Ikke mer lureri: Gå til roten av ondet: Si opp Acer og kutt kablene!

Del:

Det er et politisk press mot de høye strømprisene, den høye strømeksporten og de tomme vannbassengene. Regjeringa, egentlig først og fremst EU-partiene Ap, Høyre, Venstre og MDG er opptatt av hvordan vri seg unna uten å unngå Acer og å kutte utenlandskablene. For det det dreier seg om er å ta tilbake nasjonal kontroll av strømressursene. Men det er samtidig det Ap, Høyre, Venstre og MDG er mest imot. De vil alle at EU skal kontrollere tilgang og prisene på den norske strømmen.
Tiltak for subsidier for høye strømpriser er bare overflatisk pynt for å kjøpe seg tid og beholde og skjule hva som er hovedformålet, at EU skal styre forbruket og prisene i Norge. Nå er det veldig motvind for politikken til Jonas, Erna og kompani. Nå er de svekka, og da bør sjansen til å gå til nødvendige grunnleggende endringer brukes. Den viktigste kampen nå er politisk, om de skal slippe unna med den viktige undergravinga av Norges interesser.

IMG_1521
Statue av Marcus Thrane, Drammen. Foto: Politikus

Av red. OBB

Krisetiltak løser ikke det grunnleggende problemet
I NRK ytring i dag skriver to ordførere, Ståle Refstie for Ap i Sunndal og Saxe Frøshaug for Sp i Indre Østfold, begge medlem i Alternativ energikommisjon: Krisetiltak for å redusere strømprisene er riktig som krisetiltak: «men det løser ikke det grunnleggende problemet», skriver de.

En endret energipolitikk vil nødvendigvis adressere hovedårsaken til strømpriseksplosjonen, nemlig den økende integreringen av det norske strømmarkedet med markedene i EU og Storbritannia.

Og det hjelper ikke å produsere mer strøm, enten det er mer effektiv vannkraft eller med solenergi, skriver Refstie og Frøshaug:

For vår konkurransekraft hjelper imidlertid ikke mer strøm, dersom vi tillater at strømprisene settes i andre land.

Acer og utenlandskablene underkaster oss prisen på EUs kraftbørs
I et innlegg i Dag og Tid 5. august viser Arne Kverneland til at når utenlandskablene blei åpna så er nå det norske kraftnettet fullt sammenkopla og samkjørt med Storbritannia og Tyskland/EU sine nett. Norsk kraftproduksjon er småtteri mot kraftproduksjon og forbruk i Europa, viser Kverneland til.

«Det norske tilskotet av elkraft har altså ingenting å seia for prisnivået…Som følgje av dette blir prisen på norsk kraft i røynda fastsett etter auksjonsmetoden, der Nordpool fungerer som ein virtuell auksjonshall. Her blir også elkraft frå andre land, inkludert Tyskland, bydd fram. Resultatet er faktisk at dei som sel krafta til deg og meg, må by på og så kjøpa tilbake den norske elkrafta på ein europeisk auksjon… Sidan vesle Kraft-Noreg som sagt er ein sporv i tranedans i europeisk samanheng, blir prisnivået ganske enkelt europeisk.»

Kraftbørsen tvinger oss til å eksportere til magasinene er tomme
7836459D-C3FA-4118-B882-4E036F628539_1_201_aKverneland viser til at ordninga med kjøp og salg av kraft på børsen vil tvinge fram fullstendig tømming av vannmagasinene. Og om det bygges bedre nett mellom Sør- og Nord-Norge, vil prisene i Nord-Norge blir nær tidobla skriver Kverneland:

Dette blir tydeleg når me ser på det nordnorske prisnivået. Det er for liten kabelkapasitet mellom Nord- og Sør-Noreg til at nordnorsk kraft kan nå fram til «auksjonshallen» Nordpool. Ingen må la seg lura til å tru at prisnivået i Sør-Noreg vil gå ned dersom nye kablar vert bygde mellom sør og nord. Det einaste som vil skje, er at kraftprisen i nord vil bli bortimot tidobla.
Endå verre: Sidan dei to siste regjeringane har late EU-organet Acer overta styringa med norsk krafteksport, vil me nå risikera å måtta eksportera kraft til vassmagasina går tomme. Naudbremsa har regjeringa gitt ifrå seg. Olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) oppmodar nå kraftprodusentane å visa måtehald. Dette er ord utan innhald. Det er ikkje kraftverka som skal sikra tryggleiken for norsk kraftforsyning – det er det regjeringa og Stortinget som skal gjera.

Acer-vedtaket — i strid med Grunnloven

Stortingsbygningen
Stortingsbygningen. Foto: Stortinget

Norge, som ikke er med i EU, er EUs mest lojale land som følger ethvert vink fra kommisjonen. Andre land har statsledere som ivaretar sitt eget lands interesser mest mulig. EU-kommisjonen har lojale brohoder i Norge og har sikret seg regjeringer som sørger for at EUs interesser settes foran norske interesser. Ved å si at alle norske interesser er EUs interesser. Mens både Tyskland og Franrike vedtar egne tiltak for å ivareta sine lands interesser på tvers av EUs ønsker. EUs brohoder i Norge sier nå at Acer ikke tillater nasjonale hensyn, derfor «kan de ikke gjøre noe».

EUs brohoder i Stortinget vedtok å gi fra seg råderetten over vannkrafta med simpelt flertall, når Grunnloven forutsetter tre firedelers flertall ved suverenitetsavståelse. Acer-avtalen kan derfor sies opp med alminnelig flertall, og det straks!

Framheva bilde: Foto: Martin NH – Eget verk, CC BY-SA 3.0,