Tog i Norge:

Signalanlegg og strømledninger som svikter

Del:

 

Den nye Follo-tunnelen til nesten 37 milliarder hadde ikke vært åpen mange timene før signalanlegget svikta. Signalanlegget på nye Skøyen stasjon i Oslo fungerer ikke godt nok etter tjue år, sjøl etter en utbedring i milliardklassen. Hvorfor svikter norsk elektrisitetsteknologi til jernbanedrift? Hvordan kan ansvarlig jernbaneledelse sitte uten avskjed i år etter år, og hvorfor blir både samferdselsministeren og statsministeren sittende etter sånt slurv?

Av red. OBB

Jeg har i rundt tre tiår tatt tog daglig mellom Oslo og Drammen. Etter at Skøyen stasjon blei nyombygd på begynnelsen av 2000-tallet, måtte vi altfor ofte stå stille lenge på Skøyen stasjon med meldinga «signalfeil». Og hvor lang tid gikk det til det nye signalanlegget i Follotunnelen til en pris på 37 milliarder kroner svikta? Åpningsdagen! Og den 12.12.2022 forsvant all strømmen i Romerikstunnelen — i fire timer! Jeg viser til spørsmålet mitt fra desember 2009: Tog: Høstet som sådd?

I innlegget Togets ikke-fungerende signalanlegg: Er det ikke uakseptabel udugelighet? fra 14. juli 2014 skreiv jeg:

Til nrk.no 06.07.14 forteller Vibeke Aarnes, områdedirektør i Jernbaneverket, at det i første halvår i år ble registrert 981 signalfeil som førte til at 5,4 togavganger som ble stansa hver dag. Det er faktisk en nedgang fra 1 287 signalfeil i fjor. Heldigvis sier Aarnes at 981 stans er 981 stans for mye.

Det er all grunn til å gjenta:

Disse forsinkelsene fører til betydelige samfunnsutgifter, slik vi på annen måte beregner økonomiske konsekvenser av kø. Og det bidrar til å svekke tilliten til et miljøvennlig transportmiddel. Derfor er det naturlige spørsmålet: Hvordan er det mulig å være så dårlige på å få signalanlegg til å fungere? Og hva gjør vi med det? 

Uhell kan skje, men det får både være grenser for hvor mange uhell som kan opptre. Og ikke minst, hvilke planer det er for hva en skal gjøre når driftsstans oppstår. 

At det skal være så vanskelig å bygge signalanlegg i Norge som fungerer uten altfor mange utkoplinger, bør ikke aksepteres lenger. Ikke fra regjeringenes side, ikke fra de ansvarlige for jernbanedriften.  Men det finnes ikke politisk motstand mot denne driftssvikten, den aksepteres. Vi har jo «Buss for tog». Det er noe annet med manglende framdrift på motorvegene.

Så mye for politisk ansvar. Og så mye for «Det grønne skiftet».

Framheva bilde: Foto: NoName_13, Pixabay. Tog kjører ut av Køln stasjon mot sykkelbyen Troisdorf.