Kamp mot islamske påbud eller et USA-kontrollert Iran?

Del:

Kvinner i Iran kjemper mot den religiøse kvinneundertrykkinga — mot å bruke hijab. Med livet som innstas. I Norge er det motsatt. Konservative muslimer og deres mange intellektuelle norske støttespillere kjemper entusiastisk for den hijaben mange iranske kvinner kjemper imot. Dette strider imot NRKs ideologi å diskutere. 

Hvorfor NRK-Debatten blei avlyst

D3675B9A-CE04-403F-9A34-F730E4E9DD9A_1_201_a
Fra forsida Dagsavisen 27.10.22

Linda Noor sier til Dagsavisen 27.10.2022, framheva på forsida:

«Nå pågår en historisk kamp for rettferdighet, frihet og demokrati i Iran. Overflatiske og kulturkrigerske debatter om hijab i Norge, er ikke et betydningsfullt bidrag til denne kampen.»

Det kan ikke være tvil om at det er Noors standpunkt som har støtte i NRKs redaksjon. Det er helt i samsvar med NRKs ideologi å kjempe for å innføre det USA kaller demokrati i hele verden. Krig er ikke noe problem å ty til for denne edle målsettinga.

Opptøyene hauses opp
Linda Noor hevder at det er en historisk kamp i Iran nå for «rettferdighet, frihet og demokrati». Sjølsagt fortjener alle iranere både bedre levevilkår og utvida demokratiske rettigheter. Det er grunn til å tvile på at dagens opptøyer kan lykkes. Det nåværende regimet i dette landet med en befolkning på størrelse med Tyskland, rundt 86 millioner, kan ikke avsettes uten et kraftig militært opprør. Noe som også krever en svært god politisk organisering. En så godt organisert politisk opposisjon finnes neppe i Iran i dag. Avholdte valg tyder ikke på at mange titalls millioner slutter opp om et lokalt regime og styresett som er som de i Europa og USA. Da gjenstår bare utenlandsk intervensjon for å få til et regime i Iran som USA og Vesten vil ha.

Iran – svært sentral geopolitisk
Det finnes kanskje et sosialt og økonomisk grunnlag for et annet iransk regime som er styringsdyktig etter en vestlig invasjon — hvis det styrer med støtte av USA. Om USA igjen kunne få kontroll over Iran som de hadde etter kuppet i 1953 helt fram til 1979, vil det endre den geopolitiske likevekta i verden betydelig til fordel for USA. Men USA har nok av indre og ytre problemer til å kunne starte nok en krig for å ta kontrollen over Iran. Alle statene øst og vest for Iran vil aktivt hindre USA i å gjenerobre Iran.  Det blir et blodbad USA og Vesten neppe vinner.

Den beste støtta
vil nok være at muslimske kvinner i Vesten med støtte av deres menn kaster hijaben og lar håret blafre fritt. Som et eksempel for muslimene i de muslimsk styrte statene. Og at det blir støtta av Vestens intellektuelle og frihetselskende.
Å støtte uorganiserte opprør mot en mektig overmakt fører på kort sikt til voldsomme tap, samtidig som knuste uorganiserte opprør neppe inspirerer til seier på lang sikt.

Framheva bilde er tatt av Rizal Deathrasher Pixabay