Nytt klima-«kirkemøte»

«De siste dagers hellige» kaster bort folks penger på unyttige tiltak

Del:

FNs generalsekretær Antonio Guterres hevder at «Vi er på vei til et klimahelvete». Samarbeid eller gå til grunne, sa han. Det er kort tid igjen, sa tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland til NRK.no nå. Et refreng ethvert klimatoppmøte innledes med. Klimatoppmøtene utvikler seg til kirkemøter.

Dommedagsprofetier har ridd menneskeheten som en mare i hele menneskehetens eksistens. Profetiene har blitt tilbakevist av virkeligheten, av oss menneskers evne til å tilpasse oss værforholda sånn som de til enhver tid er. «Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær.». Som eksempel: Det dør nesten ikke noen lenger i voldsomt vær, flom, branner og liknende på grunn av sikringstiltak. Sånn bør vi også fortsette å forholde oss til værendringer, tilpasse oss endringer framfor å prøve å gjøre noe med de påståtte og naturstridige årsakene. De utslipp av CO2 som menneskene står for, utgjør bare maksimalt 4-5 prosent av den CO2-en som jordkloden sjøl produserer. Helt uavhengig av menneskene. All CO2 utgjør til sammen 0,04 prosent av atmosfærens gasser. 

Varsler som bommer
I 1932 og 1934 var Skiforeningen i Oslo opptatt av de snøfattige vintrene. I 1938 meldte Arbeiderbladets Landsutgave, Fram, om at vi får mildere vintre og varmere somre. Bortsett fra at vinteren 1939-1940 blir ekstrem kald i Nord-Europa og Nord-Amerika. I 1947 meldte Nordlandsposten om uforklarlig temperaturstigning i arktiske områder. Men så blei det kaldere — på 1970-tallet. Mediene i USA gjenga klimaforskerne som anklaga politikerne for å ikke gjøre noe for å forbedre folk på kaldere tider, dvs mindre mat. Fordi det i kaldere tider blir mindre matdyrking. Blant dem Newsweek 28. april 1975.

I 2007 varsla Al Gore om at isen på Nordpolen straks ville være borte om sommeren. Utallige korallrev skulle synke i havet, men ingen har gjort det. Verden skulle flomme over av klimaflyktninger, men det er hittil ikke registrert en eneste reell klimaflyktning i verden. Da er alle nordmenn som har flytta til Spania — for å få det varmere! — holdt utenom.

Oppvarming med smelting av isbreer i Norge begynte 200 år før utslippet av menneskeskapt CO2 økte. Nigardsbreen, en brearm av Jostedalsbreen, gikk i 1750 nesten fire kilometer lenger ned i dalen enn der brefallet i dag retter seg ut. Da smeltinga av Nigardsbreen begynte litt før 1750 var det ingen oljebasert industri eller transport verken i Norge eller noen del av verden i 1750. CO2 kan derfor ikke ha vært årsak til snøsmeltinga i 1750. Hvorfor skifter betydninga av CO2, når det påstås å være en konstant sammenheng?

F140C55B-83CB-46BD-BF62-79B27FF67854_1_201_a
Fra Arbeiderbladet, nå Dagsavisen.

I 2010 blei det skrivi bøker om at isbreen på toppen av Kilimanjaro skulle bli borte i 2020, men fortsatt ligger snøen der. Tsjad-sjøen skulle forsvinne, var det enighet om på begynnelsen av 2000-tallet. Men i 2017 konstaterte EU at sjøen var større enn noen gang og utvida seg. Det samme ble spådd om Victoriasjøen, men i 2019 og 2020 ble det imidlertid presentert målinger som viste at innsjøen hadde mer vann enn den hadde hatt på noe tidspunkt tidligere på 2000-tallet.

En av FNs ledere ga oss 10 års frist i 1989. Men fortsatt lever flere av oss.

Klimaet har skifta kraftig mellom istid og varmetid lenge før industrialiseringa og utslipp av CO2. Det er ingen sammenheng mellom temperaturen på jorda og mengden CO2, verken historisk eller i dag.

DSC_0202
Bjørn H. Samset. Foto: Politikus/OBB

Katastrofevarslene bommer. Ikke blir det så varmt som påstått heller. Varslene hittil har hatt en frist på rundt ti år, og da har alle som vil kunnet se at dommedagsvarslene ikke stemmer. Det er jo pinlig avslørende. Derfor har en av katastrofevarslerne, Bjørn H. Samset, utsatt verdens ende helt til 2070, sånn at nyttesløse tiltak kan settes i gang i mange tiår framover uten at dagens nålevende får oppleve hvor feil også han tar.

«Allerede for seint» alt i 2007
Dessuten, hvorfor kommer de med disse varslene også nå i 2022? 10.12.2007 skreiv Camilla Ryste, da som VG-journalist:

Ifølge sluttrapporten fra FNs klimapanel som ble lagt frem i Valencia i slutten av september er det allerede for sent å unngå alvorlige konsekvenser på jorden som en følge av den globale oppvarmingen.

