strupt. Det finnes ikke nok infrastruktur til «drivstoff» til elbiler, til ladekapasitet. Heller ikke finnes det nok strøm til at alle bilene i Norge, 3 millioner, kan gå på batterier.

I Tyskland kjøres det ikke sjelden strekninger som knapt de lengstrekkende Teslaene kan klare. En talsperson for den tyske bilbransjeorganisasjonen har uttalt at ladekapasiteten ikke er er stor nok.

Bjørn Lomborg er i et innlegg på politikus.no fra 15. januar i år sitert på han mener at overgang til elbiler ikke vil gi mindre CO2-utslipp verken i Norge eller i hele verden. Standard klimamodeller tilsier at overgang til elbiler vil føre til en temperaturnedgang til 0.0001 grad C i år 2100. Det er ikke overgang til elbiler som er klimaløsningen, men reduksjon i antall biler i hele verden. Så spørs det om 5 milliarder mennesker verden over lar seg overbevise av MDG-erne på Grünerløkka i lille Norge om at biler skal forbys.

Det er Clean Energy Wire, Journalism for the energy transition, som har omtalt salgssvikten i Tyskland for elbiler. Salgssvikten har også vært omtalt på Document.no.

Framheva bilde:
Ladestasjon ved en bensinstasjon i Bayern oktober 2021.

Foto: OBB/politikus.no