PST tonte ned islamistisk terror: Høyreekstrem terror mer sannsynlig

Del:

«Vi har kanskje vurdert feil», sa fungerende PST-sjef Roger Berg til VG 25.06.2022 om at drapsmannen i Oslo 24.06.2022 slapp overvåking i forrige måned. Den største feilen gjorde avgått PST-sjef Hans Sverre Sjøvold da han 16. mai i år graderte ned faren for islamsk terror, og opp faren for høyreekstrem hvit terror. Det er i samsvar med de politiske fordommene Sjøvold har hatt med seg fra Oslo politikammer, og i samsvar med de politiske oppfatningene til det dominerende politiske komplekset som er besatt av antirasisme. Hatkriminalitet står høyt på lista hos Oslo politikammer, ikke hverdagskriminalitet som tømmer kjellerbodene på østkanten i Oslo.
Den avgåtte PST-sjefen kom i sin forhåndsrapport for 2022 opp med et helt nytt og udefinert internasjonalt overvåkingskriterium: antistatlig. Det lukter brunsvidd av begrepet «antistatlig». Kommer det fra Mossad eller CIA?

Av Ove Bengt Berg

Nettopp avgått PST-sjef: islamistisk terror mindre sannsynlig, «høyreekstrem» er viktigere
NRKs krim-journalist Olav Rønneberg, sjøl vitne til at terroristen begynte å skyte 24. juni, viser i en ytring 27.06.2022 til at PST sendte ut en pressemelding 16. mai i år:

IMG_3105
Skjermdump fra Arfan Bhattis FB-side, nå stengt av FB

«Terrortrusselen fra ekstrem islamisme vurderes som noe redusert». Videre het det at «PST vurderer det som LITE SANNSYNLIG, i underkant av 40 prosent, at ekstreme islamister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge de nærmeste 18 månedene».

Så smalt det en drøy måned etter. Etter at PST i mai hadde en samtale med terroristen som ble vurdert som ikke voldsfarlig. Ikke nok med det, under avgått PST-sjef sin avskjedshilsen, han gikk av 2. juni, ble trusselen fra høyreekstremister opprettholdt som en større fare enn islamistisk terror:

Det vurderes fortsatt som MULIG, det vil si mellom 40-60 % sannsynlighet, at høyreekstremister vil forsøke å utføre terrorhandlinger i Norge de kommende 18 månedene. Mange norske høyreekstremister vil fremdeles bli eksponert for volds- og terroroppfordrende kommunikasjon og propaganda i høyreekstreme digitale nettverk. Enkelte av disse kan utvikle en intensjon om å utføre en volds- eller terrorhandling motivert av høyreekstrem ideologi. 

Hatkriminalitet viktigere enn reell terror
Tidligere PST-sjef Sjøvold gikk av 2. juni på grunn av støy rundt en tjenestehandling han var ansvarlig for som politimester i Oslo, ikke på grunn av politisk uenighet om hans sikkerhetspolitiske syn. Men det politiske endringsskiftet som kommer fram i utalelsene gjengitt foran fra 16. mai er hans ansvar. Det er hatkriminalitet er som er viktig nå. Oslo politikammer som Sjøvold leda, utvikla under han hatkriminalitet som et viktig etterforskningsområde. Det passer godt for de velutdanna på vestkanten som aldri får bodene sine raida av innbruddstjuver. Det er hatkriminalitet det som politistudentene nå ivrer for å studere. Det må ha vært en tilfredsstillelse for Sjøvold å ha omgjort PST til hatkriminalitetens frontorganisasjon.

…og «antistatlig virksomhet» — et fascistisk prega begrep
I rapporten for 2022 skriver PST: «I det siste året har PST registrert økt aktivitet blant personer som fremmer antistatlig tankegods. Dette er særlig relatert til konspirasjonsteorier rundt covid-19-pandemien.»
Journalist Alf R. Jacobsen, tidligere blant annet leder av NRKs Brennpunktredaksjon, skriver i et innlegg at mye av kritikken mot nasjonal og internasjonal politisk utvikling i dag omtales som

«høyreorientert statsfiendtlighet, et begrep som ble lansert av PST i vinter og nå brukes av det politiske politiet og etterretningstjenesten i alle vestlige land – og derfor høyst sannsynlig er formulert av en av det demokratiske partiets statsfinansierte tenketanker i Washington D.C. –…»

PST: I 1963 på jakt etter EU-motstandere, nå i internasjonalt leda klappjakt på «antistatlige»
Det er helt nødvendig for enhver stat å ha et overvåkingspoliti. Litt merkelig er det likevel for Norge som har hatt, har og i mange år framover kommer til å ha en sikkerhetstjeneste som har som sin hovedoppgave å sørge for total underkastelse av USAs og EUs interesser på bekostning av Norges egne behov. Jf behovet for å beholde norsk elektrisitetsproduksjon norsk forbruk med norsk produksjonspris.

Faksimile antistatlig
Antistatlig virksomhet for overvåking? Fra politikus.no.

Den 06.07.1963 sa daværende overvåkingssjef Asbjørn Bryhn til VG at det var «i strid med våre interesser — f. eks. å få folk til å protestere mot Fellesmarkedet [EU]…». I dag er det det internasjonale begrepet «antistatlig» virksomhet som PST skal leite etter. Det blei straks adoptert av den samstemte medieenighet. Med artikkelen «Koronatiltak: Uten logikk, uten dokumentasjon og uten kritiske medier. Et varsel om diktaturet?»  — også gjengitt i Helsemagasinet januar 2021 og på steigan.no og derimot.no. har jeg dermed igjen kvalifisert meg for myndighetenes overvåking. Men det er som på 1970- og 1980 total sløsing bare for å tilfredsstille Mossad og USAs ledelse. Det er sånne gjentatte politiske feilvurderinger som lar islamistiske galninger slippe fri bare fordi muslimer generelt av de ledende politiske institusjonene er forfremma til et undertrykt og forfulgt mindretall.

Politisk overvåking blir som alltid før et politisk problem, ikke løsninga.

Framheva bilde:
Utsnitt fra Antirasistisk Senters nettside 17.03.2020 om hatkriminalitet.
Teksten er Antirasistisk Senter sin, og montert inn av politikus.no.