Følgen av været

For hver som dør av hete,
dør 17 av kulde

Del:

Varslene om klimakatastrofen følges opp med av varsler om økende antall dødsfall av heteslag. Det er ille å dø av hete. Men det er ikke framme i mediene at det dør langt flere av kulde. Blir det varmere som spådd, vil det dø færre av kulde og færre totalt sett.

Av red. OBB

For hver som dør av hete, dør det 17 av kulde. De som dør av kulde, dør en langsom død i ensomhet. Slike dødsfall tar for lang tid for mediene. Situasjoner som fører til at det dør mennesker som ellers ikke ville ha dødd, er noe som ikke er bra og som vi må prøve å forhindre. Da er det helt feil at en så viktig dødsårsak som kuldedød er en ikke-sak.

4B9B8964-BA2B-4394-B71E-7568D7B0514A_1_201_a
Fra Lombergs bok Falsk alarm.

Lomborg: Kostnadseffektiv tilpasning
Danske Bjørn Lomborg er av dem som er opptatt av klimaendringer. Han mener at global oppvarming vil ha negativ effekt på vår planet og velferd, og at det samla sett er flere negative enn positive konsekvenser ved global oppvarming. Men det overordna narrativet er bare dystre perspektiver og konsekvenser, og det er ikke hele historien, mener han. Lomborg er opptatt av at i den grad det er klimaendringer, må vi dels tilpasse oss, og vi må velge tilpasningstiltak som er kostnadseffektive. Lomborg hevder og viser i boka si Falsk alarm hvordan klimapanikk koster titusener av milliarder kroner, skader de fattige, og ikke bidrar til en bedre verden. Fravær av innsats for å motvirke den omfattende klimadøden av kulde, er jo et eksempel på det Lomborg mener er eksempel på økonomisk sløsing som skader de fattigste. De er de som dør av kulde.

Når én dør av hete, dør 17 av kulde
Tidsskriftet Lancet, ett av de fem store medisinske tidsskriftene i verden, publiserte i 2015 en undersøkelse om varme- og kuldedødsfall. 74 millioner dødsfall i 13 land blei gjennomgått, kalde og varme land som Canada, Spania, Sør-Korea, Brasil, Taiwan og Thailand. «Forskerne fant at varme lå bak nesten 0,5 prosent av alle dødsfall. Mens mer enn sju prosent av alle dødsfall kunne føres tilbake til kulde. For hver eneste person som døde av varme, strøk det med 17 personer av kulde.»

I India dør det 25 000 mennesker av varme hvert år, mens ekstrem kulde dreper dobbelt så mange. Det er moderat kulde som er verst i India. Lomborg viser til en undersøkelse der 580 000 mennesker dør årlig av moderat kulde.

Kuldedød i strid med klimafortellingen — uten TV-kameraer
Ikke bare er det stor forskjell på antallet som dør av kulde og varme. En dør mye raskere av heteslag enn av kulde, det er få dager før hetedød mot flere uker som fører til kuldedød. Heteslag er også mye mer interessant for mediene fordi det skjer i løpet av kort tid. Det er heller ingen «TV-kameraer rettet mot først og fremst eldre og svake individer som ånder ut gjennom uker eller måneder i bortgjemte leiligheter». I Storbritannia tar hvert år kulde livet av 33 personer for hver som dør av hete. I 2020 skreiv Lomborg: «I en ganske nylig vinter i England og Wales drepte kulde 43 000 mennesker. Gjennomsnitt ett år, og én enkelt uke i januar, døde det 7 200 mennesker som ellers ikke ville strøket med.» Likhusene ble overfylte, og mange måtte vente i måneder for å få begravd sine døde. «Like fullt ble det knapt nok gjort kjent, rett og slett fordi dette empiriske faktum ikke passet inn i den store fortellingen om klimaendringer». [Utheva av OBB].

Den omfattende kuldedøden er en klimakonsekvens som er en ikke-sak.
Det er ikke tilfeldig at dem det ties om er eldre med dårlig helse som fryser i hel i ensomhet.

Sitatene i kursiv er fra Lomborgs bok Falsk alarm.

Oppdatert 01.12.2022 kl 20.36. 
Overskriften endra, fra Når én dør… til For hver som dør….