Avsindige priser, avsindig energipolitikk

Del:

Det er kamp om hva som er årsaken til de høye strømprisen. Erna Solberg og Jonas Gahr Støre kjemper arm i arm med støtte fra de viktigste mediene for sin forklaring. Oppgaven for dem er å skjule de reelle årsakene, nemlig deres egne politiske valg om å stille norske ressurser mest mulig billig til råderett for nasjoner og organisasjoner. 
Samtidig er det mange som er glade for de høye strømprisene. Strømprisenes nivå sammen med andre krav om det grønne skiftet peker tydlig i en nye historisk retning, der fortidas fattigdom er målet. Ikke som før forbedring av menneskenes levestandard, men tilbake. Sånn tenker nok de som ikke har vokst opp med utedo og uten kjøleskap.
Eivind Salen jobber i Motvind. Spørsmålet om priser og energipolitikk tok han opp i et innlegg på Facebook 25.08.22. Med hans tillatelse er innlegget hans gjengitt her.

Red. Politikus.

Eivind Salen:
Avsindige priser, avsindig energipolitikk

Prisene smatt vel opp til enda en ny dagsrekord, skyhøyt over alle tidligere rekorder alle tidligere år, i NO2, NO1 og NO5. Sannelig er resten av Sør-Norge med på det sanseløse nivået vi i Sørvest har lagt oss på, etter at magasinene våre er nedtappet for eksport til Europa.

Det er helt pinlig sånn politikere, kraftbransjen og deres håpefulle forsøker å bortforklare dette med det ene og det andre. Tallenes tale er nådeløs. Det nytter ikke å argumentere mot dem, og når de som ikke forstår dem så godt, blir det bare pinlig.

Jeg vil også si at offentlige institusjoner, heleide statsselskap og andre offentlig eide selskap, sammen med delvis private og liksom nøytrale konsulentselskap fører folk bak lyset. Volue insight er eid av Arendal Fossekompani. De sier nå at 25 % av de høye prisene skyldes kablene, etter at Statnett i mars sa 10 % skyldes dem. Begge legger frem tallene sine basert på «modeller» de ikke viser frem, og de skiller ikke mellom Nord-Norge og Sør-Norge.

Vindkraft, en usikkerhetsfaktor
Kanskje skyldes de høye prisene vindturbinene i [framhevet bilde]? De er plassert i Tysvær, tre fjell er tatt, og for det er det kommet opp 11 av landets cirka 1064 turbiner. Det er systematisk at land som har stort innslag av vindkraft, får høyere kraftpriser. Det skyldes at vindkraft forstyrrer verdien av all annen kraftproduksjon, all annen kraftproduksjon må drive tilpasset denne ustabile og svake energiformen (vindkraft er luft i bevegelse).

For gass må man akseptere gasskraftverk med lavere virkningsgrad (man får mindre energi ut av gassen man bruker), fordi det er viktigere at kraftverkene må kunne bli slått raskt av og på (for å erstatte vind som kommer eller går), enn at gassen blir utnyttet skikkelig.

Det at Europa har overvurdert kvalitetene til ustabil vindkraft og solkraft er med på å gjøre at hele kontinentet nå har satt seg i en situasjon der de ikke har energi nok til å dekke energiforsyningen på en trygg måte. Denne situasjonen er blitt akutt med at Russland har dramatisk redusert eksporten på årlig rundt 1700 TWh gass til Europa, og at all import fra Russland nå er usikker.

De snart 10 TWh elektrisk kraft Norge har eksportert til Europa i år, 17,4 TWh i fjor, de må ses i sammenheng med dette høye tallet. Det er peanuts. Men det er nok til å tømme vannmagasinene våre, og importere europeiske kraftpriser, som det nå ikke er noen øvre grense for.

De 400 euro/MWh (cirka 40 kr/KWh) som er øvre grense på NordPool er en kunstig grense. Den var 30 kr/KWh før, ble flyttet opp til 40 kr/KWh etter at Frankrike sprengte seg gjennom taket. Fremtidskontrakter for vinteren blir nå omsatt for 21 kr/KWh for Frankrike, 13,5 Kr/KWh for Tyskland.

Er det et juridisk og bindende vedtak for avtalen av 15.06.2015?
ECF9CB22-BBAA-43C7-AAF7-C5D853B94228Det er her dere må se på […] kontrakten statssekretær Kåre Fostervold undertegnet 15.6.2015. Det er no-regret avtalen, ingen anger, sitatet – uformelt oversatt av meg – «Vi vil ikke hindre handel med elektrisitet over grensene inkludert i tider med høye priser som reflekterer markedsknapphet og vi vil følge EUs regler om handel over grensene med hensyn å trygge sikker operasjon av systemet».