Varmere vær — bedre helse og mer dyrkbar mark
Fra midten av 800-tallet til tidlig på 1200-tallet var det på den nordlige halvkule to grader varmere enn i dag, en varme som i dag spås som en katastrofe. Men mellom 800 og 1200 var det ei svært god tid for menneskene. Det kunne dyrkes korn på Grønland, og vin opp til 800 meters høyde i Tyskland. Da det blei kaldere enn i dag, blei det dårligere forhold for alle.

I USA økte dødsfall av kulde fra 5,5 prosent av alle dødsfall til nær 7 prosent fra 1985 til 2006. I samme perioden var dødsfall av varme/hete konstant på 0,5 prosent av alle dødsfall.

Meningsløse milliardtiltak — hvem tjener på dem?
De mer eller mindre tilfeldig tiltaka rundt om i den rike verden fører ikke til noen endring i det som hevdes å være målet. I Norge er det i de siste fem åra brukt minst 30 milliarder kroner for å lokke folk til å kjøpe bil —  elbil — og i tillegg kommer strømsubsidier og bompengefritak. Disse pengene går i hovedsak til de mest velstående. Uten registrerbar virkning på klimaet verken i Norge eller det som teller, været i hele verden. Bare en økning av privatbilbruken.
Dette er som med vindmøller og solcellepaneler, de koster enorme beløp, gir dyrtid og velferdsnedgang og virkningen av dem kan ikke registreres som den minste reduksjon av menneskeskapte CO2-utslipp — de 4-5 prosent av  jordas egen produksjon av CO2, 0, 04 prosent av alle atmosfærens gasser — eller ved værendring.

All satsinga hittil er bortkasta penger hvis klimaendring er målet. Det grønne skiftet vil ikke kunne bli gjennomført, og savner basis i vitenskap.

Men noen tjener enorme penger på disse tiltaka. Det er dem som driver med alternativ energiproduksjon. Den finnes ikke lønnsom, den er kun finansiert med skattepenger som subsidier og direkte støtte. De statsfinansierte investorene/eierne ler seg skakke hele veien til banken.

Lomberg: Vi må tilpasse oss — bruk milliardene på fattigdomsbekjemping

DSC_0181
Bjørn Lomborg. Foto: Politikus/OBB

Danske Bjørn Lomborg er av dem som sier at det det skjer klimaendringer, men at vi må gjøre som menneskene har gjort i all sin tid, tilpasse oss. Og at de pengene som brukes nå ikke nytter, og heller burde vært brukt på verdens fattigdomsproblemer og helseutfordringer.

Lomborg er opptatt av kost/nytte. Hans tenketank, Copenhagen Consensus, har hatt flere grupper med økonomer, deriblant flere nobelprisvinnere, som har regna ut hvilke tiltak som vil gi størst nytte for menneskeheten. De har regna ut nytten av investering av 1 dollar, hvor mye den vil gi igjen. De klimatiltaka som det snakkes mest høyt om, gir liten uttelling. Se denne tabellen for hva som gir nytte:

D072AD4A-D00B-4A7F-AC8A-EBC37FBC31B9_1_201_a

Vi vil tilpasse oss som før, klimatilhengerne vil nedstenging og legger til rette for opprør
Lomborg sa under et diskusjonsmøte med Samset at en kunne konkludere med at vedtatte klimatiltaka er svært kostbare, uten betydning for temperaturen i år 2100 og politisk umulig å gjennomføre. I boka si, Falsk alarm, skriver Lomborg:

Falsk alarmPolitikerne overdriver også konsekvensene av klimaendringer … det mest avgjørende av alt: Mennesket tilpasser seg en stadig skiftende verden. Det har vi gjort i årtusener, og det vil vi fortsette med. Enhver forutsigelse om hvordan vi kommer til å takle framtiden som ikke er basert på dette faktum, er rett og slett ikke realistisk.

For noen miljøvernere, … handler det ganske enkelt om å klare seg med mindre. Folk skal kjøre mindre, fly mindre og produsere mindre. Nedstengningen som har fulgt koronapandien, er med andre ord innfrielsen av den ultimate drømmen.

Politikerne som fokuserer på en tøffere klimapolitikk bruker ikke bare våre nåværende ressurser dårlig, de reduserer eller utraderer samtidig veksten i de kommende tiårene. Det vil nok glede de få og jobbsikre akademikere som fra sine elfenbenstårn argumenterer for negativ vekst av hensyn til klimaet, men det vil føre til tragiske konsekvenser med hensyn til stagnasjon, konflikt og splid for vanlige folk.

Framheva bilde:
Menneskeskapte skyer over Torshovdalen?
Foto: Politikus/OBB

Oppdatert 13.11.2022 kl 11.12.
Andelen menneskapt CO2 av all CO2 er retta fra 4-5 prosent til maksimalt 4-5 prosent.
Nyere undersøkinger gir det menneskapte CO2 en verdi til rundt 1 prosent eller mindre.