Ove Bengt Berg:

Som en lynavleder redder Giske Ap-ledelsens strømpolitikk

Del:

Ap-ledelsen og de politiske journalistene er bekymra for Trond Giskes 3 000 landsomfattende medlemmer i partilaget med sitt påståtte feste i Trondheim. Men på helgas årsmøte i Trondheim Ap bøyde Giske seg lojalt for Ap-ledelsens EU-underkastelse i strømpolitikken.
Journalistene og Ap-ledelsen burde heller takke Giske for at han sporer motstanden mot EUs strømpolitikk inn til støtte for Ap-ledelsens EU-politikk.
Underkastelse av EUs politikk dreier seg om Arbeiderpartiets eksistensgrunnlag. Som enhver med litt politisk kunnskap og kritisk sans forlengst kunne ha sett: Giskes danning av et påstått opposisjonelt lokalt partilag dreier seg ikke om en annen politikk. En annen politikk, og oppfordring til «å lage mer bråk»,  er bare noe Giske misbruker og lurer fornuftige folk med. På årsmøtet i Trondheim Ap, der han med sitt klare flertall kunne valgt inn personer som står for hans «en annen politikk» i styret, nøyde han seg med en plass som tredje vara til styret, for seg sjøl.
Viktigere er at hans eget forslag om strømprisene blei trekt til fordel for Ap-kjernens forslag om en strømpolitikk underkasta EUs regler.

Det som faktisk skjer er at Ap-ledelsen får ført sin EU-strømpolitikk som før. Giske samler noen medlemmer fra hele landet som er uenige i denne politikken, og så stenger han de uenige inne, eller kaster dem utfor stupet — for sine egne personlige upolitiske ambisjoner.

Avsløringa av Giskes lynavledende falskspill er tydelig, og vist av nrk.no 11.02.23. Dette fremma Giske for årsmøtet i Trondheim Arbeiderpartilag i følge nrk 11.02.2023:

Trond Giske. Foto: Stortinget.

«Så lenge eksportkapasiteten gjennom de siste kablene til kontinentet og Storbritannia er så stor, og kraften omsettes på børs vil prisen på strøm i Sør-Norge uansett bli som det høyeste tilbudet i markedet, selv om det er norske husholdninger og bedrifter som kjøper 90 prosent av strømmen og normalt bare 10 prosent går til eksport.
Vi må derfor ha en politisk regulering av utenlandshandelen med strøm slik at vannkraften og vår energirikdom, og ikke minst flerårsmagasinene, disponeres til det beste for norske forbrukere og norsk næringsliv»
.
Den utheva setninga hevda nrk.no 01.02.2023 at Giske-laget vedtok. Hvorfor den ikke var med i nrk.no sitt referatet 11.02.2023, kan bare nrk.no svare på.

Uansett: sett bort fra nrk.no sine ulike motstridende meldinger og slurv, så fremma den tidligere og gjenvalgte EU-lojale ledelsen i Trondheim Ap dette forslaget:

EU er nå i gang med å vurdere endringer i kraftmarkedene som i større grad frikobler gassprisen fra kraftprisen. Norge må bidra aktivt inn for å ivareta norske interesser i det pågående arbeidet og samtidig gjøre et selvstendig arbeid for å se på andre mulige modeller for prisdannelsen innenfor handlingsrommet i EØS-avtalen».

En av norsk EU-medlemskaps viktigste støttespillere, statens eget medieorgan NRK, hevder løgnaktig at styret i Trondheim Ap «endret på noen formuleringer i forslaget» fra Giskes lokale partilag. Som en vil se er finnes det ikke en eneste setning som er i nærheten av å være lik forslaget fra det lokallaget som Giske kontrollerer.

«Innenfor handlingsrommet i EØs-avtalen» vedtok Trondheim Ap-lag med Giskes støtte. Ja, det er et handlingsrom, men EU-tilhengerne i Norge, som er i klart mindretall i folket, men i flertall på Stortinget, er frenetiske tilhengere av at det ikke finnes noe som helst av det påståtte handlingsrommet som kan brukes noen gang. For da sier alle EU-tilhengerne at EU ikke vil kjøpe noe av oss mer (heller ikke olje og gass), og ikke selge noe noe til oss  lenger, sånn at snille EU legger Norge brakk hvis vi ikke kneler for EU.

Det er etter årsmøtet i Trondheim Ap interessant å se hva NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen uttalte på forhånd til nrk.no:

– Nå ser vi kanskje for første gang at Giskes lokallag bruker makta si og at man i Arbeiderpartiet i Trondheim vil være helt avhengig av å ha Nidaros på laget for å oppnå noe.

«Kanskje». Det må alle nå se at blei et veldig bomskudd. Ingen «kant ut».

Nrk siterer Giskes tilfredshet med at hans eget forslag, og forslaget fra partilaget hans Nidaros som hadde reint flertall på årsmøtet med 149 av 239 delegater, blei helt snudd på hodet og tilpassa Støres EU-linje:

– Det er noen som spør om vi er misfornøyd med at vårt forslag ikke er ordrett tatt inn. Vi er veldig fornøyd med at redaksjonskomiteen har enstemmig tatt inn det nye forslaget, sier Trond Giske.

At redaksjonskomiteen enstemmig avviser forslaget hans ser Giske på som en seier!

Verken Ap-ledelsen, medielederne og det styrende politiske sjiktet har noe politisk å frykte fra Trond Giske. Giske er ikke en motstander til Ap-ledelsen. Han er den beste og smarteste støttespiller for Støre og hele det dominerende EU-sjiktet i Ap.

Framheva bilde: Foto: OBB/politikus.no.