Ble dette behandlet i Stortinget? Er det suverenitetsavståelse? Hadde statssekretæren mandat?

Dette er spørsmål som må besvares.

Algoritmer som sikrer den høyeste prisen?
I denne posten tar jeg også med algoritmen til NordPool for å fastsette prisene og sørge for at kraften flyter dit den er dyrest. Det er ingen andre mål med den algoritmen enn å selge krafta dyrest mulig. Det er ingen andre hensyn i den. Dette er matematikk.

De som forsvarer «markedet» må bli konfrontert med det. De vet ikke hva de forsvarer, og er de gode mennesker, bør de tenke seg om.

Strømmen sendes rundt omkring så mye blir svinn
5ABF6B48-91CD-4E44-B8D8-AEF7E972AA16Bildet […] viser hvordan kraft meningsløst går frem og tilbake mellom Norge og Tyskland dette døgnet. Det eneste dette fungerer til, er å kvitte seg med krafta gjennom 4 % svinn i kablene. Dette er systematisk tapping av krafta vår. Hvorfor gjør vi det?

Jeg legger også ved grafen (ikke her på politikus) med dagsprisene så langt i august, for alle regioner i Norge. Prisen er i euro/MWh, kurs mellom euro og NOK er cirka 1 til 10, og fra KWh til MWh er det tusen. Så når det står 400 eur/MWh er det cirka 4 kr/KWh. Dette er før moms, påslag og andre avgifter. Nettleia kommer i tillegg.

Gjennomsnittsprisen for august vil komme på cirka 4,3 Kr/KWh. Det er helt vanvittig, det taper oss for kraft, i direkte og i overført betydning, bedrifter går under, mennesker går under, vi klarer ikke dette. Dette er også grunnlaget for regjeringens mye omtalte «strømstøtte» – og viser med tallenes nådeløse klarhet at alt over 4,3 kr/KWh, betaler vi helt selv.

Det er vanlige folks tur, Jonas Gahr Støre.

Nasjonal forsyningssikkerhet forsvinner
Blåsjø er et fleårsmagasin. Det vil si at lagringskapasiteten er større enn årlig tilsig i et normalår. Det er dette som er forsyningssikkerheten vår. Den er gitt bort, blant annet i avtalen undertegnet 8. juni, 2015, der det ikke er noe forbehold om at forsyningssikkerheten forsvinner. Det står at prisene skal gjelde, også når det er knapphet.

Nå er vi også styrt av algoritmer som matematisk jobber for å få mest mulig kraft i Europa solgt der den er aller, aller dyrest. Det har ingenting å si at kraft forsvinner på veien, for å frakte den dit, og det har ingenting å si at verdien – altså produksjonsverdien, evnen til å kunne produsere – av krafta som er igjen svekkes. Vannkraft produserer ikke godt når magasinene er tomme.

De som forsvarer dette systemet, skal vite hva de forsvarer. Det er naboer til Tysvær vindkraftverk som har helseplager av støyen alene. I tillegg kommer tapet av nærnaturen, verdifall på eiendommen og strømpriser de ikke kan betale.

Folk må innse alvoret. Dette er ikke sånn at det kan bli verre og verre i tre år før et Stortingsvalg skifter ut noen nyanser i retorikken hvordan svindelen kommuniseres. Folk må skjønne det er varmen i husene det står om, pengene på konto, matvarene i butikken. Det blir ingenting av det om krafta forsvinner, og prisene blir så høye at ingen lenger kan betale dem.

Vindkraft er ikke noe annet enn en åpning for at private kan ta del i inntektsstrømmen, på mottakersiden, for vannkraft skal være offentlig eid og komme folket til gode. Løsningen regjeringen har er å skru til, og gjøre det verre. Verdens rikeste mann kan komme i privatfly til Sola, ens ærende, og si til en overbetalt oljemesse at vi må bygge mer vindkraft og vannkraft (!), for å forsyne Europa.

Det er liksom en større nyhet enn at 6800 negative høringssvar kom som reaksjon på at regjeringen vil snike inn EUs fornybardirektiv som gjør det lettere for utbygger å slippe til, setter norsk lov til side.

Det er dette som er situasjonen. Det hjelper ikke å lukke øynene.

Mellomtitler satt inn av Politikus.
Framhevet bilde av Salen.