Northern Light: Vannkrafta, arvesølvet, er overlatt til EU

Del:

I en kommentar på derimot.no til intervjuet med Jonas Gahr Støre, hadde signaturen Northern Light en fyldig kommentar til regjeringas aktive holdning til å skjule at vannkraftressusen vår og og prisene på strømmen er overlatt til EU å bestemme. Kommentaren gjengis derfor her.
Red.

Northern Light:
Det er merkelig at så mange har glemt hvordan det var før ACER. Det skulle gjøre det norske folk rasende på globalistiske politikere som blant andre Støre og Bart Eide. Før ACER fikk de fleste en kwh for rundt 30 øre, etter ACER må de betale europeiske markedspriser uten et øvre pristak, enda strømmen i stikkontaktene kommer fra samme norske kraftverk og strømnett. Et øvre pristak tillater ikke de frie markedskreftene.

Ole Borten Moe, tidligere energiminister i Stoltenberg-regjeringen, sa at ingen norske politikere hadde skrevet under ACER-avtalen med dagens viten. Han sa at de skrev under med et beslutnings-grunnlag fra Sintef, som sa at strømmen bare ville bli et par øre dyrere. Noe som norsk hovedstrøm-presse og media med NRK gjentok i det uendelige, enda journalistene kjente til ACER-avtalens fulle konsekvenser, når strøm blir en vare utsatt for spekulasjon på det Nasdaq eide NorPool. Altenativpressen advarte, men 95% av det norske folk lar seg kun informere av NRK Dagsrevyen.

Den norske vannkraften var et «lukket system for Norge», alle vannkraftverkene befinner seg innenfor Norges grenser, og produserer i et normalår ca 150 twh, og forbruket til Norsk industri, næringsliv og husholdninger er mellom 135-140 twh. Det var altså ingen kraftkrise i Norge, vi hadde et overskudd av kraft, fordi vannstanden i vannmagasinene ble alltid holdt på et forsvarlig nivå, slik at strømforsyningen ble sikret for norsk forbruk. Det er utenlandskablene og ACER som gjør at kraftselskapene kan tappe ned magasinene under forsvarlig nivå som er krisen.

For vannkraften var et norsk felleseie og fellesgode, og skulle sikre Norge rimelig strøm, en forutsetning for at vi kan ha industri, landbruk og bosetting i et land så langt nord. Dette ble sikret av at politikerne som representerte folk og land var i flertall på Stortinget. Så tok globalisten Brundtland og hennes folk over AP i -81, med målsetting å få Norge inn i EU.

De iverksatte energiliberaliseringsloven og gradvis ble vannkraften, det sentrale i arvesølvet, overlatt til markedskreftene. Barth Eide, den tidligere WEF-direktøren fikk AP til å stemme for ACER, og det er bare opphevelsen av hjemfallsretten som gjenstår for at ranet av vannkraften fra det norske folk er komplett. Skyhøy pris på strøm gjør de fleste på offentlige ordninger utfattige, arbeiderklassen til arbeidende fattige, også mange fra lavere middelklasse. Må folk ha strømstøtte for å klare seg må de regnes som fattige. Dette er påført det norske folk at politikere som representerer internasjonal storkapital, og ikke det norske folk og land. Vi er ikke blant de rikeste land i verden lenger, vi kan fort komme langt ned på den listen.

For Norsk industri, næringsliv, landbruk og husholdninger kan ikke leve med europeiske markeds-priser på strøm. Landet ligger under polarsirkelen, og for eksempel titusener av leiligheter ble bygget på 60 og 70 tallet kun for strøm til oppvarming, og ildsted og pipeløp kan ikke ettermonteres. Kraft-krevende industri spesielt, industri generelt og landbruk kan ikke drives i Norge med europeiske priser på kraft, det vil for det meste bli nedlagt, og Norge fraflyttet for de som kan. Det spiller ingen rolle for den ikke-folkevalgte adelen i EU, for dem er Norge bare en region som leverer strøm, olje, gass og fisk. For dem holder det med at det bare bor nok folk til at disse råvarene kan bringes inn til markedene i EU.

Norge må tas tilbake, og få full råderett og suverenitet over egne landressurser. Når det gjelder vannkraften, kan det bare skje ved at ACER-avtalen oppheves. Nedsalget i Equinor må stoppes, det norske folk er uten anelse om at vi nå eier bare 70% . Fiskekvotene må tilbake til sjarkfiskerne, de dyre sertifiseringene for sjarker må oppheves så sjarkfisket blir lønnsomt, sertifiseringene er for at de skal gi opp så fiskekvotene går til fabrikktrålere eiet av utenlands kapital.

Det norske folk må komme ut av den politiske bevisstløsheten, og få den globale storkapitalens folk ut av Stortinget, og erstatte dem med politikere som representerer folk og land. De snart tomme vannmagasinene, tømt av hensynsløse kraftselskaper underlagt kapitalinteresser, er siste advarsel.

Framheva bilde henta på EU-kommisjonens hjemmeside.
Teksten i bildet lagt inn av politikus.no.