Klimatoppmøtet:

 Siger virkeligheten inn for verdens ledere? 

Del:

Klimatoppmøtet blei en skuffelse for alle de ivrige klimaentusiastene. Ikke historisk, sier vår klima- og miljøminister om det møtedeltakerne oppnådde. Generalsekretæren i Verdens naturfond, WWF, mener at «Resultatet er en fornærmelse mot planeten og de sårbare landene». Kanskje begynner verdens statsledere å innse at årsakene til de påståtte klimatruslene er feil, og at fra nå av gjelder det å bruke pengene på å tilpasse seg? 

«EU kom hit for å få avtalt en kraftig ordlyd, og vi er skuffet for at vi ikke greide det», sa EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermanns, også omtalt som EUs klimasjef, i følge nrk tekst-tv side 105-106 21.11.22 kl 00.00. Timmermanns sier ifølge VG at «samtalene til slutt stagnerte etter for mange forsøk på å gå tilbake på det som ble avtalt i Glasgow (det forrige klimatoppmøtet)».

Det blei en felles uttalelse om at kull er uheldig og bør reduseres, men alle miljøaktivistene og Norges statsråder måtte sette seg på det bensindrevne flyet tilbake til Norge med vedtaket om at det ikke blei noen krav om å stanse bruk av olje og gass.

Fra klimastyring til u-hjelp 
Det som det uttrykkes enighet om i den norske klimamenigheten er positivt, er vedtaket om å opprette et fond som skal dekke «tap og skade» som følge av «klimaødeleggelser som det ikke er mulig å tilpasse seg eller unngå». Her er det tatt store forbehold. Merk formuleringene «mulig å tilpasse seg eller unngå». Særlig Bjørn Lomborg har gjort seg til en talsperson for å tilpasse seg klimaforandringene. De som ikke har brydd seg med å tilpasse seg, kan derfor heller ikke få støtte etter dette vedtaket.

Det er verdens ledere som har vært samla i Egypt. Det kan umulig være tilfeldig hva de får til, og hva de ikke får til. Vedtaka i Egypt må sees på som om de ikke lenger tror på påstanden om at COi verden, og den ene prosenten menneskeskapte COav det naturskapte CO2, bestemmer været i verden. Det er egentlig svært positivt.

Nå kan vi begynne å bruke penger på å tilpasse oss, og la religionene holde seg i gudshusene.

Les ellers Geir Aaslids oppsummering av møtet: Årets klimakirkemøte er over. (Lagt til 21.11.2022 ca kl 15.00)

Framheva bilde:
Utsnitt fra forsida til Klimarealistenes vitenskapelige hefte fra desember 2017.