Red. OBB

Raymond
og boligprodusentene tapte

Del:

På Oslo Arbeiderpartis møte for å vedta valgliste og politisk program 21.01.2023 gikk byrådslederkandidat Raymond Johansen på et viktig politisk nederlag i boligpolitikken. Den såkalte bolignormen på en fordeling der det er et visst minimum av tre- og fireromsleiligheter, blei opprettholdt. Johansen ville, som alle de «fattige» boligprodusentene alltid krever, at det skulle bygges flere små leiligheter i sentrum. Det betyr at boligprodusentene kan bygge flere leiligheter til samme pris på det samme nye boligarealet og håve inn millioner ekstra. Kravet til størrelsen på toromsleiligheter blei i 2013 redusert fra et krav om 40 kvadratmeter til 35 kvadratmeter. Prisene har ikke gått ned som følge av at leilighetene blir mindre. Det har gitt dårligere bokvalitet, og bare studenthybler gir dårligere bomiljø.

Det er oppmuntrende at flertallet i Oslo Arbeiderparti har vist sosialt sinnelag og stemt imot boligpolitikken til boligprodusentene. Byrådslederen kaller det «en gal beslutning» til Aftenposten. Det er boligprodusentene sjølsagt veldig enig med Johansen i. Norsk Eiendom, NHO-organisasjonen som i egne ord «er eiendomsbransjens talerør og pådriver», ledes av administrerende direktør Tone Tellevik Dahl. Hun var tidligere byråd under Johansen i forrige periode, og til og med leder av valgkomiteen i Oslo Arbeiderparti som foreslo siste liste til stortingsvalget samtidig som hun var NHOs eiendomsdirektør.

Johansen har nok skuffet sine mange ledende venner i byggebransjen med Oslo Arbeiderpartis fine vedtak. Johansens trøst er at politisk verv i våre dager mest er kvalifiserende tiltak for CV-en for høyere lønna og mektigere jobber. Tross dette tapet har Johansen tjent utbyggerne i sine to perioder og vil ligge godt an for en lederjobb for utbyggerne om det sittende byrådet i Oslo ikke blir gjenvalgt. For statsminister blir han neppe.

Modell for et ferdigbygd prosjekt på Ensjø i Bydal Gamle Oslo.
Her er bolignormen fulgt, og det er plass til barnefamilier.
Foto: OBB

Oppdatert 22.01.2023 kl 14.11 .