Baneheia: Samfunnets lønte tillitsvalgte svikta — i flokk! Igjen. Ustraffa?

Del:

Viggo Kristiansen blei frifunnet av riksadvokaten fordi det ikke finnes fellende bevis mot Kristiansen. Frifinninga avslører avslører en gjennomgående svikt i politiet, påtalemyndigheten, rettsapparatet, Gjenopptakelseskommisjonen og som alltid de ensidige ukritiske mediene.

Tjuveri og fartsoverskridelser fører til straff, som fengsel. Hvorfor skal alle disse som nå viser seg å ha svikta i Baneheia-saka, og flere andre tidligere saker, få kunne fortsette ustraffa for de åpenbare nærmest bevisste feilvurderingene de har gjort? Særlig gjelder det alle nåværende ledere og medlemmer av Gjenopptakelseskommisjonen.

Red. OBB

Siv Hallgren, leder av Gjenopptakelseskommmisjonen som stemte imot gjenopptaking,  bør av eget tiltak gå på dagen, eller få beskjed om det.

Rettsspykiater Randi Rosenqvist kan ikke ha hatt en god dag, hun heller. Hun mente ganske nylig at Viggo Kristiansen ikke kunne slippes fri fordi han ikke ville innrømme skyld!

Hvordan skal politietterforsker Arne Pedersen vurderes
Baneheiadommen riktig, «jeg er ikke noe mindre sikker i dag enn jeg var for 22 år siden.»
Agder-politiets etterforskningsleder i 2000 var Arne Pedersen. Etter at Gjenopptakelseskommisjonens flertall godtok åpning av dommen i 2021 sendte Pedersen i april i år et skriv på 35 sider til politietterforskerne i Oslo. Han forteller til NRK at han gått og ergra seg ganske lenge, sier han.  NRK skriver:

Mannen som ledet den etterforskningen, Arne Pedersen, er bekymret for at den nye etterforskningen mot drapsdømte Viggo Kristiansen ender med en frifinnelse.
Nå har han sendt et 35 sider langt dokument med en gjennomgang av sakens bevis, i håp om å overbevise Oslo statsadvokatembeter til å ta ut ny tiltale mot Kristiansen.
Pedersen er fortsatt helt sikker på at Baneheia-dommen er riktig.
– Det har jeg aldri vært i tvil om, og jeg er ikke noe mindre sikker i dag enn jeg var for 22 år siden.

Pedersen tok ikke bare feil da, som alle kan gjøre, han var ikke interessert i å undersøke Kristiansens uskyld. Han hadde ett spor og alt annet var utelukka. Akkurat som etterforskningsleder Hans Holmér for Palmedrapet om kurdersporet. Interessant er det at Pedersens samboer var politiadvokat Ingrid Thorsen. Hu sørga for å henlegge ei sak om den andre dømte i saka blei anklaga for. Ei sak som nå tas opp igjen.

Feil kan alle ta. Men det må kreves av offentlige tjenestepersoner behandler alle fakta omsorgsfullt og upartisk uten tunnellsyn. Det har åpenbart Pedersen ikke gjort, og heller ikke gjør i dag. Ingen har intervjua Pedersen i dag etter det jeg kan oppdage. Han bør etterforskes for grove tjenesteforsømmelser, og kanskje prøve de samme fengselsveggene som Viggo Kristiansen har måttet tåle i mange år.

Mediene i flokk — som alltid
Hvorfor må mediene alltid mene det samme i alle de viktigste sakene? I denne saka snakkes det om at mediene svikta igjen.

Dagbladets journalist, Eivind Pedersen, sier til Dagbladet i dag at han  mener han var den eneste i pressekorpset i Norge som stilte spørsmål ved Kristiansens skyld, da dommen på 21 års fengsel falt for 20 år siden.

– Jeg var mutters alene. Jeg var den enslige svalen i pressekorpset som mente at bevisene mot Viggo Kristiansen holdt ikke. Det har jeg ment siden jeg hørte om mobilbeviset. Når bevisene ikke holder, så skal heller ingen dømmes, sier Eivind Pedersen.
– Det måtte en ny Riksadvokat og en ny sammensetning i Gjenopptakelseskommisjonen for på at Viggo Kristiansen skulle bli frifunnet. Ingen andre vill høre på oss i alle disse åra, sier Pedersen.

Pressen sviktet ikke, skreiv jeg i Aftenposten 08.09.1999 i en kommentar til professor Anders Bratholm som hevda at pressen svikta i boomerangsakene i Bergen. De hadde nettopp oppfylt sitt oppdrag i den saka. I dag var det også en som brukte begrepet «den fjerde statsmakt» om mediene i Baneheia-saka. Som betyr at mediene som statsmakt skal tjene statens mening:  å godta hva de øvrige statsorganene mener. Er de ikke enig i det, fortjener de ikke statsfinansiering.

Framheva bilde fra Wikimedia Commons. Foto: Andreas Haldorsen.