NRK endrer artikkel etter henvendelse fra Værstat

Arktis:
Ikke tynnere havis de siste ti åra

Del:

Første juledag, 25. desember i år, meldte NRK om havisen i Arktis: «Havisen blir stadig tynnere». Det blei også hevda «Men totalt sett vil havisen rundt Nordpolen fortsette å krympe jevnt og trutt». Men disse påstandene finnes det ikke dekning for i de rapportene NRK viser til. Ole Østlid driver nettstedet Værstat der han legger fram svært detaljert værstatistikk. Han gikk til de kildene NRK viste til, og fant at kildene ikke ga grunnlag for de påstandene NRKs journalist kom med. Isen rundt «Nordpolen vil fortsette å krympe jevnt og trutt», for den har ikke krympa de siste ti åra. Er denne feilrapporteringa representativ?

red. OBB

Værstat skriver:

Rapporten viser til CryoSat-2/SMOS som har data fra 2010 til i dag. Nedenfor vises et utklipp fra havistykkelsesestimater gjort basert på målinger fra CryoSat-2 i perioden 2010 til november 2022:

Tidsserie for månedlige estimater for havistykkelse for hele Arktis, CryoSat-2 (Centre for Polar Observation and Modelling)

Værstat konkluderer tørt og saklig om den tabellen NRK baserte seg på:

Værstat kan ikke se noe grunnlag for å hevde at det er vært en negativ utvikling i havistykkelsen de siste 12 årene ifølge disse estimatene.

Heller ingen andre som kan se.

NRK retter litt opp
NRK har valgt å være en ensidig politisk aktivist i spørsmålet om det er klimaendringer og hva de i så fall skyldes. Ikke det journalistiske idealet om å være kritisk. I dette tilfellet har NRK gjort et lite tilbaketog etter Værstats initiativ. Opprinnelig stod det i artikkelen «Havisen blir stadig tynnere». Journalisten sa til Værstat at det var forskerne som sa at havisen ble stadig tynnere. «Det tok jeg for god fisk. Kanskje det må rettes på!». Så retta NRK det til «Havisen er på samme nivå som i fjor, som er godt under gjennomsnittet». Men det er altså ikke under gjennomsnittet de siste ti åra. Og at hva som er endra i oppdateringa 26. desember etter Værstats påpeking, tier NRK om.

Bruker Barentshavrapport om Nordpolen
Værstat har pekt på en annen feil i artikkelen fra 25. desember. NRK skriver:

Men noen skikkelig forklaring på hvorfor isen forsvinner noen steder og vokser andre steder, har man ikke. Men totalt sett vil havisen rundt Nordpolen fortsette å krympe jevnt og trutt. Nordpolen kan være helt isfri så snart som i år 2040.

Værstat skriver:

I denne teksten fremmer NRK påstander om «havisen rundt Nordpolen» og viser til en NRK-artikkel fra 2018. Denne artikkelen omhandler Barentshavet, og viser til forskning publisert 2018. Denne forskningen benytter data fra perioden 1970 til 2016 (altså mangler den data fra store deler av av de siste 10 årene).
Videre mener Værstat at NRK heller ikke har dekning for å påstå at havisen rundt Nordpolen vil fortsette å krympe jevnt og trutt, med bakgrunn i statistikk som viser stabil utvikling de siste 10 årene.

NRK kan bare si hva som helst
i trygg forvissning om at ingen kommer til å gå dem etter i sømmene så lenge de sier det som forventes av dem og de konklusjonene NRK har vedtatt at de skal støtte opp om. Heldigvis har vi Værstat som passer på når NRK feilinformerer.

SISTE: NY UTVIKLING: NRK INNRØMMER OPPDATERING!

Værstat skriver 29.12.2020 at NRK har oppdatert saken med forklaringen på korrigeringa. Les her.

Framheva bilde er tatt av Margo Tanenbaum fra Pixabay