Odd Handegård

Små og store
sannheter i energipolitikken

Del:

10. januar 2023 la Odd Handegård ut dette innlegget på Facebooksida Myter i norsk politikk (energi, klima minoriteter m.m.). Det legges også ut her, med tillegg av mellomtitler:
Odd Handegård:

Jeg har de siste årene skrevet mye om de store usannhetene i energipolitikken slik løgnene er formulert av politikere, energibransje, konsultentselskaper og media:

Det grønne skiftet: Gjetninger og oppspinn
Usant:

  • En ytterligere elektrifisering av Norge og av sokkelen er nødvendig for å fremme det «grønne skiftet» i verden (usant).
  • Utbygging av store mengder hydrogen, og av vesentlig mer vindkraft i Norge skal angivelig gi oss mer energi til norske forbrukere (usant).
  • Fangst og lagring av CO2-utslipp er kompliserte og kostbare prosjekter uten kommersielle løsninger. Utbyggingen av norsk industri vil kreve en betydelig utbygging av kraftnettet (usant).
  • Utbygging av mer vindkraft er nødvendig dersom den vanvittige strømprisen i Norge skal reduseres (usant).
  • – Det enkle faktum er selvfølgelig at ingenting av dette fungerer: Ingenting er sannsynliggjort – det meste er gjetninger, og mye er rent oppspinn.

Ikke klimaendringer, men mindre salting og boliger uten drening
Men det vrimler også av forvrengninger i media av de små, daglige hendinger og tilstander som framstilles som alvorlige, globale spørsmål: I forrige uke kom det litt snø sørpå, og innimellom også litt regn helt sør og vest i landet – og dermed også litt glatte veier enkelte steder, og noen stengte fjelloverganger. NRK og TV2 var straks frampå med at klimaendringene igjen hadde slått til. Mens årsaken til slike småproblemer, i realiteten er at Vegvesenet har saltet og strødd litt mindre enn før. Og at nye hus er planlagt uten skikkelig drenering i nabolaget.

Klimaendringer – ikke av «tilfeldige» tørke, vind, temperatur og nedbør
Før jul kom det daglig bilder fra Ukraina (både på NRK og TV2) om at vinter og snø gav problemer for befolkningen – omtrent samtidig som det kom meldinger om en varmebølge i Europa. Og nå er teorien at vinteren snart vil gjøre det mulig å sende amerikanske og norske tunge våpen langs bakken i Sør-Ukraina. Begge deler – både vinteren og varmebølgen – skyldes klimakrisen. – Uansett slikt oppspinn, er det et faktum at temperaturen svinger mye, og har alltid gjort det. Klimaendringer er langsiktige konsekvenser – hundrevis og tusenvis år – av en rekke ulike faktorer – ikke av «tilfeldige» tørke, vind, temperatur og nedbør – heller ikke i Pakistan.

Ellers dominerer ofte en annen type merkverdigheter i media:

  1. NVE har begynt å uttrykke skepsis til utbygging av havvind fordi troen på havvind kan forsterke motstanden mot utbygging av vindkraft i Norge.
  2. Statsråd Ola Borten Moe argumenterer nå mot utbygging av hydrogen! Til og med SV er kanskje mot dette enorme sløseriet av strøm. https://www.finansavisen.no/…/ola-borten-moe-ut-mot…   [Se også Moes egen Facebookside. Merkn. Politikus].
  3. Sp og Ap (?) er begynt å argumentere for et «topris-system» for strøm. Men ikke i den tidligere betydning av begrepet «topris» (de som sløser med strømmen, skal ut med en høyere strømpris enn andre), men at eksportert strøm skal koste mer enn strøm i Norge.
  4. SV har ingen kandidat som kan erstatte Lysbakken som partileder. Heldigvis for partiet har Kari Kaski trukket seg. Men så lenge Kaskis meningsløse, politiske synspunkter fortsatt står i SVs partiprogram (utbygging av vindkraft i Norge, og elektrifisering av sokkelen i sør og nord), er det ingen grunn til å stemme på SV.

Framheva bilde: Vatnedalsvatn. Foto: Dag Trygve Norum.