Northern Light: Den globale storkapitalen liker statseide kanaler

Del:

Innlegget Feil når NRK sier: NRK har også sviktet i Baneheia-saken». Riktig er: «NRK har sviktet også i Baneheia-saken» blei også gjengitt på Derimot.no. Signaturen Northern Light hadde til den artikkelen en lengre kommentar som gjengis her. Signaturen konkluderer med at «Norge styres like mye fra Marienlyst som fra Stortinget».

Derimot.no kjenner til hvem  som står bak signaturen. Signaturen begynner med å sitere fra artikkelen på politikus.no.

Northern Light:

«NRKs oppgave har aldri vært som det heter i NRKs egen «plakat», en slags kopi av Pressens var varsom-plakat: …fremme den offentlige samtalen og medvirke til at hele befolkningen får tilstrekkelig informasjon til å kunne være aktivt med i demokratiske prosesser».

NRK skjulte sannheten om Acer
NRK fortalte aldri hva som var baksiden med ACER avtalen, enda ledende NRK journalister var klar over hva avtalen innebar. I stedet var NRK som den sentrale nyhetsformidleren for folk i Norge, med å lansere «Norge, grønt batteri for Europa», enda NRK journalistene måtte vite, eller enkelt kunne ha funnet ut at en 20-30 tWh med vann- og vindkraft fra Norge umulig kan ha noen betydning for Europa, når kontinentale Europa har et forbruk på flere tusen tWh. Og 20-30 tWh kan hvilket som helst av de store landene i Europa spare på enøk-tiltak og energigjenvinning.

NRK representerer ikke folket og landets interesser

IMG_4368
NRK-huset Marienlyst. Foto: OBB

I sak etter sak viser NRK at de ikke representerer folket og landets interesser. Det er det verdensbildet den globale storkapitalens vil vi skal vi får fra NRK, ikke en nøytral og balansert nyhetsdekning. Hadde NRK drevet en uavhengig grave-journalistikk, som det hadde vært rimelig å forlange av det norske folk som eier det, hadde folk aldri gått med på ACER og utenlandskablene, og vi hadde hatt selvråderett og suverenitet over vannkraften, og en kWh hadde kostet 35 øre. Heller ikke bombingen av Libya, NRK gir oss ukritisk det amerikanske utenriksdepartements versjon av USAs militære og økonomiske kriger.

Covid-plandemien ville vært over etter noen måneder, for ekte journalister som driver journalistikk, ville ha advart folket kraftig mot å ta utestede, eksperimentelle injeksjoner, som produsentene fraskriver seg ethvert ansvar for. Hadde NRK gjort det som en kan forvente av en nyhetsformidler eid av folket, ville NRK valgt saker som gjelder folk og lands sikkerhet i aktualitetsprogrammene, som for eksempel graden av selvforsyningen av mat på under 40 prosent, i en verden med en mat- og energiforsynings-krise.

Kritisk infrastruktur for befolkningen privatiseres og selges ut
Vi hadde fått hovedsaker på Dagsrevyen som hvordan dyre sertifiseringer av sjarker, gjør at mange sjarkfiskere gir opp, og fiskekvotene går til fabrikktrålere eid av storkapital. At nedsalg i Equinor gjør at folkets eierandel i oljen er nå bare 70 prosent, og at Høyre vil ytterligere «selge seg ned» i Equinor til 50 prosent, og vil privatisere drikkevannsforsyningen etter samme modell som strømmen. At kritisk infrastruktur for befolkningen privatiseres og selges ut.

Globalkapitalen er foretrekker troverdige statskanaler til sin propaganda
Den globale storkapitalen foretrekker at vestlige land har statseide tv- og radio kanaler, for stats tv-kanalene har høy troverdighet hos befolkningene, som spesielt hos eldre her, som har sett NRK siden begynnelsen av sekstiårene. Finansfolket har tatt kontrollen over programinnholdet i statseide tv-kanaler ved å få sine folk inn i ledende stillinger, som så har ansatt sitt eget slag, til de har sine folk i alle redaksjoner på tv som i radio, til å indoktrinere og hjernevaske folk. Vil storkapitalen gjennomføre noe her i Norge med sine politikere, vil NRK og riksavisene forberede folket på det først og gjøre mange nok positivt innstilt, så flertallet har den ønskede innstillingen når saken skal gjennomføres eller stemmes over. Norge styres like mye fra Marienlyst som fra Stortinget.

Mellomtitler satt inn av Politikus.no.

Framheva bilde  fra Skjervøy. Foto:  Emil Algaard.