Wolfgang Streeck

Krigen
sikrer USAs kontroll over EU

Del:

30. november 2022 ga Wolfgang Streeck et intervju til et tidsskrift. Der gjentar han det han har sagt tidligere, at Ukraina-krigen betyr at USA gjenerobrer kontrollen over Europa, dvs EU. Det er også grunnen til at USA er så ivrig i krigen mot Russland om Ukraina: Å eliminere EU som en sjølstendig maktfaktor i verden. Og ikke bare det, USA vil pålegge EU så mange byrder at EU blir helt neddynga i gjeld og interne konflikter og derfor også helt handlingslamma internasjonalt.
Mellomtitler satt inn av Politikus.

Streeck:
EU som USAs brohode på europeisk side av Atlanerhavet

Wolfgang Streeck

Krigen slutter imidlertid, eller mer sannsynlig: drar ut, og det vil resultere i at det blir en amerikansk ledelse av det som kalles Vesten med Vest-Europa nært knytta til USA. NATO heller enn EU kommer til å bli den dominerende internasjonale organisasjonen for Vest-Europa. I lang tid vil det bli NEI til tilnærming mellom Vest-Europa og Russland. Derfor blir det heller ingen franskleda tredjepartsrolle for Europa i utviklinga etter det nyliberale globale systemet. Russland vil bli alliert med Kina, Europa med USA, og begge blokkene gjør seg klare til å kjempe om global dominans eller, alternativt, om strukturen i en todelt verdensorden. NATO vil bli den europeiske armen til USA, og EU blir USAs brohode på vår side av Atlanterhavet.

Streeck:
EUs framtid blir å forvalte gjeld. Enorm offentlig gjeld.
Frankrike blir en nullitet

EU vil spille mye mindre rolle i løpet av de neste ett eller to tiårene, og dets interne problemer vil bli overlappet av dets tjeneste for det gjenoppståtte Vesten. USA vil ønske at EU skal være mindre kresen når det gjelder «rettsstaten» i sine østlige grensestater. USA vil også at EU skal gi medlemskap til Ukraina, Moldavia, Vest-Balkan og til og med Georgia. Dette vil stille enorme finanspolitiske krav til EU og dets medlemsland, i tillegg til deres forpliktelse under NATO til å øke forsvarsutgiftene til to prosent av BNP. EU vil bli en forvalter av en enorm kollektiv europeisk offentlig gjeld, etter modell av NGEU Corona Recovery Fund.
Gamle spenninger mellom tysk atlantisisme og fransk gaullisme vil bli løst til fordel for førstnevnte. Økonomiske ressurser i et hittil tidligere ukjent omfang vil være nødvendig for å støtte de østeuropeiske frontstatene og oppgradere det europeiske militærappratet. Da vil økonomisk støtte til middelhavslandene, spesielt Italia, komme under press.

Ansvarlig for oversettinga: Politikus