Nobels fredspris

Vestens krigspris

Del:

 

Alfred Nobel var sterkt imot kriger og ville gi en pris til dem som arbeida for reduksjon og nedlegging av stående hærer. Ikke til treplantere, ikke til mineryddere, ikke til politisk opposisjonelle. Stortingets komite har omgjort fredsprisen til et politisk verktøy for vestlige imperialistiske interesser.

Av red. OBB

AlfredNobel_adjusted
Nobel. Foto: Gösta Flormann.

Nobel ville nedrustning og ikke krig
Alfred Nobel (se bilde fra wikipedia) bestemte at hans fredspris skulle brukes til å belønne dem som har gitt et bidrag til en fredeligere verden. Merkelig nok er oppgaven med å dele ut fredsprisen gitt til Norge, til Stortinget. Stortinget delegerte oppgaven videre til en fempersoners komite som Stortinget oppnevner. I hovedsak har avdanka ledende politikere blitt valgt til å representere Stortingets mening.

Tidligere president i Norges Fredsråd, Fredrik S. Heffermehl, har påvist at fredsprisen er gitt i strid med forutsetningene i Nobels testamente. Nobel ville utfordre militarisme og opprustning. Nobel brukte betegnelser som «nationenes forbrødring», «reduksjon eller avskaffelse av stående hærer» og «avholdelse av fredskongresser». Skrivi før de to verdenskrigene. Det er ikke lenger Nobels fredspris som utdeles, men den stortingsoppnevnte Nobelkomiteens pris som utdeles.

Det er ikke mulig, ut fra Nobelkomiteens arbeid etter siste krig, å fastslå noe annet enn at prisen er blitt et verktøy for vestlige interesser.  Men politikerne som arbeider for sitt eget mål med prisen, og lykkes så godt med det, vil likevel ikke ta imot rosen for sin vellykkethet. 

Vanunu, Assange eller Snowden er diskvalifisert: Svekker Vestens interesser
Alt internasjonalt politisk arbeid som kan bidra til å støtte vestlige interesser, der USAs interesser står over europeiske interesser, kvalifiserer til fredspriser. Å være amerikansk president er det beste utgangspunktet. Eller for å varsle havstigninger som skulle komme for ti år sia, eller for de «fredsbevarende» krigene USA har gjennomført siden 1991, ikke mindre enn 251 invasjoner i andre land. I følge offisiell Kongressrapport

Årets pris går til den politiske delen av vestlig militær innsats mot Russland. Uttrykker tildelinga både feighet og litt realisme for verdens oppfatning av Nobelkomiteen når Zelenskyj sjøl ikke fikk fredsprisen? Det ville jo blitt møtt med ovasjoner i Europa og USA.

I 1937 fikk vi en fredspris som provoserte en framvoksende aggressiv stormakt, Nazi-Tyskland, da pasifisten Carl von Ossietzky fikk den. Hitler, Aftenposten og Knut Hamsun raste mot utdelinga. Kong Haakon møtte ikke opp til utdelinga. Ossietzky døde i Hitlers fengsel. En slik provoserende utdeling overfor en vestlig stormakt er det utenkelig at dagens Nobelkomite vil utdele. Tildelinga må være akseptabel for mektige vestlige interesser.

Han som avslørte at Israel brøt ikke-spredningsavalen og skaffet seg atomvåpen og slik økte krigsfaren i Midt-Østen, Mordechai Vanunu, vil selvfølgelig ikke få den. Heller ikke Julian Assange som avslørte amerikanske hemmeligheter og Edward Snowden som avslørte amerikansk overvåking. De  har alle vært foreslått til den nye typen «fredsarbeid» som Nobelkomiteen nå tildeler prisene etter. Men det ville være å utfordre vestlige interesser, og det tør ikke komiteen. Å plante trær, derimot…

I strid med Nobels formål
Få pristildelinger har oppfylt Nobels ønske. Og med et økende antall kriger de siste tiåra, og med eksistensen av alle ødeleggelsesvåpen nå, er Nobels klare uttrykte ønske viktigere å tilgodese nå enn noen gang før. Å arbeide mot regimer som vestlige stater ikke liker, men med fredelige midler, er vanskelig å forstå kan passe med Nobels testamente. Men det passer helt med formålet å være som et politisk organ for vestlige politiske og militære interesser. 

Georg Johannsen: Fredspris til feltsjukehus ingen relevans
Jeg slutter meg til Georg Johannesens parole fra 1954: «Norsk boikott av Norge», som var et opprop for en protest mot fredspristildelinga til Albert Schweitzer
i 1954. Oppropet erklærte at tildelinga hadde «ingen relevans» for krig og fred eller Den kalde krigen

Framheva bilde: Foto: Brage Aronsen.

Oppdatert 10.12.2022 kl 11.54.