Bygger bare når de får reguleringsplanen som de vil

Del:

Bolig er det mest grunnleggende behovet etter mat. Boligpolitikk er undervurdert som politisk stridsspørsmål, særlig i byene. Enorme beløp er knytta til boliger, og krakk i boligfinansene kan knekke verdensøkonomien som før 2010. Mediene er et ensidig talerør for bankenes, tomteeiernes og utbyggernes interesser. Men jeg fikk på trykk en motstemme i Dagens Næringsliv 07.11.2022.

I boligbygging ligger det enorme inntektskilder for tomteeiere, utbyggere og banker. Særlig banker. Verken boligpriser og finansering er noe politikerne klarer å gjøre noe med. De er rett og slett ikke interessert. For her hersker de kapitalistiske lovene råere, ukontrollert og uimotsagt.

Mediedekninga har vært veldig skeiv, for det enkleste for en journalist har vært å ringe til Boligprodusentenes Forenings administrerende direktør fra 1987 til 2022, Per Jäger, for å få de samme svarene om mer penger og rettigheter til tomteeiere og utbyggere.

Utbyggerne har ofte skyldt på manglende kommunale reguleringsplaner. Nå reises det krav om at det ikke skal være noen reguleringsplaner i det hele tatt. Det skal bare være å bygge som enhver tomteeier vil, uten hensyn til naboer eller boligområdets behov. Ekstrem kapitalisme som er lik reint anarki.

I Dagens Næringsliv 03.11.2022 var det en reportasje om at tida som Oslo kommune nå brukte på å utarbeide reguleringsplaner, hadde fordobla seg. Jeg har flytta inn i «Norges største byutviklingsprosjekt» uttalt 2012, snautt to km sør for der jeg er vokst opp. Der blei reguleringsplanen påbegynt før årtusenskiftet og enstemmig vedtatt av bystyret i 2007. Likevel gjenstår mye, og boligene vil ikke bli ferdige før det har gått et kvart århundre før vedtatt reguleringsplan blir brukt. Minst. Det førte til et innlegg som DN trykte, og takk for det!

Vedtatte reguleringsplaner blir motarbeidet
Som vanlig skylder byggebransjen på manglende regulering som forklaring på for lite utbygging. Med mitt kjennskap til det tomteeiere og utbyggere i 2012 omtalte som «Norges største byutviklingsprosjekt», på Ensjø i Oslo, stemmer ikke det. For en betydelig del av boligene her, planlagt fra slutten av forrige årtusen, og enstemmig vedtatt av bystyret i 2007, har en sentral tomteeier avvist det tilbudet som reguleringsplanen fra 2007 er for utbygging. Inntil 2021, da en mindre del ble søkt om utbygging for. For flertallet av regulerte boliger på det sentrale området, er det både søkt om utsettelse, dels ikke i det hele tatt. Så her vil det gå mer enn et kvart århundre fra ferdig regulering til det blir boliger av det.
Når det først er regulert for boligbygging, er vår erfaring på Ensjø at enhver utbygger protesterer omtrent på alt ved reguleringsplanen. Alle utbyggere vil ha høyere blokker, flere små leiligheter og tettere bygg. Disse protestene tar veldig mye tid.
På Ensjø er det ikke er manglende regulering som hindrer boligbygging, men tomteeiernes/utbyggernes krav om ekstrafortjeneste som hindrer utbygging. Det gjelder vel ikke bare her?

Ove Bengt Berg, Ensjø

Det nye orakelet etter Per Jäger i Boligprodusentene, Jacob Hiim, sier til Dagens Næringsliv 08.11.2022 at han «stiller seg uforstående til at utbyggere er den største sinken i planprosesser». Han er velkommen til Ensjø!