Vardøger om USAs hegemoni

Mellom global misjon og indre oppløsning

Del:

Tidsskriftet Vardøger har nå kommet ut med sitt 39. nummer sia 1969. Det nettopp utkomne nummeret handler om USA. Som verdens dominerende stormakt er det alltid interessant med stoff om USA. Ekstra interessant nå.

Av red. OBB

vardøger 39Vardøger nr 39 har ei innledning til alle de seks ganske omfattende artiklene. Hovedtemaet «er vår tids kapitalistiske vekstregime, hvordan det har tatt form og er avhengig av USAs lederskap og evne til å utforme og opprettholde spillereglene for den såkalte liberale verdensordenen». Det er en utfordring, en trussel mot denne posisjonen: «Gradvis har denne hegemonisk strukturerte verdensorden blitt utfordret ved at det økonomiske og industrielle tyngdepunktet i verdensøkonomien har flyttet seg i retning Asia og i særdeleshet Kina

For 20-30 år sia var det allmenn vestlig hylling av frihet fra alle nasjonalstatlige stengsler og særinteresser som hindret en fullstendig markedsstyrt utvikling. Dette ga

«de store vestlige selskapene, for en stor del kontrollert av amerikanske kapitalinteresser, relativt fritt armslag til å omstrukturere produksjonen i tråd med sine profittinteresser i global skala. Dette innebar en internasjonal reorganisering av den industrielle arbeidsdelingen innenfor rammene av et omfattende flettverk av globale verdikjeder.»

Denne globaliseringa blei en døråpner for «Kinas ekstremt raske og i utgangspunktet eksportebaserte vekst» og til «et kraftig skift i den industrielle arbeidsdelingen med tilhørende sterk tilbakegang i industrisysselsetting i de rike industrilandene.»

Samtidig som konsumentene fikk tilbud på en «utømmelig strøm» av billige produkter, «innebar [det] samtidig en hardhendt restrukturering av næringslivet karakterisert ved tap av relativt godt betalte industriarbeidsplasser.» Dette mener innlederen til Vardøger-nummeret kan «få svært negative konsekvenser for USAs evne til å forankre de stormaktspolitiske ambisjonene innenrikspolitisk og gi den en realpolitisk og konsistent form».

Slike temaer er det som drøftes fra ulike innfallsvinkler i det siste nummeret, varsler innlederen om. Politikus vil seinere referere og kommentere noen av artiklene fra nummeret.

Arbeidstittel for det neste nummeret er «NATOs østekspansjon og Russlands krig». Nr 37 fra 2018 handlet om «Vår nabo i øst – Russlands makt og avmakt».

Heftet kan bestilles via http://www.vardoger.no

Framheva bilde: Pete Linforth fra Pixabay