Strømprisene: Tidligere LO-leder reagerer på «galskapen»

Del:

Strømprisen viser regjeringas handlingslammelse, men først og fremst regjeringas politikk: Det er at det er viktigere å få solgt mest mulig til utlandet framfor å sørge for at Norges viktigste nasjonale ressurs beholdes til bruk i vårt eget land — til produksjonspris. Å prioritere EU foran Norge er sjølsagt for Arbeiderpartiet, det er partiets hovedsak å ikke ivareta norske interesser. At Senterpartiet er med på dette, bekrefter at partiet er et holdningsløst parti som bare er opptatt av politiske posisjoner — ikke av politikk.
Tidligere Arbeiderpartipolitiker Stein Lier Hansen har som NHO-direktør gått ut og krevd lavere strømpris for industrien. I Aftenposten 3. august følger tidligere LO-leder Roar Flåthen opp og krever at «Vi må få styring på denne galskapen». Regjeringa har ansvaret, og tar ikke alvoret i strømkrisen inn over seg».

13E3EC5C-E594-4044-8481-691518755E9C_1_201_a
Skjermdump fra Aftenpostens e-avis 03.08.22

Av Ove Bengt Berg

Flåthen skjønner det Støre og Vedum ikke skjønner
Som tillitsvalgt på Kongsberg, det som tidligere var Kongsberg Våpenfabrikk, har han naturlig nok jobba i mange år for sikre kraft og energi til bedriften. Og med energipolitikk, industri og utvikling. Til Aftenposten 3. august sier Flåthen at han frykter for framtida. «Vi må få styring på denne galskapen. Situasjonen er helt ekstrem nå. Folk er fortvilet, og stiller spørsmål til sitt eget partis statsminister:»

— Hva er det som gjør at regjeringen ikke kan ta grep og rydde opp? Er det inngått avtaler slik at vi ikke lenger har råderett til for eksempel å ha eteget prisområde for Sør og Vest-Norge? Vi må lage et regime slik at vi får prisene ned på et levelig og akseptabelt nivå.

Ett eller annet har skjedd etter etter at den nye utenlandskabelen ble koblet på» — uavhengig av krigen i Ukraina.

Flåthen: Har sendt signaler inn til Statsministerens kontor:

Jeg er litt forbannet over at det ikke er mer handling. Det er en helt ekstrem situasjon og regjeringen tar ikke alvoret helt inn over seg. De kommer med vage signaler om at de skal gjøre det de kan gjøre. Folkets tillit til Støres evne til å løse dette er lav. Nå gjenstår det å se om han har evne og vilje. Da må han handle og ikke sitte i baksetet.

Ikke bare LO-ledere protesterer
Aps tidligere statssekretær Trygve Tamburstuen skriver i Dagsavisen, sitert av Aftenposten, at Norge må «kunne kreve at vi skal dekke nasjonale behov med vannkraft før vi eksporter. EU-land får slike unntak for tilsvarende unike forutsetninger». Få i Norge har så gode eksamenskarakterer som Støre, men «nasjonale behov», særlig de som står i motstrid til EUs interesser, er et begrep han forstår ekstra lite av.

Aps knusende seier på LO-kongressen:
Men to tidligere LO-ledere er nå mot LOs underdanighet av Ap og EU
Det var et sjokk at dagens LO-ledelse, det vil si Ap-ledelsen, klarte å feie av banen den organiserte motstanden blant fagorganiserte mot de høye strømprisene på årets LO-kongress. Flertallet av delegatene for alle landets største fagorganisasjon, nær en million arbeidstakere, prioriterer å unnlate å kreve Ap og regjeringa tilbyr sine medlemmer og deres arbeidsgivere en strømpris som arbeidsplassene er basert på. Det var et overraskende nederlag for erfarne politiske organisatorer. Det er lett å tenke tilbake til partileder Gro Harlem Brundtland som etter LO-kongressens vedtak mot EU-medlemskap i 1994 kjefta på partimedlemmene sine for dårlig organisering og unødvendig tap. Men når dagens aktivister for en strømpris vi i Norge trenger, har vi heldigvis to tidligere LO-ledere, Gerd-Liv Valla og Roar Flåthen, som «holder kruttet tørt» og holder fast på behovet for arbeiderbevegelsen og det som er dets utgangspunkt. De som holder hjulene i gang i Norge bor ikke i Holmenkollåsen og pendler ikke til jobb i Davos hos verdens rikingers ledere.

Flåthen: Alt er snudd fullstendig på hodet
Flåthen går tilbake til 2018 da vedtaket om til Acer blei vedtatt av Stortinget. Forslag fra Solbergregjeringa med Høyre, Frp og Venstre med Aps entusiastiske støtte. Og MDG. Høye priser på strøm, også produsert med vannkraft, er et viktig miljøtiltak, mener miljøpartiet MDG. Aps politiske leder i den saka, Espen Barth Eide, hadde kommet hjem fra Davos og en direktørstilling i World Economic Forum, den internasjonale kapitalismens tenketank, med håp om bli utenriksminister. Eide spådde lavere priser med både Acer og utenlandskablene. Flåthen viser til at i 2018 blei advarslene mot Acer «feid til side» av spåmennene Eide og Støre:

Vi fikk klare garantier fra Solberg-regjeringen om at det sannsynligvis ville bli billigere strøm. Og Aps klimatalsperson Espen Barth Eide forsikret om at det ville være positivt for strømprisene.
Nå er alt fullstendig snudd på hodet. Regningen kommer i form av tapte arbeidsplasser og at investeringer flyttes til andre steder.

Strømprisene i Norge er en bekreftelse på Arbeiderpartiet som et anti-norsk parti som prioriterer EUs (og USAs) interesser foran norske norske innbyggere og norsk næringsliv og samfunnsliv i det hele. Det er derfor de vil styre i Norge fortsatt — på EUs vegne.

Det er veldig enkelt: Si opp Acer-avtalen som alle EUs jernbanepakker, kutt utenlandskablene, si opp EØS-avtalen! Ikke stol på ett ord eller løfte fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet inkludet og nesten alle de andre partiene.  

Framheva bilde:
Demonstrasjon mot Acer-avtalen foran Stortinget 27.02.2018.
Foto: OBB