Odd Handegård:

Klimakonferansen i Egypt
— en komplett fiasko

Del:

Odd Handegård la i Facebook-gruppa «Myter i norsk politikk (energi, klima, minoriteter m.m)» ut dette dette innlegget 21. november. Det legges ut her også. Handegård konkluderer:
Omtrent ingenting skjedde under klimakonferansen i Egypt: Ingen konstruktive vedtak ble fattet for å redusere de globale CO2-utslippene, og ingenting ble vedtatt om økt finansiering av fornybar energi, verken i rike land, eller særlig ikke når det gjaldt Vestens bidrag til finansieringen av ny, fornybar kraft i fattige land.

Til og med hykleren statsråd Barth Eide – som var for redusert produksjon av fossil energi i verden, men for norsk olje- og gassproduksjon – var bare «mellomfornøyd». Men på et helt annet punkt kom det et vedtak som mange oppfatter som «historisk»:

Det ble vedtatt å opprette et fond som skal gi økonomisk støtte til sårbare land som rammes av flom, tørke og havnivåstigning. «Klimautviklingen» tas som gitt – det er i realiteten så lite å gjøre for å forebygge mot «katastrofen» at vi heller bør dempe konsekvensene.
Men det meste er uavklart om fondet: Det er uavklart hvem pengene skal komme fra, hva pengene konkret skal brukes til, og hvor stort fondet skal være osv. – det må nye forhandlinger til. Det trengs billioner av dollar som ikke finnes, og som landets mest inkompetente klima-redaktør (Kjetil B. Alstadheim, Aftenposten), kalte «det store gjennombruddet».

Hva bør Norge gjøre når det nå er åpenbart også for de som prøver å innbille oss at de tror på dommedag om 100 år, er kommet til at det globale klimaarbeidet likevel ikke fungerer? Skal vi øke prisen ytterligere på norsk vannkraft, slik den norske energibransjen håper? Og skal vi bygge flere vindturbiner i Norge og flere hydrogenbedrifter? Slik norske politikere mener.

Svaret er – etter mitt syn – klinkende klart: Norge må snarest endre energipolitikken. Når klimaarbeidet i verden er en dokumentert fiasko, må Norge fatte de fornuftige vedtakene for det norske samfunnet:

  1. Stanse all vindkraftutbygging i Norge.
  2. Redusere utbyggingen av hydrogen, batterier, datasentra og lagring av CO2.
  3. Stanse elektrifiseringen av sokkelen.
  4. Ta i bruk turbinene på sokkelen der plattformene allerede er elektrifisert.
  5. Eksportere kun vårt overskudd av kraft.
  6. Stanse det meste av nettutbyggingen i Norge.
  7. Legge ned det nordiske kraftmarkedet (NordPool).
  8. Begrense Statnett og Statkrafts makt slik at de slutter å motarbeide en fornuftig norsk energipolitikk.
  9. Styre rabiate regionale energiselskaper bedre.
  10. Sikre norske husstander og bedrifter en strømpris på ca. 30-35 øre/kWh. Etc.

Alle media har i dag kommentert klimafiaskoen i Egypt. Det begynte tidlig i NRK med Politisk kvarter, https://tv.nrk.no/…/polit…/202211/NNFA07112122/avspiller og fortsatte nok i Dagsnytt 18.

Innlegget uttrykker Odd Handegårds synspunkter. Red. Politikus.