Ole Henrik Ellestad, leder av Klimarealistenes Vitenskapelige Råd

Klimaåret 2022:
Klodens atmosfære i tilnærmet normaltilstand

Del:

Ole Henrik Ellestad er leder av Klimarealistenes Vitenskapelig Råd. Hans siste arbeidsplass var områdedirektør for vitenskap og teknologi i Forskningsrådet, tidligere leder av Norsk regnesentral, forskningsdirektør i SINTEF og professor på UiO innen petrokjemi og katalyse. Han har hovedfag i fysikalsk kjemi og var først forskningsleder for petrokjemi og raffinering i Statoil.  Han har skrevet 55 fagfellevurderte publikasjoner. 

Ole Henrik Ellestad:
Ole Henrik Ellestad

Vitenskapelige publikasjoner i 2022 dokumenterer tydelig at økt CO2 har liten effekt. Kloden er i god strålingsbalanse. CO2-utslipp fra ferskvann er 6 ganger større enn fra fossile brensler – hele 200 ganger større enn det IPCC legger til grunn. Klimaendringene er naturlige – ingen krise, men en klar fordel.

Klodens atmosfære i tilnærmet normaltilstand
Desember ebbet ut med et avvik fra global gjennomsnittstemperatur 0,05 C over normalen for 1991-2020 (til høyre i figuren) og ca. 0.35C over gjennomsnittet rundt 1980 ifølge satellittmålinger som dekker klodens overflate desidert best. Økningen skjer primært av minimumstemperaturer om natten og i kalde perioder og områder. Eksempelvis dreier det seg for Svalbard (flyplassen) som er ca. 5-7 C varmere om vinteren, men bare rundt 1 C om sommeren. Det gir ingen «het klode».

I Norge var vintermånedene relativt milde, deretter kom variasjoner innen normalen til en mild sen høst og avslutning med en kald desember. Middeltemperatur var 7,8 C for Oslo (inklusive byoppvarming, UHI). Kanskje en grunn til at Sydenreiser var meget populært. Mer informasjon er gitt av Værstat her.

Nedbøren varierte og var noe lavere enn normal, men ikke så mye som kraftprodusentene ville ha det til. Det var nok fristende å eksportere kraft og derved tappe magasinene som, sammen med andre forhold, ga en prisboom uten sidestykke.

Ingen økt tendens til ekstremvær
Det har vært voldsomme skremsler særlig knyttet til den kraftige tørkeperioden i Europa sist sommer og den gedigne flommen i Pakistan. Begge til dels overdrevet av dem som slipper til i mediene, men likevel innenfor historiske variasjoner (KN 327). Det er fremdeles ingen økte tendenser til ekstremvær, heller ikke omtalt i IPCCs rapporter siste 10 år. Selv enkelte journalister påpeker at man kan ikke lytte til FNs generalsekretær Guterres som bare slynger ut alarmerende påstander det ikke er faglig grunnlag for.

Økt CO2 primært fra naturlige kilder
IPCC har lenge hevdet at deres beregninger av CO2-syklusene mellom karbonreservoarer på land og til havs beskrives godt av Bernmodellen. Så godt at mange (IPCC-lojale) forskere nekter å diskutere alternativer. En merkverdighet ettersom atmosfærisk reduksjon av isotopen 14CO2 fra kjernefysiske prøvesprengninger i 1960-årene er mye raskere enn det Bernmodellens beregninger viser.

Ved å benytte IPCCs verdier for utveksling mellom de ulike karbonholdige reservoarer på sjø, land og atmosfære og behandle naturlige og ‘fossile’ CO2-molekyler likt finner flere forskere i 4 ulike publikasjoner (Salby, Harde, Berry, Schrøder, Science of Climate Change, 2021-22) at mengden antropogene utslipp kun bidrar med ca. 33ppm av atmosfærens økning på 133ppm. Dette reduserer menneskeskapte bidrag til om lag ¼ av det IPCC forfekter.

En av 2022s viktigste publikasjoner er om CO2-utgassing til atmosfæren fra ferskvannsreservoarer mellom 66 grader nord og 47 grader sør (Peter C. Pollard, 2022). Sammen med studier fra andre forskere har han undersøkt mengden CO2 som utgasses fra landmassenes ferskvannsreservoarer. Resultatene er forbløffende: Det utgasses årlig ca. 6 ganger mer CO2 enn samlede utslipp fra fossilt brensel. Men i den siste IPCC-rapport (AR6) har de totalt neglisjert bidraget med kun 0.3 Pg C y-1 (Enheten er basert på årlig utslipp av karbon med en enorm størrelse, hovedpoenget er å sammenligne verdiene), mens Pollard finner verdien 58.5 (Pg C y−1) av total global ‘respirasjon’ inkl. branner på 142 Pg C y-1. Det vil si nesten 200 ganger mer enn IPCC oppgir og vel 40 % av totalen. Dette endrer ytterligere hele CO2-bildet, og viser at den dominerende økningen kommer fra naturlige kilder. Det betyr igjen at effekten av menneskeskapt CO2 blir veldig mye mindre enn IPCCs estimater.

Liten strålingseffekt fra økt CO2
En serie arbeider de senere år har vist at CO2 nærmer seg metning så ytterligere økning gir liten tilleggseffekt. Merkverdig nok er dette til dels observert fra satellittmålinger helt fra 1970 og tilhørende beregninger (Wijngaarden & Happer 2021, KN 300). Målinger (CERES) viser at inn- og utstråling er i god balanse, og at den siste oppvarmingen 2015-20 (etter 18 år med tilnærmet temperaturutflating skyldes mer solinnstråling fra redusert skydekke.

Konklusjon
Ved utgangen av 2022 viser vitenskapelige publikasjoner — som ignoreres av NTB og ikke formidles i mediene —  viser et solid materiale at IPCCs CO2-hypotese er overdreven og at økt CO2 gir liten effekt. Kloden er i god balanse mellom inn- og utstråling og periodiske, naturlige klimasvingninger dominerer.

På denne bakgrunn er myndighetenes begrunnelse for sin politikk uholdbar, likeså den uhemmede indoktrinering av unge i skole og medier helt løsrevet fra vitenskapelig erkjennelse. Det er politikerne som har hovedansvaret for de negative aktivistiske aksjoner med trusler om vold og for mye av energisituasjonen knyttet til krigen i Ukraina.

Framheva bilde: Foto: OBB/Politikus