Hvem er femte-kolonister?

Del:

Jan Christensen er redaktør i Drammen Nei til EU. Her kommer denne ukas brev, med hans overskrift som uttrykker hans mening.

Mitt første møte med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) var i 1968. Da vedtok Studentersamfundet i Trondheim en resolusjon der vi henstilte til avgangsstudentene ikke å søke jobb i FFI. 
Med Norges NATO-forankring var FFI et underbruk av Vestens krigsforskning. 

Som ansatt kunne en selv bli medskyldig i USAs kolonikrig i Vietnam.
Tidene skifter, men med FFI synes lite å være endret. 
Nylig lagde de et såkalt «scenario» der vi EØS-motstandere nærmest ble pekt ut som fienden. Det var blant oss russerne kunne infiltrere, finne meningsfeller og undergrave vårt samfunn.

Den tenkte hendelsen kom fram i en rapport som Erna-regjeringen hadde bestilt. Rapporten ble først ferdig etter valget, for noen uker siden. Kommunalminister Gjelsvik, tidligere leder av Nei til EU, nektet klokelig å legge den ut på departementets hjemmeside. For dette fikk han kjeft og snudde.
Men hvorfor skulle Gjelsvik offentliggjøre gutteroms-fantasier som insinuerte at han og hans meningsfeller kunne bli landssvikere? Dessuten, FFI hadde full anledning til selv å publisere rapporten dersom departementet ikke ønsket.

Scenarioet med russerne og EØS-motstanden er interessant av flere grunner:

  • Det mistenkeliggjør en helt legitim, lovlig og fredelig opposisjon. Sånn skal folk skremmes til å skygge unna oss EØS-motstandere.
  • Det viser hvor langt deler av statsapparatet vil gå i å stemple oss som jobber for en annen tilknytningsform til Den Europeiske Union, EU. Vi er nærmest en fare for landets sikkerhet fordi vi – etter forskernes syn – kan være lett påvirkelig for «fienden».
  • Det avslører forskere – og oppdragsgivere – som under dekke av såkalte tenkte «scenarioer», bruker samfunnets ressurser til høyst private ytringer. Mer egnet til å så kunstig splittelse enn til å styrke folks kunnskap og bevissthetsnivå.

Selv hører jeg blant de som er mektig lei dette mediaskapte russerhysteriet.
Minst av alt bidrar det til gode naboforhold, som er en forutsetning for likeverdig og gjensidig kontakt, utveksling og handel.

IMG_3349
Foto: Privat.

Har folk glemt at i de siste årene har bare en spion blitt avslørt – nordmannen Frode Berg som fikk flere år i russisk fengsel?
Russiske forskere og turister som seinere har blitt arrestert her til lands, under stor mediadekning og kanskje som en slags gjengjeldelse, har etter få dager blitt løslatt i stillhet. Å ta bilder av norsk natur var allikevel ikke alvorlig nok.
Her har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) framstått like mye på bærtur som FFI.

Dermed ikke sagt at vi ikke utsettes for utenlandsk påvirkning. Men denne påvirkningen kommer snarere fra våre såkalte «allierte», ikke minst gjennom EØS-avtalen som gradvis underminerer var selvstendighet som fri  nasjon.

Amerikanerne er spesialister i å påvirke valg, bl.a. da upopulære Jeltsin mot alle odds ble gjenvalgt som Russlands president i 1996.
Det er også avslørt at amerikanerne driver utstrakt telefon- og epost-overvåkning av nordmenn.
I denne sammenheng er russerne – og for den saks skyld kineserne – langt fra «smarte» nok. De kjenner for dårlig til kodene i vårt samfunn.

Den beste garantien mot fremmed påvirkning ligger i at folk organiserer seg i partier, organisasjoner og interessegrupper, drar veksler på hverandres kunnskap og tør å stå opp mot urettferdighet.
Åpen og opplyst debatt, både i sosiale media og massemedia er viktig. I dag hemmes og fordreies sånn debatt av pengesterke interesser, ofte med skjult agenda.
Det ligger også en fare i stadig mer elitestyre. Det fører lett til politisk passivitet blant folk flest, spesielt blant yngre.

I Grunnlovens paragraf 1 heter det at Norge skal være et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike.
Burde ikke snarere de som på felt etter felt åpenlyst ivrer for å underlegge Norge fremmede makter, for eksempel våre mest ihuga  EU-tilhengere, gås nærmere etter i sømmene?
Når vil sånt bli FFI-scenario, eller oppgave for PST?

Jan Christensen

Framheva bilde er tatt av
Peggy und Marco Lachmann-Anke fra Pixabay